Articles for June 2019

What are Health Savings Accounts?

What are Health Savings Accounts?

บัญชีเงินออมสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย

หลายคนสงสัยว่า บัญชีนี้คืออะไร หลายคนที่ทำงานประจำ งานบริษัท งานโรงงาน งานที่มีนายจ้างเสนอให้ฝากเข้ากองทุนนี้ ที่เรียกว่า A Health Savings Account (HSA) นายจ้างที่เสนอโครงการออมไว้ใช้จ่ายสำหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าหมอ ค่ายา ค่าตัดแว่น ต่าง ๆ เหล่านี้ ก็มีเสนอโครงการประกันสุขภาพ อื่น ๆ ด้วยไปพร้อมกัน Health care benefits low-deductible health plan ที่ให้เราจ่ายเงินสมทบรายเดือนในอัตราที่สูงกว่า เมื่อเราจำเป็นต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล เราก็ไม่น้อย เช่นไม่เกิน $500ต่อคน หรือไม่เกิน $2000 ต่อครอบครัวต่อปี พูดให้ฟังคร่าวๆ นะคะ.  แผนแบบนี้เหมาะสำหรับกลุ่มมีสารพัดโรคต้องเข้าโรงพยาบาล ต้องตรวจโรคประจำ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายเราได้  ผู้เขียนเองก็อยู่ในกลุ่ม low deductible health plan เช่นกันค่ะ จ่ายเงินเข้ากิจการก็ปีละ ประมาณ $5,000 เหรียญค่ะ.  สำหรับโครงการที่เสนอ A Health Savings Account (HSA) ต้องสมัครเข้าโครงการแบบ High-Deductible Health Plan (HDHP) เท่านั้นนะคะ.HDHP นี้จะไม่จ่ายสูงนะคะต่อเดือน ตัวอย่างทีทำงานคือจ่ายแค่ $50 เหรียญต่อเดือน ซึ่งห่างไกลมากกับการจ่าย $400 ต่อเดือน พอจ่ายน้อย ๆ เวลาคุณหาหมอ มีการผ่าตัด มีการเจ็บป่วยต้องนอนโรงพยาบาล โครงการนี้ข้อจำกัดคือ อาจจะจ่ายที่ครอบครัวไม่เกิน $13,300 ตรงข้ามกับเราที่จ่ายไม่เกิน $2000  ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่า คนที่เข้าร่วมโครงการนี้จะเป็นกลุ่มสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ  และไม่เคยมีอุบัติเหตุผ่าตัด่วน ไรเงี๊ยะค่ะ  มีเคสแบบเจ็บป่วยแบบไม่คาดฝัน ต้องใช้เงินก็ไม่เกินหมื่นค่ะ.  ข้อดี คือ ถ้าไม่เป็นไร เงินก็มีเก็บไว้ใน HSA เอาไปใช้ได้ตลอดจนชราเลยค่ะ.

ปี 2018 ตารางค่าใช้จ่ายที่หักได้ The following table shows the minimum annual deducti-ble and maximum annual deductible and other out-of-pocket expenses for HDHPs for 2019.

Self-only coverage                    Family coverage

Minimum annual deductible                               $1,350                                      $2,700

Maximum annual deductible and other out-of-pocket expenses*$6,750                $13,300

มองดูแล้วถือว่าต้องจ่ายสูง นี่คือมีประกันนะคะ. ถ้าไม่มีประกันก็ตามใบเสร็จเลยละคะ

Contribute to Health Saving Accounts? ฉันจะฝากได้ปีหนึ่งเท่าไร

ปี นี้ 2019 ฝากกันได้เต็มที่ $3,500 for single, $7,000 for families  $1,000 สำหรับคน “สว. อายุมากกว่า 55 หรือ 55 ปีขึ้นไปค่ะ.

ข้อดีของ HSA

 1. จ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลต่าง ๆ มีเยอะพอสมควรค่ะ เพราะ มีค่าใช้จ่ายหลายอย่างที่สามารถจ่ายจาก บัญชีนี้ได้ เช่น ทำฟัน ค่ายา ค่าหมอ ค่าแว่น ดูลิสของ ไออาเอสได้ค่ะ. IRS Publication 502, Medical and Dental Expenses.
 2. Pre-tax contribution เงินนี้ที่จ่ายเข้าบัญชีเงินออม จะไม่เสียภาษีค่ะ  เช่นนะคะ  เงินเดือน $5000 deposit to Health Saving Account (HAS) $500., AGI $4,500 การคำนวณภาษีจะคิดจากเงินหลังหักเงินฝากเข้าบัญชีนี้ที่ 4500 เท่านั้นค่ะ. ก็ประหยัดภาษีกันไปเลย.
 3. Not Taxable for eligible expenses ถ้าถอนมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลต่างๆ  ก็ไม่ต้องเสียภาษีใด ๆ ค่ะ เวเลากรอก แบบภาษีจะมีการสอบถามหาบิลต่างๆ เราก็กรกอกันไป ถ้าไม่กรอก คุณต้องจ่ายภาษีนะคะ.
 4. Roll over to new employer ถ้าคุณออกจากงานเดิม แล้ว บัญชีนี้ใช้ไม่หมดก็โอนมายังนายจ้างใหม่ได้นะคะ อีกอย่างถ้าสิ้นปีใช้ไม่หมดก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆ ไว้ใช้วัยชราได้สะดวกสบายใจนะคะ  เงินที่งอกเงยมาจากการลงทุน ก็ไม่ต้องจ่ายภาษีถ้าเราใช้จ่ายสำหรับค่ารักษาพบาบาล ค่าหมอฟัน ค่าผ่าตัด ค่าสารพัดที่เหมาะสมนะคะ  (ค่าเสริมจมูก ทำนมนี่ไม่มีคุณสมบัตินะคะ  ยกเว้นเป็นมะเร็ง ผ่าตัดนมออกต้องใส่นมใหม่ ตัวนี้จะรวมในการักษาค่ะ)

 

