What are Health Savings Accounts?

บัญชีเงินออมสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย

หลายคนสงสัยว่า บัญชีนี้คืออะไร หลายคนที่ทำงานประจำ งานบริษัท งานโรงงาน งานที่มีนายจ้างเสนอให้ฝากเข้ากองทุนนี้ ที่เรียกว่า A Health Savings Account (HSA) นายจ้างที่เสนอโครงการออมไว้ใช้จ่ายสำหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าหมอ ค่ายา ค่าตัดแว่น ต่าง ๆ เหล่านี้ ก็มีเสนอโครงการประกันสุขภาพ อื่น ๆ ด้วยไปพร้อมกัน Health care benefits low-deductible health plan ที่ให้เราจ่ายเงินสมทบรายเดือนในอัตราที่สูงกว่า เมื่อเราจำเป็นต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล เราก็ไม่น้อย เช่นไม่เกิน $500ต่อคน หรือไม่เกิน $2000 ต่อครอบครัวต่อปี พูดให้ฟังคร่าวๆ นะคะ.  แผนแบบนี้เหมาะสำหรับกลุ่มมีสารพัดโรคต้องเข้าโรงพยาบาล ต้องตรวจโรคประจำ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายเราได้  ผู้เขียนเองก็อยู่ในกลุ่ม low deductible health plan เช่นกันค่ะ จ่ายเงินเข้ากิจการก็ปีละ ประมาณ $5,000 เหรียญค่ะ.  สำหรับโครงการที่เสนอ A Health Savings Account (HSA) ต้องสมัครเข้าโครงการแบบ High-Deductible Health Plan (HDHP) เท่านั้นนะคะ.HDHP นี้จะไม่จ่ายสูงนะคะต่อเดือน ตัวอย่างทีทำงานคือจ่ายแค่ $50 เหรียญต่อเดือน ซึ่งห่างไกลมากกับการจ่าย $400 ต่อเดือน พอจ่ายน้อย ๆ เวลาคุณหาหมอ มีการผ่าตัด มีการเจ็บป่วยต้องนอนโรงพยาบาล โครงการนี้ข้อจำกัดคือ อาจจะจ่ายที่ครอบครัวไม่เกิน $13,300 ตรงข้ามกับเราที่จ่ายไม่เกิน $2000  ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่า คนที่เข้าร่วมโครงการนี้จะเป็นกลุ่มสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ  และไม่เคยมีอุบัติเหตุผ่าตัด่วน ไรเงี๊ยะค่ะ  มีเคสแบบเจ็บป่วยแบบไม่คาดฝัน ต้องใช้เงินก็ไม่เกินหมื่นค่ะ.  ข้อดี คือ ถ้าไม่เป็นไร เงินก็มีเก็บไว้ใน HSA เอาไปใช้ได้ตลอดจนชราเลยค่ะ.

ปี 2018 ตารางค่าใช้จ่ายที่หักได้ The following table shows the minimum annual deducti-ble and maximum annual deductible and other out-of-pocket expenses for HDHPs for 2019.

Self-only coverage                    Family coverage

Minimum annual deductible                               $1,350                                      $2,700

Maximum annual deductible and other out-of-pocket expenses*$6,750                $13,300

มองดูแล้วถือว่าต้องจ่ายสูง นี่คือมีประกันนะคะ. ถ้าไม่มีประกันก็ตามใบเสร็จเลยละคะ

Contribute to Health Saving Accounts? ฉันจะฝากได้ปีหนึ่งเท่าไร

ปี นี้ 2019 ฝากกันได้เต็มที่ $3,500 for single, $7,000 for families  $1,000 สำหรับคน “สว. อายุมากกว่า 55 หรือ 55 ปีขึ้นไปค่ะ.

