Tax planning includes determining filing status

คุณอยู่สถานะไหนในทางภาษีอากรก็คือการวางแผนภาษีอย่างหนึ่ง


เจอมาเยอะมากที่ไม่เข้าใจคำว่า “สถานะ”  “filling status” ในทางภาษีอากร. และก็ยื่นแบบผิดกันไป แต่ยังไม่เคยกรมสรรพากรอเมริกาสั่งให้แก้แบบเพราะยื่นสถานะผิด หรือเรียกเก็บเงินเพิ่มมากมายนะคะ.  เห็นไม๊ IRS ก็ใช่จะโหดเสมอไป  แต่ผู้เขียนอาจจะไม่รู้กรณีที่ถูกเรียกจ่ายเงินเพิ่มนะคะ เพราะผู้เสียภาษีเป็น ล้านๆ ทำภาษีให้ผู้มีอุปการะคุณแค่ไม่เกินร้อยนะคะ. วันนี้เรามาดูสรุปคร่าว ๆ ที่ทางกรมสรรพากรของอเมริกาเตือนเรามาคะ.

Single or married? Kids or no kids? These are just a couple of questions that will help someone determine their tax filing status. Taxpayers usually only think about their filing status when filing their returns. However, this is something to think about all year, especially if it changes. โสด สมรส มีลูก หรือไม่มีลูก นี่คือที่ผู้ทำภาษีจะถามผู้เสียภาษี  เป็นหน้าที่ที่จะต้องถามค่ะ อะไรที่เกี่ยวกับภาษี จะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอีกแล้ว. คำถามเหล่านี้จะช่วยให้รู้ว่าผู้เสียภาษีอยู่ในสถานะไหนในทางภาษีอากร. ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสถานะระหว่างปี เช่น โสด ครึ่งปี แต่งงานครึ่งปี ครึ่งปีไม่มีลูก มีลูกคลอดวันที่ 31 ธันวาคมในปี แต่งงาน วันสุดท้ายของปีอะไรประมาณนี้นะคะ.

Here are some things about filing status that taxpayers should consider now:  ลิสต่างๆ ที่ต้องเตรียมตอบคำถามในช่วงการทำภาษี หรือการวางแผนภาษีค่ะ.

A taxpayer’s filing status is used to determine their: สถานะไหน ในทางภาษีอากร จะช่วยในการพิจารณาจุดต่างๆ เหล่านี้ค่ะ.

  • Filing requirements  ต้องใช้อะไรบ้างในการยื่นแบบ
  • Standard deduction ค่าใช้จ่ายมาตราฐานที่ทางกรมสรรพากรได้กำหนดไว้ เช่น โสด single $12,200.  สมรส marriage $24,400. หัวหน้าครอบครัว Head of Household $18,350. (จะเป็นหัวหน้าครอบครัวได้ต้องมีคนอาศัยด้วยนะคะ เช่น ลูก ๆ หลาน ที่เราอุปการะ พ่อแม่ที่เราอุปการะ)
  • Eligibility for certain credits  ผู้เสียภาษีจะได้เครดิตอะไรบ้าง เช่น ลูก ๆ ต่ำกว่า 16 ปีไม๊ หรือพ่อแม่ได้เท่าไร น้องลูกของนักลงทุนที่ไม่ได้เกิดที่นี่ ได้เครดิตไม่เกินคนละ $500 เหมือนกับพ่อแม่ค่ะ หรือ ลูก ๆ ที่อายุมากแล้วยังอยู่กับพ่อแม่นะคะ
  • Correct amount of tax  ภาษีที่ต้องชำระ หรือได้คืน

If more than one filing status applies to someone, they can use the Interactive Tax Assistant to help them choose the one that will result in the lowest amount of tax.  สำหรับคนที่ไม่แน่ใจว่า ตัวเองสถานะไหน ทาง กรมสรรพากรก็มี เครื่องมือให้กรอกอออนไลน์ โดยการตอบคำถามต่าง ๆ

Changes to family life may affect someone’s tax situation. These changes include: สถานะครอบครัวเปลี่ยนแปลง อาจจะทำให้มีผลในทางภาษีอากรที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

  • Marriage  แต่งงาน เพศเดียวกัน ต่างเพศก็แต่งงานนะคะ  ถ้าแต่งงานแต่คู่สมรสไม่ได้มี SSN or ITIN ก็ต้องขอไม่งั้นต้องยื่นโสดนะคะ มีหลายเคสที่คู่สมรสอยู่ไทย แต่แต่งงานต้องยื่นแบบโสดไปคะ
  • Divorce  หย่า หย่าตามกฏหมายค่ะ
  • Birth of a new baby  มีลูก
  • Adoption of a child  รับอุปถัมภ์บุตรบุญธรรมสำเร็จในปี (กำลังทำเรื่องไม่เกี่ยวนะคะ เรื่องต้องเสร็จ)
  • Death จากโลกนี้ไป ทุกแบบ