ข้อที่ไม่ดีของ HSA

 1. Can you save the HAS fund to cover your expenses? คุณจะมีวินัยในการออมแค่ไหนเชียวที่จะฝากเข้าบัญชีไหนได้ เพราะถ้าเกิดเจ็บป่วยก็ต้องใช้เงินเยอะแยะ บางทีก็หลายหมื่นเหรียญ เงินสะสมมาสองสามปีอาจจะหมดไปเลย.  ถ้ารู้ตัวว่าสุขภาพไม่ดี ครอบครัวมีอัตราความเสี่ยง เลี่ยงแผนนี้นะคะ.  
 2. Penalty for withdraw to spend on non qualified medical expenses ถ้าถอนเงินแบบไมมีใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล นี่ก็เจอภาษีนะคะ มีค่าปรับด้วย ถ้าไปถอนพวกเสริมความงามซึ่งไม่อยู่ในขอบข่ายก็เจอเช่นกันค่ะ กรณีนี้ถอนก่อนอายุ 65 ปีนะคะ.  ค่าปรับปาเข้าไป 20 เปอรเซ็นเลย แรงมาก
 3. Record keeping โดยเฉพาะใบเสร็จค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ต้องเก็บแบบอย่างดีนะคะ ถ้ามีการตรวจสอบแล้วไม่มี งานก็เข้าละคะ
 4.  Maintaining fee ค่ารักษาบัญชีนี้ บางที่คิดค่ารักษาบัญชีขั้นต่ำด้วยคะ พยายามหาที่มี่ค่ารักษาบัญชีละกัน ส่วนใหญ่ทำงานกันก็อยู่ในบัญชีของที่ทำงานก็ไม่มีค่าธรรมเนียมอะไร ถ้าออกมาจากงานแล้วเปลี่ยนนายจ้างก็ต้องดูด้วย ตัวนี้ไม่น่าจะร้ายแรงอะไรเท่าไรค่ะ

Opening HSA with Financial Institutions เปิดบัญชีกับสถาบันการเงินทั่วไปได้

คนทั่วไปสามารถเปิดบัญชีนี้ได้ กับสถานบันที่ได้รับอนุญาตเช่นธนาคารใหญ่ๆ หรือสำนักงานการเงินต่างๆ ทำงานอิสระก็เปิดได้เช่นกัน.  คนที่ใช้ เมดิแคร์ อยุ่เปิดไม่ได้นะคะ และก็รวมถึงคนมีประกันอื่นๆ ด้วย ถ้ามีประกันกับที่ทำงานก็ให้ใช้จากที่ทำงานได้เลย ถ้ามีการเสนอให้จากนายจ้าง  ถ้านายจ้างไม่เสนอก็จัดหามากันเองได้ค่ะ.

Can I rollover HSA to IRA or 401(k) โอนเงินไปยังบัญชีรีไทมเม้นได้ไม๊

ตามที่ศึกษาอ่านๆ มานี่ไม่ได้นะคะ ยังไม่มีกฏของกรมสรรพากรอเมริกาอนุญาตให้ทำได้  เมื่ออายุ 65 สามารถถอนมาใช้ได้ปกติแบบไมมีค่าปรับค่ะ  แต่ต้องเสียภาษีปกติ เหมือนเงินเกษียณทั่วไป เพราะเงินที่ฝากเข้าเป็นเงินก่อนเสียภาษีค่ะ  หรือถอนมาใช้เป็นค่ายาค่าหมอ ที่ทางเมดิแคร์ไม่ได้จ่ายไม่ครอบคลุมก็ได้ปกติค่ะ. 

Can I rollover 401k or IRA to HSA โอนเงินเกษียณไปยัง HSA ได้ไม๊

ได้นะคะอันนี้ จะมีขั้นต่ำตามปีที่กำหนดไว้เหมือนฝากเงินปกติเข้าไปกับกองทุนออมนี้ ปีนี้ก็ $3500 and $7000 for family นะคะ.

Comments from author:

ส่วนตัวมองว่า Health Saving Account ถือเป็นการออมที่ดีได้เช่นกันค่ะ ถ้าสุขภาพดี ก็ประหยัด ค่าใช้จ่ายรายเดือนไปเยอะ แต่ว่าคุณจะเสี่ยงมากแค่ไหน ต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีจริง ๆ  บางคนดูแลสุขภาพดีแต่ สิ่งที่ได้มาตอนเกิดก็เลี่ยงไม่ได้ เช่นโรคภัยต่างๆ เบาหวาน ความดัน มะเร็ง (ครอบครัวมีเชื้อมะเร็ง) โรค ตับ ไตใส้พุงสารพัดนะคะ.  ผู้เขียนไม่มีบัญชีนี้เลยคะบอกตรง ๆ (เนื่องด้วยสาเหตุสุขภาพของครอบครัว). จ่ายค่าใช้จ่ายรายเดือนกับประกันตามยอดที่สูง อยู่แล้ว กันไว้ก่อน เนื่องจากจับจ่ายมานานหลายปี ถึงไม่ค่อยตกใจอะไรเท่าไรค่ะ เป็นงบประมาณที่ทางครอบครัวต้องมี ที่ยอมรับแบบไม่ได้เดือดร้อนใด ๆ รู้ตัวว่ามีค่าใช้จ่ายมากมายก็ต้องทำงานหารายได้มากขึ้นกันไปตามตัวค่ะ. 

การมีประกันสุขภาพ กับการที่ไม่มีประกันสุขภาพ. การมีประกันก็คล้าย ๆ กับมีการป้องกันค่ะ. ถ้าคุณ ๆ ศึกษาดี ๆ ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน จะต่ำกว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาค่ะ Preventive costs, in most cases, are cheaper than repairing costs. ไม่ได้ใช้ภาษาธุรกิจมากไปนะคะ ใช้ได้ทั้งด้านสุขภาพได้เช่นกัน ถ้าคุณออกกำลังกาย มีสุขภาพดี ค่ารักษาก็ถูก ค่าประกันก็ถูก  ถ้าไม่ทำไรเลย กิน ๆ  ปล่อยให้ตัวเอง บึกบึน ท่วมท้นด้วยไขมันกล้ามเนื้อ บวกโรคภัย เกิดเจ็บล้มมาแล้ว ลุกยากนะคะ จะออกกำลังกายก็ทำไม่ได้แล้วค่ะ เพราะบาดเจ็บ.  เหมือนกับ การทำธุรกิจละคะ คุณทำไรให้ถูกต้องแต่ทีแรก วางแผนให้ดีตั้งแต่จัดตั้งกิจการ การภาษีอากร ปัญหามายังไงก็รับไหว ถ้าไม่ทำไรเลย จนกว่าวันหนึ่งเจอจดหมายฉันต้องจ่ายค่าปรับเพราะรายงานรายได้ต่ำไป อ้ายหยา งานนี้ แพงมากกว่า ค่าวางแผนแต่แรก หลายๆ เท่า ๆ ตัวนะคะ (ขู่เรื่องภาษีอีกแล้วนะเรา)

*ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขกันทั่วหน้านะคะ*

 

ที่มา                           : IRS Publication 969(2018), Investorpedia.com
เรียบเรียงโดย                    : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                            :  วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนยน พ.ศ. ๒๕๖๒, (ยังมีเวลายื่นภาษีออนไลน์ ถึง 15 ตุลาคม นะคะ สำหรับบุคคลธรรมดา)