ข้อดีของ HSA

  1. จ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลต่าง ๆ มีเยอะพอสมควรค่ะ เพราะ มีค่าใช้จ่ายหลายอย่างที่สามารถจ่ายจาก บัญชีนี้ได้ เช่น ทำฟัน ค่ายา ค่าหมอ ค่าแว่น ดูลิสของ ไออาเอสได้ค่ะ. IRS Publication 502, Medical and Dental Expenses.
  2. Pre-tax contribution เงินนี้ที่จ่ายเข้าบัญชีเงินออม จะไม่เสียภาษีค่ะ  เช่นนะคะ  เงินเดือน $5000 deposit to Health Saving Account (HAS) $500., AGI $4,500 การคำนวณภาษีจะคิดจากเงินหลังหักเงินฝากเข้าบัญชีนี้ที่ 4500 เท่านั้นค่ะ. ก็ประหยัดภาษีกันไปเลย.
  3. Not Taxable for eligible expenses ถ้าถอนมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลต่างๆ  ก็ไม่ต้องเสียภาษีใด ๆ ค่ะ เวเลากรอก แบบภาษีจะมีการสอบถามหาบิลต่างๆ เราก็กรกอกันไป ถ้าไม่กรอก คุณต้องจ่ายภาษีนะคะ.
  4. Roll over to new employer ถ้าคุณออกจากงานเดิม แล้ว บัญชีนี้ใช้ไม่หมดก็โอนมายังนายจ้างใหม่ได้นะคะ อีกอย่างถ้าสิ้นปีใช้ไม่หมดก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆ ไว้ใช้วัยชราได้สะดวกสบายใจนะคะ  เงินที่งอกเงยมาจากการลงทุน ก็ไม่ต้องจ่ายภาษีถ้าเราใช้จ่ายสำหรับค่ารักษาพบาบาล ค่าหมอฟัน ค่าผ่าตัด ค่าสารพัดที่เหมาะสมนะคะ  (ค่าเสริมจมูก ทำนมนี่ไม่มีคุณสมบัตินะคะ  ยกเว้นเป็นมะเร็ง ผ่าตัดนมออกต้องใส่นมใหม่ ตัวนี้จะรวมในการักษาค่ะ)

 

ข้อที่ไม่ดีของ HSA

  1. Can you save the HAS fund to cover your expenses? คุณจะมีวินัยในการออมแค่ไหนเชียวที่จะฝากเข้าบัญชีไหนได้ เพราะถ้าเกิดเจ็บป่วยก็ต้องใช้เงินเยอะแยะ บางทีก็หลายหมื่นเหรียญ เงินสะสมมาสองสามปีอาจจะหมดไปเลย.  ถ้ารู้ตัวว่าสุขภาพไม่ดี ครอบครัวมีอัตราความเสี่ยง เลี่ยงแผนนี้นะคะ.  
  2. Penalty for withdraw to spend on non qualified medical expenses ถ้าถอนเงินแบบไมมีใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล นี่ก็เจอภาษีนะคะ มีค่าปรับด้วย ถ้าไปถอนพวกเสริมความงามซึ่งไม่อยู่ในขอบข่ายก็เจอเช่นกันค่ะ กรณีนี้ถอนก่อนอายุ 65 ปีนะคะ.  ค่าปรับปาเข้าไป 20 เปอรเซ็นเลย แรงมาก
  3. Record keeping โดยเฉพาะใบเสร็จค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ต้องเก็บแบบอย่างดีนะคะ ถ้ามีการตรวจสอบแล้วไม่มี งานก็เข้าละคะ
  4.  Maintaining fee ค่ารักษาบัญชีนี้ บางที่คิดค่ารักษาบัญชีขั้นต่ำด้วยคะ พยายามหาที่มี่ค่ารักษาบัญชีละกัน ส่วนใหญ่ทำงานกันก็อยู่ในบัญชีของที่ทำงานก็ไม่มีค่าธรรมเนียมอะไร ถ้าออกมาจากงานแล้วเปลี่ยนนายจ้างก็ต้องดูด้วย ตัวนี้ไม่น่าจะร้ายแรงอะไรเท่าไรค่ะ

Opening HSA with Financial Institutions เปิดบัญชีกับสถาบันการเงินทั่วไปได้

คนทั่วไปสามารถเปิดบัญชีนี้ได้ กับสถานบันที่ได้รับอนุญาตเช่นธนาคารใหญ่ๆ หรือสำนักงานการเงินต่างๆ ทำงานอิสระก็เปิดได้เช่นกัน.  คนที่ใช้ เมดิแคร์ อยุ่เปิดไม่ได้นะคะ และก็รวมถึงคนมีประกันอื่นๆ ด้วย ถ้ามีประกันกับที่ทำงานก็ให้ใช้จากที่ทำงานได้เลย ถ้ามีการเสนอให้จากนายจ้าง  ถ้านายจ้างไม่เสนอก็จัดหามากันเองได้ค่ะ.

Can I rollover HSA to IRA or 401(k) โอนเงินไปยังบัญชีรีไทมเม้นได้ไม๊

ตามที่ศึกษาอ่านๆ มานี่ไม่ได้นะคะ ยังไม่มีกฏของกรมสรรพากรอเมริกาอนุญาตให้ทำได้  เมื่ออายุ 65 สามารถถอนมาใช้ได้ปกติแบบไมมีค่าปรับค่ะ  แต่ต้องเสียภาษีปกติ เหมือนเงินเกษียณทั่วไป เพราะเงินที่ฝากเข้าเป็นเงินก่อนเสียภาษีค่ะ  หรือถอนมาใช้เป็นค่ายาค่าหมอ ที่ทางเมดิแคร์ไม่ได้จ่ายไม่ครอบคลุมก็ได้ปกติค่ะ. 