Typically, a taxpayer’s status on December 31 applies to the entire year for tax purposes. For example, if someone gets married late in the year, for tax purposes they’re considered married for the entire year. นอกจากวันที่ 31 ธันวาคมจะเป็นวันส่งท้ายปีเก่า เพื่อต้อนรับปีใหม่แล้ว วันนี้ยังเป็นการตัดสินชะตาชีวิตหลายๆ คนด้วยนะคะ. เช่น แต่งงานวันสุดท้ายของปี ถือว่าแต่งงานค่ะ  มีเบบี้วันสุดท้ายของปี ถือว่ามีลูกนะคะ  แต่มีเบี้ วันที่ 1 มกราคม ตี 1 ไม่ใช่เบบี้ของปี ปัจจุบันนะคะ ต้องเป็นเบบี้ของปีต่อไปนะคะ.  สถานคนหย่าร้างเช่นกัน ถ้าหย่าร้างในปี ก็ถือว่าหย่าค่ะ  บางคนหย่าไม่สิ้นสุด แต่แยกกันอยู่ตามกฏหมายมากกว่าหกเดือน สามารถ เลือกที่จะไม่ยื่นสมรสได้นะคะ.

The IRS has several tools taxpayers can use to stay updated on important tax information that may help with tax planning. In addition to visiting IRS.gov, they can download the IRS2Go app, watch IRS YouTube videos, and follow the IRS on Twitter and Instagram.  ใครภาษา English ดีก็สามารถศึกษาข้อมูลเหล่านี้เองได้นะคะ มีหลายๆ ช่องทางในเลือกมากมายก่ายกองเลยคะ.

Comments from author:

การวางแผนภาษีเขาทำกันปีก่อนจะยื่นภาษีคะ  ไม่ใช่ 1 เดือนก่อนวันที่ 15 เมษายนก่อนภาษี หรือ หลัง 15 เมษายน เพราะจะแก้ปัญหายากมาก หรือแก้ไม่ได้แลย เพราะเหตุการณ์ผ่านมาแล้ว. ถ้ายังไม่ได้ยื่นแบบ กรณี มีกิจการ ก็ต้องไปค้นหาใบเสร็จกันให้วุ่นวาย  ยิ่งกลุ่มเจ้าของกิจการ ต้องวางแผนแต่เนิ่น ๆ ค่ะ กิจการจะแก้ภาษียากคะ ถ้ายื่นไปแล้ว  แก้ได้บางกรณี แต่ค่าใช้จ่ายจะแพงกว่าการวางแผนแต่ต้นนะคะ และก็ทำให้กิจการดูดีกว่าด้วย

ไม่ว่าจะรายได้มากมายแค่ไหน ควรจะยื่นภาษีนะคะ การยื่นแบบทำให้เรามีตัวตนในระบบ ไม่ใช่ให้ กรมสรรพากรตามล่านะคะ  อันนี้แล้วแต่คนมอง  ยิ่งคนที่มีใบเขียว คนทำงานด้วยวีซ่าต่างๆ ก็ควรจะทำ เพราะการต่อใบเขียว การสอบสัญชาติอเมริกัน การต่อวีซ่าทำงาน ล้วนต้องใช้เอกสารการเสียภาษี  ยิ่งกลุ่ม แม่บ้านอย่างเดียวก็ควรจะดูสามีว่ายื่นแบบภาษีไม๊  เพราะอะไร เวลามีอะไรเกิดขึ้น คุณจะได้รับรุ้ ไหวตัวทัน เช่น หย่าร้าง จากการเพราะเสียชีวิต ขอรับผลประโยชน์จากหน่วยงานต่างๆ ภาษีสำคัญมาก  สำหรับ โรบิ้นนี่ไม่แน่ใจ แต่มองว่าการเสียภาษี จะช่วยให้โรบิ้นดูดีกว่าการไม่ทำอะไรเลย นอกจากทำผิดกฏหมายเข้าเมือง ยังทำผิดกฏหมายสรรพากรด้วย สองต่อกันเลย.

*วางแผนภาษีดี มีชัยไปกว่าครึ่งละคะ*

ที่มา                           : Issue Number: Tax Tip 2019-98

เรียบเรียงโดย                      : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                            :  วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, (ยังมีเวลายื่นภาษีออนไลน์ ถึง 15 ตุลาคม นะคะ สำหรับบุคคลธรรมดา)

Wednesday July 24th, 2019

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

**Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

** ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ

***We provide accounting, taxes and investment services for individuals and business worldwide for US Tax payer*** เรามีให้บริการด้านบัญชี ภาษีและ การลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดาและธุรกิจค่ะ(ทั่วโลกสำหรับผู้เสียภาษีของประเทศอเมริกา)