Monday, June 17th, 2019

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

**Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

** ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ

***We provide accounting, taxes and investment services for individuals and business worldwide for US Tax payer*** เรามีให้บริการด้านบัญชี ภาษีและ การลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดาและธุรกิจค่ะ(ทั่วโลกสำหรับผู้เสียภาษีของประเทศอเมริกา)

Charitable Contributions and State and Local Tax Credits

Charitable Contributions and State and Local Tax Credits

ข้อมูลล่าสุดสำหรับเงินบริจาคตามกฏหมายภาษีล่าสุดที่ประกาศใช้พร้อมกับภาษีที่จ่ายไปให้กับรัฐและท้องถิ่น

เนื่องจากมีกลุ่มที่รวยแบบใจ รวยทรัพย์ มักจะบริจาคเงินเป็นอาจิณ หรือช่วยการกุศลเป็นการสม่ำเสมอ ทั้งลงแรง (ค่ารถไปทำงานช่วยเหลือต่างๆ จัดว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการบริจาคเช่นกันค่ะ. มาดูรายละเอียดเกี่ยวกับกฏหมายล่าสุดที่ออกมาเกี่ยวกับ “บริจาค”  รวมถึงหัวข้อที่เกี่ยวกับ ภาษีของเสตท หรือรัฐที่คุณอยู่ พร้อมกับ เค๊าตี้นะคะ.

คำถามที่เจอกันบ่อย ๆ มากจากคนที่มีใจบุญ คือว่า “การบริจาคให้วัด หรือตามโรงเรียนต่าง ๆ  ทีไทย เอามาหักค่าใช้จ่ายได้หรือไม่”  คำตอบคือ สถานที่ต่าง ๆ เหล่านั้น ต้องได้รับอนุมัติจาก กรมสรรพากรอเมริกาค่ะ.  ส่วนใหญ่ที่ไทยจะไม่ได้นะคะ.  นิยามที่ทางกฏหมายภาษีอากรได้ระบุไว้คือ ตามนี้ค่ะ

Qualified Organizations  สถานที่ ที่เข้าข่ายว่ามีคุณสมบัติที่จะใช้หักเป็นค่าใช้จ่ายด้านบริจาคได้

You may deduct a charitable contribution made to, or for the use of, any of the following organizations that otherwise are qualified under section 170(c) of the Internal Revenue Code:

 1. บริจาคเงินเข้ารัฐค่ะ รวมถึง ดีซีA state or United States possession (or political subdivision thereof), or the United States or the District of Columbia, if made exclusively for public purposes;
 2. องค์กรการกุศลต่าง ๆ A community chest, corporation, trust, fund, or foundation, organized or created in the United States or its possessions, or under the laws of the United States, any state, the District of Columbia or any possession of the United States, and organized and operated exclusively for charitable, religious, educational, scientific, or literary purposes, or for the prevention of cruelty to children or animals;
 3. โบสถ์ สถานทางศาสนาต่าง ๆ A church, synagogue, or other religious organization;
 4. บริจาคให้กลุ่มต่างๆ ของทหารผ่านศึก A war veterans’ organization or its post, auxiliary, trust, or foundation organized in the United States or its possessions;
 5. องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร A nonprofit volunteer fire company;
 6. กลุ่มรักษาความปลอดภัยที่ตั้งโดยหน่วยงานของรัฐต่างๆ A civil defense organization created under federal, state, or local law (this includes unreimbursed expenses of civil defense volunteers that are directly connected with and solely attributable to their volunteer services);
 7. องค์กรการกุศลที่บริจาคผ่าน กลุ่มเพศเดียวกัน ต่าง ๆ A domestic fraternal society, operating under the lodge system, but only if the contribution is to be used exclusively for charitable purposes;
 8. องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร พวกลุ่ม สถานที่ฝังศพต่าง ๆ A nonprofit cemetery company if the funds are irrevocably dedicated to the perpetual care of the cemetery as a whole and not a particular lot or mausoleum crypt

 

Foreign Organizations  องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร และมีสาขาในต่าง ๆ ประเทศ ก็ถือว่าใช้ได้ ให้ค้นหาตามลิงค์ค่ะ

The organizations listed in Tax Exempt Organization Search

Limitations on Deductions  บริจาคไปแล้วหักกันได้เท่าไร

โดยทั่วไปเราสามารถหัก เงินบริจาคได้ถึงครึ่งหนึ่งของรายได้เราเลยค่ะ (รายได้หลังหักพวก รีไทม์เม้น ต่างๆ นะคะ) โดยเฉพาะกลุ่มเงินสด.  แต่มีบางกลุ่มที่เราหักได้แค่ 30 เปอรเซ็นจากรายได้ ต้องเข้าไปดู และต้องดูดี ๆ เวลากรอก จะมีคำถามให้ตอบ ว่าอยู่ในขอบเขตองค์กรที่วานั้นไม๊นะคะ.

คุณสมบัติขององค์กรต่างที่จะหักได้ ครึ่งหนึ่งของรายได้. The 50 percent limitation applies to (1) all public charities (code PC), (2) all private operating foundations (code POF), (3) certain private foundations that distribute the contributions they receive to public charities and private operating foundations within 2-1/2 months following the year of receipt, and (4) certain private foundations the contributions to which are pooled in a common fund and the income and corpus of which are paid to public charities.

คุณสมบัติขององค์กรต่างๆ ที่ให้หักได้ที่ 30 เปอรเซ็น. The 30 percent limitation applies to private foundations (code PF), other than those previously mentioned that qualify for a 50 percent limitation, and to other organizations described in section 170(c) that do not qualify for the 50 percent limitation, such as domestic fraternal societies (code LODGE).

Updated new tax law regarding charitable contributions  กฏหมายใหม่ที่ออกมาเพิ่มเติม


คงจะมีการสอบถาม หรือจดหมายเข้าไปที่ ไออาเอสเยอะมาก เพราะปีที่ผ่านมา ผู้เสียภาษี บ่นกันงึมงัมที่หัก ภาษีส่วนของเสตทไม่ได้ เนื่องจากมีข้อจำกัด ภาษีเสตท กับ ภาษีท้องถิ่นรวมกันได้ไม่เกิน หมื่นเหรียญ กลุ่มที่ มีบ้านแพง อยู่ในเมืองใหญ่ ๆ ภาษีจะหนักเป็นพิเศษ  นี่คือกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ใครก็เข้าไปอ่านได้เพื่อหายข้องใจค่ะ Treasury Decision 9864, available today in the Federal Register, finalizes proposed regulations published Aug. 27, 2018, that were designed to clarify the relationship between state and local tax credits and the federal tax rules for charitable contribution deductions..