Can I rollover 401k or IRA to HSA โอนเงินเกษียณไปยัง HSA ได้ไม๊

ได้นะคะอันนี้ จะมีขั้นต่ำตามปีที่กำหนดไว้เหมือนฝากเงินปกติเข้าไปกับกองทุนออมนี้ ปีนี้ก็ $3500 and $7000 for family นะคะ.

Comments from author:

ส่วนตัวมองว่า Health Saving Account ถือเป็นการออมที่ดีได้เช่นกันค่ะ ถ้าสุขภาพดี ก็ประหยัด ค่าใช้จ่ายรายเดือนไปเยอะ แต่ว่าคุณจะเสี่ยงมากแค่ไหน ต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีจริง ๆ  บางคนดูแลสุขภาพดีแต่ สิ่งที่ได้มาตอนเกิดก็เลี่ยงไม่ได้ เช่นโรคภัยต่างๆ เบาหวาน ความดัน มะเร็ง (ครอบครัวมีเชื้อมะเร็ง) โรค ตับ ไตใส้พุงสารพัดนะคะ.  ผู้เขียนไม่มีบัญชีนี้เลยคะบอกตรง ๆ (เนื่องด้วยสาเหตุสุขภาพของครอบครัว). จ่ายค่าใช้จ่ายรายเดือนกับประกันตามยอดที่สูง อยู่แล้ว กันไว้ก่อน เนื่องจากจับจ่ายมานานหลายปี ถึงไม่ค่อยตกใจอะไรเท่าไรค่ะ เป็นงบประมาณที่ทางครอบครัวต้องมี ที่ยอมรับแบบไม่ได้เดือดร้อนใด ๆ รู้ตัวว่ามีค่าใช้จ่ายมากมายก็ต้องทำงานหารายได้มากขึ้นกันไปตามตัวค่ะ. 

การมีประกันสุขภาพ กับการที่ไม่มีประกันสุขภาพ. การมีประกันก็คล้าย ๆ กับมีการป้องกันค่ะ. ถ้าคุณ ๆ ศึกษาดี ๆ ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน จะต่ำกว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาค่ะ Preventive costs, in most cases, are cheaper than repairing costs. ไม่ได้ใช้ภาษาธุรกิจมากไปนะคะ ใช้ได้ทั้งด้านสุขภาพได้เช่นกัน ถ้าคุณออกกำลังกาย มีสุขภาพดี ค่ารักษาก็ถูก ค่าประกันก็ถูก  ถ้าไม่ทำไรเลย กิน ๆ  ปล่อยให้ตัวเอง บึกบึน ท่วมท้นด้วยไขมันกล้ามเนื้อ บวกโรคภัย เกิดเจ็บล้มมาแล้ว ลุกยากนะคะ จะออกกำลังกายก็ทำไม่ได้แล้วค่ะ เพราะบาดเจ็บ.  เหมือนกับ การทำธุรกิจละคะ คุณทำไรให้ถูกต้องแต่ทีแรก วางแผนให้ดีตั้งแต่จัดตั้งกิจการ การภาษีอากร ปัญหามายังไงก็รับไหว ถ้าไม่ทำไรเลย จนกว่าวันหนึ่งเจอจดหมายฉันต้องจ่ายค่าปรับเพราะรายงานรายได้ต่ำไป อ้ายหยา งานนี้ แพงมากกว่า ค่าวางแผนแต่แรก หลายๆ เท่า ๆ ตัวนะคะ (ขู่เรื่องภาษีอีกแล้วนะเรา)

*ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขกันทั่วหน้านะคะ*

 

ที่มา                           : IRS Publication 969(2018), Investorpedia.com
เรียบเรียงโดย                    : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                            :  วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนยน พ.ศ. ๒๕๖๒, (ยังมีเวลายื่นภาษีออนไลน์ ถึง 15 ตุลาคม นะคะ สำหรับบุคคลธรรมดา)

Monday, June 17th, 2019

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

**Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

** ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ

***We provide accounting, taxes and investment services for individuals and business worldwide for US Tax payer*** เรามีให้บริการด้านบัญชี ภาษีและ การลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดาและธุรกิจค่ะ(ทั่วโลกสำหรับผู้เสียภาษีของประเทศอเมริกา)