The final regulations, which apply to contributions made after Aug. 27, 2018, and are effective on Aug. 12, 2019, largely adopt the rules in the proposed regulations. Under the final regulations, a taxpayer making payments to an entity eligible to receive tax-deductible contributions must reduce the federal charitable contribution deduction by the amount of any state or local tax credit that the taxpayer receives or expects to receive in return. The regulations also apply to payments made by trusts or decedents’ estates in determining the amount of their charitable contribution deductions. อันนี้ค่อนข้างซับซ้อน พูดถึงหน่วยงานต่างๆ ที่บริจาคแล้วได้รับเครดิตจากเสตท หรือลดภาษีของเสตท  ทางหน่วยงานนั้นต้องเอายอดที่ได้รับเครดิตนี้ไปหักจากยอด บริจาคจากทางรัฐบาลกลาง.  ใครเป็นเจ้าของกิจการใหญ่ ๆ ก็ดูจุดนี้ด้วยนะคะ เราไม่มีจุดนี้ค่ะ มีแต่ขนาดเล็ก บริจาคกันน้อยนิด.

For example, if a state grants a 70 percent state tax credit pursuant to a state tax credit program, and an itemizing taxpayer contributes $1,000 pursuant to that program, the taxpayer receives a $700 state tax credit. A taxpayer who itemizes deductions must reduce the $1,000 federal charitable contribution deduction by the $700 state tax credit, leaving a federal charitable contribution deduction of $300.  ตัวอย่างนะคะ เสตทให้เครดิต ที่ 70 เปอรเซ็น ที่ผู้เสียภาษ๊บริจาคที่ 1000 ผู้เสียภาษีจะได้รับ ส่วนลดภาษีจากเสตทที่ 700 แล้ว เงินบริจาคตัวนี้ผ่านไปยังรัฐบาลกลางที่ 1000 ยอดเท่ากับเสตท พอได้เครดิตกับเสตท 700 ยอดนี้ต้องไปหักจากยอด 1000 ทำให้เหลือ ยอดบริจาคแค่ 300 (โหดนะคะ ไออาเอส แล้วใครจะอยากบริจาคเงินนะเนี่ย)

The regulations provide exceptions for dollar-for-dollar state tax deductions and for tax credits of no more than 15 percent of the amount transferred. Thus, a taxpayer who receives a state tax deduction of $1,000 for a contribution of $1,000 is not required to reduce the federal charitable contribution deduction to take into account the state tax deduction; and a taxpayer who makes a $1,000 contribution is not required to reduce the $1,000 federal charitable contribution deduction if the state or local tax credit received or expected to be received is no more than $150.   มีข้อยกเว้นมาเพิ่มว่า ถ้ามีการบริจาคที่ 1000 ให้กับเสตท แล้วเสตทให้เครดิตที่ไม่เกิน 15 เปอรเซ็น ถ้าได้แบบนี้ ไม่ต้องเอามาหัก จากเงินบริจาคของรัฐบาลกลางไรเลย.  หักได้เต็มที่ (ความเห็นส่วนตัว ไม่รู้จะออกกฏนี้มายังไงเนาะ ไม่ได้สนับสนุนให้คนทำบุญกันรึไง)

Comments from author:

ผู้เขียนส่วนใหญ่เงินจะใช้ไปกับครอบครัวที่ไทยมากกว่าค่ะ รวมถึงการให้ทุนการศึกษาเด็ก ๆ ตามกำลังทรัพย์ (พวกนี้เอามาหักเป็นเงินบริจาคไม่ได้ค่ะ แต่คุณค่าทางใจสูงมาก) ถือว่าช่วยคนที่ยังมีชีวิตอยู่มาก่อนค่ะ.  วัดวาอารม ก็บริจาคตามสมควรและกำลังทรัพย์   มีบริจาคให้ องค์กรการกุศลที่มีสาขาต่าง ประเทศค่ะ ทำมาตั้งแต่อยู่อเมริกาครั้งแรกเลย บริจาคผ่านโบสส์ (ช่วงแรก เข้าโบสส์กับแฟน (ช่วงแรกเท่านั้นค่ะ)).  แต่ก็ยังไม่เคยหยุดบริจาคให้องค์กรนั้น ก็ 12 ปี จะเข้าปีที่ 13.

การให้ขึ้นอยู่กับความเชื่อและจิตใจของแต่บุคคลค่ะ ไม่มีกฏหมายบังคับว่าต้องทำต้องให้ใคร ไม่มีพลังทรัพย์ ก็ให้ด้วยพลังแรงงาน คนยังไม่เคยให้ นี่ลองให้ดูบ้างนะคะ รับรองว่า สิ่งดี ๆ จะเข้ามาหาคุณค่ะ  เช่นการไป เป็นอาสาสมัครต่างๆ ได้บุญค่ะ ค่ารถ ค่าน้ำมันถือว่าเป็นเงินบริจาคได้ด้วยเช่นกัน.  ส่วนผู้ที่มีแต่รับก็หัดที่จะให้บ้างก็น่าจะดีนะคะ.   

**you get what you give ให้อะไรก็ได้สิ่งนั้นคืนมา** 

ที่มา                                  : IR-2019-109, June 11, 2019Publication 526
เรียบเรียงโดย                         : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                                  :  วันศุกร์ 14 มิถุนยน พ.ศ. ๒๕๖๒, (ยังมีเวลายื่นภาษีออนไลน์ ถึง 15 ตุลาคม นะคะ สำหรับบุคคลธรรมดา)

Friday, June 14th, 2019

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

**Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

** ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ

***We provide accounting, taxes and investment services for individuals and business.*** เรามีให้บริการด้านบัญชี ภาษีและ การลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดาและธุรกิจค่ะ

Tips for taxpayers who may need to amend their tax return

Tips for taxpayers who may need to amend their tax return

สำหรับคนที่ต้องการยื่นแก้ไขแบบแสดงรายการภาษีอากรที่ยื่นไปแล้ว ควรทราบดังต่อไปนี้

หลังจากที่พวกเราทั้งหลาย (แต่ไม่ทั้งหมด) ได้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลของอเมริกา กันไปเรียบร้อยโรงเรียนอเมริกัน. มีหลายครั้งมากที่หลายๆ ท่าน ได้รับเอกสารใหม่ ๆ เข้ามาหลังจากที่ได้ยื่นแบบ ไม่ว่าจะเอะใจ ทำไมคนอื่นได้เงินคืน ทั้งที่รายได้ใกล้เคียงกัน แต่ฉันเสียเงิน  ทำไมฉันเสียภาษีเยอะจัง เอ๊ะ ฉันเพิ่งได้รับ W2, 1099Mis, 1099INT สารพัดเลย ยื่นแก้ไขดีไม๊.  บางครั้งถ้าเราไม่แก้ไข ทางกรมสรรพากรอเมริก็ตามมาหาคุณเองละคะ ไม่เกินปีครึ่ง พร้อม ดอกเบี้ย สารพัดที่จะมาถามหา. สู้เราแก้ไขไปก่อนดีกว่าใช่เปล่าคะ เพื่อหลีกเลียงเงินที่ต้องมาจ่ายเพิ่ม แทนที่จะเอาไปลงทุน หรือทำอะไรอย่างอื่น.  ทางกรมสรรพากรอมเริกาได้มีหนังสือเตือนมาดังนี้ค่ะ.

ทางอเมริกาจะมีระบบให้คุณเข้าไปออนลน์ตรวจสอบได้ว่าคุณจะต้องแก้ไขภาษีไม๊ โดยการตอบคำถามต่าง ๆ (ภาษาอังกฤษควรจะแม่นและดีพอนะคะ)  เครื่องมือนี้เรียกว่า Use the Interactive Tax Assistant. Taxpayers can use the Who should file an amended return? interview tool.

Don’t amend for math errors or missing forms. ถ้ามีการคำนวณผิดพลาดในแบบ ไม่แก้ไขนะคะ. ระบบจะแก้ให้อัตโนมัติค่ะ แล้วทางเจ้าหน้าที่จะส่งเอกสารระบุยอดที่ถูกต้องมาให้ค่ะ อาจจะได้คืนหรือต้องเสียเพิ่ม ส่วนใหญ่ที่เห็ฯมีแต่จะเสียเพิ่มกันนะคะ. Taxpayers generally don’t need to file an amended return to correct math errors on their original return. The IRS may correct math or clerical errors on a return and may accept it even if the taxpayer forgot to attach certain tax forms or schedules. The IRS will mail a letter to the taxpayer, if necessary, requesting additional information

Wait until receiving refund for tax year 2018 before filing. ก่อนที่จะแก้ภาษี กรณีที่คุณได้ภาษีคืน หรือคาดว่าจะได้ภาษีคืน ให้รอภาษีที่ได้คืนเข้าบัญชีก่อนคะ  หรืออาจจะมีหนังสือแจ้งไรมาสักอย่าง ถ้าไม่มีให้โทรหาเจ้าหน้าที่ค่ะ ว่าติดขัดอะไร ก่อนที่จะแก้แบบภาษีเข้าไปนะคะ. Taxpayers who are due refunds from their original tax year 2018 tax return should wait for the IRS to process the return and they receive the refund before filing Form 1040-X to claim an additional refund. It may take the IRS up to 16 weeks to process amended returns.

File Form 1040-X to amend. การแก้ภาษีบุคคลธรรมดาทุกแบบ เราจะใช้ฟอร์ม Form 1040-X, Amended U.S. Individual Income Tax Return, to correct their tax return. While taxpayers can use software to prepare Form 1040-X, they can’t file Form 1040X electronically. Taxpayers should indicate the year of the original return and explain all changes made by attaching any forms or schedules. Taxpayers then sign and mail the Form 1040-X to the address listed in the instructions. Taxpayers filing Form 1040-X in response to an IRS letter should mail it to the address shown on the letter. ในการแก้แบบต้องระบุด้วยนะคะ ว่าทำไมต้องแก้แบบ ถ้าได้รับเอกสารใหม่ ๆให้แนบไปด้วยคะ  การยื่นแก้แบบต้องเมลล์หรือส่งไปรษณีย์ไปเท่านั้นนะคะ. 

Amend to correct errors. แก้แบบภาษีเพราะมีการคำนวณไม่ถูกต้อง  Taxpayers should correct their return if they find that they should have claimed a different filing status or didn’t report some income. Taxpayers who claimed deductions or credits they shouldn’t have claimed or didn’t claim deductions or credits they could have claimed may need to file an amended return. Changes made on a federal return may also affect state taxes. The taxpayer should contact the state tax agency to see if this is so. มีหลายกรณีที่ต้องแก้ไข เช่น รายงานรายได้และค่าใช้จ่ายไม่ครบ ไม่ได้เคลมเครดิตลูก ๆ  ไม่ได้เคลมค่าเทอมเครดิต ไม่ได้ เอาดอกเบี้ยรับไปใส่ ไม่ได้ เอา เงินถอนจาก ไออาเอ ก่อนกำหนดไปใส่ เอาเป็นว่ารู้ตัวว่ามีเอกสารอะไรใหม่ ๆตกหล่นให้แก้เข้าไปค่ะ.  รวมถึงการแก้แบบของเสตทด้วยนะคะ ถ้าไม่แก้ งานก็เข้านะคะ.

Pay additional tax การแก้แบบ มีการจ่ายภาษี. Taxpayers who will owe more tax should file Form 1040-X and pay the tax as soon as possible to avoid penalties and interest. They should consider using IRS Direct Pay to pay any tax directly from a checking or savings account for free. กรณีแบบนี้จะรายงานรายได้ขาดไปคะ ก็ต้องจ่ายภาษีที่ขาดเข้าไป ซึ่งสามารถส่งเชคไป หรือ จ่ายออนไลน์ได้ค่ะ.

File within three-year time limit. การแก้แบบยิ่งกรณีจะได้เงินภาษีคืน  ต้องทำภายในสามปีนะคะ. ถ้ามีภาษีต้องเสียแล้วลืมแก้ ไม่เกินปี หรือ ปีครึ่ง กรมสรรรพากรอเมริกามีจดหมายรักเรียกหาคุณอยู่แล้วค่ะ ไม่ต้องร้อนใจ. Taxpayers generally have three years from the date they filed their original tax return to file Form 1040-X to claim a refund. They can file it within two years of the date they paid the tax, if that date is later.

Use separate forms if amending more than one tax year. การแก้ภาษีนะคะ ให้ใช้แบบปีต่อปี ปีไหนปีนั้นค่ะ เช่นต้องแก้ไข สามปี ก็ใช้แบบสามปีนะคะ แบบ ต้องระบุของแต่ละปีออกมาคะ.  Taxpayers must file a Form 1040-X for each tax year and mail each year’s form in a separate envelope to avoid confusion. They should check the box for the calendar year or enter the other calendar year or fiscal year they are amending. The form’s instructions have the mailing address for the amended return.

Track amended return status online. หลังแก้ภาษีและนำส่งให้ตรวจสอบว่าเรื่องถึงไหน ถ้าภายใน 4 เดือน คร่าว ๆ ไม่ได้รับอะไรคืบหน้าให้โทรหากรมสรรพากรอเมริกา หรือไปออนไลน์ตรวจสอบได้ค่ะ. Taxpayers can track the status of their amended tax return in English and Spanish using Where’s My Amended Return?  Amended returns take up to 16 weeks to process and up to three weeks from the date of mailing to show up in the system. Before that time, there’s no need to call the IRS unless the tool specifically tells the taxpayer to do so.

Comments from author:

การแก้แบบภาษีบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ถ้ามั่นใจว่ามีเอกสารครบถ้วน ไม่ต้องกังวลคะให้แก้เข้าไปเลย ไม่ต้องกลัวถูกตรวจสอบอะไร ถ้าถูกถามมาเราก็นำส่งเอกสาร รายงานที่มีปกติ.  ถ้าแก้ไปเพราะอยากได้เงินคืนแต่ไม่มีเอกสาร ไม่ว่าจะนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ก็ระวังงานเข้าด้วยนะคะ เพราะข้อหาแสดงข้อมูลเท็จนั้นร้ายแรงคะ  แต่ส่วนใหญ่ไม่มีใครกล้าค่ะ มีแต่ การยื่นครั้งแรกที่ไปหา คนทำภาษี แบบว่า “มาทำกับฉันรับรองได้เงินคืนตรึม” พวกนี้จะทำกันครั้งแรกจะไม่แก้ค่ะ.  ก็ระวังกันหน่อยนะคะ อย่าไปโลภกับกรมสรรพากรอเมริกา ที่นี่ไม่ใช่เมืองไทย (ไม่ได้ว่าบ้านเราแย่ไรนะคะ) เอาที่ปลอดภัยดีกว่าค่ะ.  ตัวอย่างเช่น มีหนังสือมาให้เราจ่ายเพิ่ม นิดหน่อย ไม่เกิน 500 แต่เราหาเอกสารอ้างอิงไม่เจอ ก็จ่าย ๆ ไปค่ะ เรื่องจะได้จบ เพราะถ้าเอกสารไม่แน่น หาอะไรไม่เจอ ก็โต้แย้งกับเจ้าหน้าที่ไม่ได้นะคะ.

แม้ว่าการแก้ไขภาษีจะทำให้คุณต้องจ่ายภาษีเพิ่ม  ควรจะรีบทำคะ เพื่อป้องกัน เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มที่จะตามมาอีกหลายๆ เท่านะคะ. 

**คนเราถ้าผิดแล้วแก้ไข สังคมก็ให้อภัยเช่นไร  การแก้ไขภาษีที่ผิดพลาดแล้วทำห้ถูกต้องก็ได้รับการยอมรับจากไออาเอสฉันนั้น** 

ที่มา                            : IRS Tax Tip 2019-70, June 4, 2019

เรียบเรียงโดย                    : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                            :  วันจันทร์ที่ 10 มิถุนยน พ.ศ. ๒๕๖๒, (ยังมีเวลายื่นภาษีออนไลน์ ถึง 15 ตุลาคม นะคะ สำหรับบุคคลธรรมดา)

Monday, June 10th, 2019

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

**Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues.

** ถ้ามีปัญหาเรื่องกฏหมายในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ. เรื่องทั่วไปเช่นอิมมิเกรชั่นใช้ทนายข้ามรัฐข้ามประเทศได้คะ

***We provide accounting, taxes and investment services for individuals and business.*** เรามีให้บริการด้านบัญชี ภาษีและ การลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดาและธุรกิจค่ะ

For taxpayers living, working outside the U.S., file a return by June 17

For taxpayers living, working outside the U.S., file a return by June 17

ผู้เสียภาษีที่ชาวอเมริกันหรือถือใบเขียวและอยู่ต่างประเทศยื่นภาษี ภายใน วันที่ 17 มิถุนายน

ยังไม่หมดฤดูกาลภาษีสำหรับบุคคลธรรมดานะคะ โดยเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติอเมริกัน รวมถึงผู้ถือใบเขียวที่ยังไม่หมดอายุ ยื่นภาษีได้ภายใน 17 มิถุนายนนี้คะ.

ทางกรมสรรพากรอเมริกาก็ได้มีหนังสือมาเตือนเมื่ออาทิตย์นี้เองค่ะ.

For taxpayers living, working outside the U.S., file a return by June 17

The June 17 deadline applies to both U.S. citizens and resident aliens abroad, including those with dual citizenship. An extension of time to file is available for those who cannot meet this filing deadline.

Essential points to consider: จุดสำคัญที่เราควรพิจารณา

Most people abroad need to file ส่วนใหญ่ผู้อยู่ต่างประเทศมีหน้าที่ยื่นแบบตามหน้าที่

Just as most taxpayers in the United States are required to file their tax returns with the IRS by April 15, those living and working in another country are also required to file. However, an automatic two-month deadline extension is granted and in 2019 that date is June 17.  คนอยู่ในอเมริกามีหน้าที่ยื่นแบบภายใน 15 เมษายน คนอยู่ต่างประเทศได้สิทธิยื่นช้าไปอีกสองเดือนอัตโนมัติเท่านั้นเอง. บางคนต้องยื่นแบบในประเทศที่อยู่อาศัยด้วย ถ้ากฏหมายในประเทศนั้นให้ยื่น เช่นคนสองสัญชาติ ยื่นแบบที่ต่างประเทศก่อนแล้วมายื่นที่อเมริกากันต่อไปตามระเบียบและหน้าที่.

An income tax filing requirement generally applies even if a taxpayer qualifies for tax benefits, such as the Foreign Earned Income Exclusion or the Foreign Tax Credit, which substantially reduce or eliminate U.S. tax liability. These tax benefits are only available if an eligible taxpayer files a U.S. income tax return. ใครมีรายได้ปีนั้น ๆ ทำงานอยู่ต่างประเทศก็มีหน้าที่ยื่นแบบหมดละคะ แม้ว่าคุณอย่ต่างประเทศจะได้รับยกเว้นภาษีของรายได้บางส่วนและภาษีที่เสียให้ในประเทศที่คุณอยู่อาศํยเช่นที่ไทยก็เอามาลดภาษีได้นะคะ. ถ้าคุณไม่ได้ยื่นแบบ เครดิตต่างๆ ที่มีสิทธิก็หมดนะคะ กฏหมายระบุว่าคุณต้องยื่นแบบถึงได้สิทธิต่าง ๆ นะคะ.

A taxpayer qualifies for the special June 17 filing deadline if both their tax home and abode are outside the United States and Puerto Rico. Those serving in the military outside the U.S. and Puerto Rico on the regular due date of their tax return also qualify for the extension to June 17. Be sure to attach a statement indicating which of these two situations apply. คนอยู่ต่างประเทศ รวมถึง เปอโตริโก้ ก็รวมถึง  ทหารที่ทำงานอยู่ต่างประเทศก็ได้รับสิทธิ์เช่นกัน.

Payments for taxes owed were due April 15 Interest, currently at the rate of 6 percent per year, compounded daily, still applies to any tax payment received after the original April 15 deadline. For details, see the “When to File and Pay” section in Publication 54, Tax Guide for U.S. Citizens and Resident Aliens Abroad. น่าสนใจตรงที่ว่าแม้ว่าคุณจะได้รับสิทธิยื่นช้าไปสองเดือน แต่ถ้ามีภาษีต้องเสียคุณต้องเสียภายใจ 15 เมษายนนะคะ ไม่งั้นก็มีเบี้ยปรับ ดอกเบี้ยตามระเบียบทั่วไป.

Reporting required for foreign accounts and assets  สำหรับคนที่มีทรัพย์สินทางการเงินในต่างประเทศก็มีรายงานที่ต้องกรอกเพิ่มด้วยคะ

Federal law requires U.S. citizens and resident aliens to report any worldwide income, including income from foreign trusts and foreign bank and securities accounts. In most cases, affected taxpayers need to complete and attach Schedule B to their tax return. Part III of Schedule B asks about the existence of foreign accounts, such as bank and securities accounts, and usually requires U.S. citizens to report the country in which each account is located. รัฐบาลกลางมีคำสั่งให้ ประชาชนของประเทศที่มีทรัพย์สินทางการเงินต่างประเทศมีหน้าที่ยื่นแบบนะคะ. มีทรัส มี บัญชีธนาคาร มี หุ้นตราสารต่าง (กฏหมายไม่ได้ระบุอสังหาริมทรัพย์นะคะ กรุณาอย่าเข้าใจผิด บ้าน คอนโด ที่ดิน ไม่เกี่ยวนะคะ).

In addition, certain taxpayers may also have to complete and attach to their return Form 8938, Statement of Foreign Financial Assets. Generally, U.S. citizens, resident aliens and certain nonresident aliens must report specified foreign financial assets on this form if the aggregate value of those assets exceeds certain thresholds. See the instructions for this form for details. บางคนที่มีเงินฝากเยอะ ๆ นี่มีหน้าที่กรอกแบบ ฟอร์ม 8938 แนบไปด้วยนะคะ คนทำภาษีให้จะทราบคะ.

Foreign accounts reporting deadline วันสุดท้ายในการรายงานทรัพย์สินทางการเงินที่มีในต่างประเทศ

Separate from reporting specified foreign financial assets on their tax return, taxpayers with an interest in, or signature or other authority over, foreign financial accounts whose aggregate value exceeded $10,000 at any time during 2018, must file electronically with the Treasury Department a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Form 114, Report of Foreign Bank and Financial Accounts (FBAR). Because of this threshold, the IRS encourages taxpayers with foreign assets, even relatively small ones, to check if this filing requirement applies to them. The form is only available through the BSA E-filing System website.       หลาย ๆ คนทราบว่าที่พูดถึงคือ FBAR การรายงานตราสารการเงินต่างๆ ไปยังรัฐบาลกลางอีกหน่วยงานหนี่งที่ไม่ใช่กรมสรรพากรของอเมริกานะคะ. คุณมีเงินฝาก หุ้น ทรัสต่างๆ รวมกันมากกว่า 10000 เหรียญนี่มีหน้าที่ยื่นแบบละคะ.

The deadline for filing the annual Report of Foreign Bank and Financial Accounts (FBAR) is now the same as for a federal income tax return, April 15, 2019, but FinCEN is granting filers missing the original deadline an automatic extension until Oct. 15, 2019, to file. Specific extension requests are not required.  โดยทั่วไปการรายงานคุณต้องทำภายใน 15 เมษายนเหมือนกันยื่นแบบภาษีนะคะ.  แต่คุณยังทำได้จนถึง 15 ตุลาคมคะ รัฐไม่ได้ว่าอะไร ไม่ต้องยื่นขอเลื่อนการรายงานด้วย แบบว่าใจดีมากเลยนะคะ. ว่าแล้วเราก็ต้องรายงานเช่นกันเพราะยังไม่ได้รายงานค่ะ

Automatic extensions available ยื่นช้าไปสองเดือนนี่เป็นแบบอัตโนมัตินะคะ ไม่ได้ต้องกรอกแบบใด ๆ

Taxpayers abroad who can’t meet the June 17 deadline can still get more time to file, but they need to ask for it. An extension request must be filed by June 17. Automatic extensions give people until Oct. 15, 2019, to file; however, this does not extend the time to pay tax.  ถ้าไม่พร้อมในการยื่นแบบก็ให้ยื่นขอเลือนไปจนถึง 15 ตุลาคมสำหรับคนอยู่ต่างประเทศนะคะ.

One of the easiest ways to get an extension of time to file is through the Free File link on IRS.gov. In a matter of minutes, anyone, regardless of income, can use this free service to electronically request an extension on Form 4868. Requests may also be made using a paper form by following the instructions provided on the form. Form 4868 requires taxpayers to estimate their tax liability and pay any amount due. ใช้ฟอร์มเดียวกับคนที่อาศัยในอเมริกาค่ะ ฟอร์ม 4868 เช่นกันสำหรับคนที่ไม่พร้อมที่จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากรนะคะ.

Another option is to pay electronically, and the IRS will automatically process an extension when taxpayers select Form 4868 and are making a full or partial federal tax payment using Direct Pay, the Electronic Federal Tax Payment System (EFTPS) or a debit or credit card. There is no need to file a separate Form 4868 when making an electronic payment and indicating it is for an extension. International taxpayers who do not have a U.S. bank account should refer to the Foreign Electronic Payments section on IRS.gov for more payment options and information. คุณสามารถทำการจ่ายภาษีออนไลน์พร้อมกับการเลื่อนการยื่นแบบได้ปกตินะคะ เวลากรอกออนไลน์ให้ระบุว่าเป็นปีภาษี 2018 tax year 2018 ไม่ใช่ปี 2019 นะคะ ปี 2019 เราไปยื่นปีนหน้ากันโน่นคะ.

Combat zone taxpayers get more time without having to ask for it  กลุ่มทหารที่อยู่ในหน้างาน ก็ได้รับการเลื่อนการยื่นแบบโดยอัตโนมัตินะคะ.

Members of the military and eligible support personnel serving in a combat zone have at least 180 days after they leave the combat zone to file their tax returns and pay any taxes due. This includes those serving in Iraq, Afghanistan and other combat zones. A list of designated combat zones can be found in Publication 3, Armed Forces’ Tax Guide.

Choose Free File  ตอนนี้ยังยื่นฟรีออนไลน์ได้อยู่คะ จนถึงเดือนตุลาคม วันที่ 15

U.S. citizens and resident aliens living abroad can use IRS Free File to prepare and electronically file their returns for free. This means both U.S. citizens and resident aliens living abroad with adjusted gross incomes (AGI) of $66,000 or less can use brand-name software to prepare their tax returns and then e-file them for free. A limited number of companies provide tax software that can accommodate foreign addresses. A second option, Free File Fillable Forms, the electronic version of IRS paper forms, has no income limit and is best suited to people who are comfortable preparing their own tax return.

Both the e-file and Free File electronic filing options are available until Oct. 15, 2019. Check out the e-file link on IRS.gov for details on the various electronic filing options. Free File is not available to non-resident aliens required to file Form 1040-NR.

Report in U.S. dollars  ทำงานต่างประเทศรับเงินเป็นสกุลประเทศนั้น ๆ ต้องแปลงค่าเป็นเงินดอลล่าร์นะคะ

Any income received or deductible expenses paid in foreign currency must be reported on a U.S. tax return in U.S. dollars. Likewise, any tax payments must be made in U.S. dollars.

Both FINCEN Form 114 and IRS Form 8938 require the use of a December 31 exchange rate for all transactions, regardless of the actual exchange rate on the date of the transaction. Generally, the IRS accepts any posted exchange rate that is used consistently. For more information on exchange rates, see Foreign Currency and Currency Exchange Rates. อัตราแลกเปลี่ยนทางกรมสรรพากรอเมริกามีจัดไว้บริการค่ะ ไปเลือกเลยว่าคุณอยู่ประเทศไหน ก็ใช้อัตราแลกเปลี่ยนของประเทศนั้น ๆ นะคะ.

Expatriate reporting การรายงานของคนสองสัญชาติกรณียกเลิกอเมริกันหรือใบเขียวระหว่างปี

Taxpayers who relinquished their U.S. citizenship or ceased to be lawful permanent residents of the United States during 2018 must file a dual-status alien tax return, attaching Form 8854, Initial and Annual Expatriation Statement. A copy of the Form 8854 must also be filed with Internal Revenue Service, Philadelphia, PA 19255-0049, by the due date of the tax return (including extensions). See the instructions for this form and Notice 2009-85 (PDF), Guidance for Expatriates Under Section 877A, for further details. สำหรับกลุ่มที่ยกเลิกสัญชาติอเมริกัน หรือยกเลิกใบเขียวระหว่างปี คุณยังมีหน้าที่ยื่นแบบช่วงที่ยังเป็นอเมริกันนะคะ. ต้องทำแบบสองแบบ ให้อ่านกฏให้ดี ๆ นะคะ

IRS ends Offshore Voluntary Disclosure Program (OVDP) กรมสรรพากรอเมริกายังมีโปรแกรมให้สำหรับกลุ่มที่มีบัญชีเงินฝากต่างประเทศแต่ไม่เคยรายงานเลย คุณยังทำได้อยู่นะคะ ถ้ากลัวจะเจอข้อหาจากทางรัฐบาลอเมริกามีความกังวัลก็ควรทำให้ถูกต้องเสียะนะคะ. ข้อมูลมันเยอะ ดึงมาไม่ได้ลบภาษาอังกฤษ เผื่อใครมีคู่สมรส อเมริกันแล้วไม่รู้เรื่องพวกนี้จะได้อ่านให้เข้าใจ  หรือเข้ารู้แต่คุณคู่สมรสเพิ่งมาอเมริกาไม่รู้เรื่องจะได้ให้เขาอธิบายเพิ่มเติมนะคะ.

The IRS will continue to use tools besides voluntary disclosure to combat offshore tax avoidance, including taxpayer education, whistleblower leads, civil examination and criminal prosecution. The IRS continues to use Streamlined Filing Compliance Procedures that will remain in place and be available to eligible taxpayers. But, as with OVDP, the IRS said it may end the Streamlined Filing Compliance Procedures at some point. Full details of the OVDP and Streamlined Procedures are available at Options Available for U.S. Taxpayers with Undisclosed Foreign Financial Assets.

Taxpayers concerned that their non-compliance may rise to the level of tax and tax-related crimes may consider coming into compliance with the tax law and avoid potential criminal prosecution through the updated Voluntary Disclosure Practice by preparing Form 14457. More information on the updated procedures for the Voluntary Disclosure Practice can be found in the Nov. 20, 2018, Interim Guidance Memo LB&I-09-1118-01

Comments from author:

ว่าแล้วก็ต้องทำภาษีลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศให้เสร็จภายในวันหยุดนี้ละคะ ส่วนใหญ่จะไม่เสียภาษีกันเพราะรายได้ต่างประเทศพวกเงินเดือนจะได้รับเครดิตถึงปีละ แสนกว่าเหรียญเลยคะ ปี 2018 อยู่ที่ $103,900.

สำหรับกลุ่มที่ไม่ใช่อเมริกัน หรือใบเขียว อาจจะมาด้วยวีซ่าลงทุน มีได้รับเอกสารสรุปรายได้จากกิจการที่มาทำงานในอเมริกา W2 Wage reporting ลองยื่นภาษีนะคะ คุณอาจจะได้เงินคืนคะ ทั้งรัฐบาลกลางทั้งรัฐที่คุณเคยมาทำงานนะคะ.

**ขอให้ทุกคนแคล้วคลาดจากการถูกตรวจสอบภาษีและเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนะคะ** 

ที่มา                           :  Issue Number:   IR-2019-102
เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                            :  วันพฤศบดีที่ 6 มิถุนยน พ.ศ. ๒๕๖๒, (ยังมีเวลายื่นภาษีออนไลน์ ถึง 15 ตุลาคม นะคะ สำหรับบุคคลธรรมดา)

Thursday, June 6th, 2019

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

**Please seek advice from Attorneys in your area for any legal issues

** ถ้ามีปัญหาเรื่องแรงงานในรัฐที่คุณอยู่ให้ติดต่อทนายความโดยตรงในรัฐนั้นคะ. ถ้าเรื่องถึงศาลทนายต้องมีใบอนุญาตในรัฐนั้น ๆ นะคะ.