Why Social Security Retirement is Important to Women

ทำไมเงินเกษียณจากสำนักงานประกันสังคมอเมริกาจึงสำคัญต่อสาว ๆ ทุกกลุ่ม

วันนี้เจอ บทความที่น่าสนใจที่เขียนโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมที่อเมริกา ซึ่งอ่านแล้ว ล้วนเห็นด้วยและเป็นความจริงเสียส่วนใหญ่ (ไม่ได้บอกว่าทั้งหมดนะคะ ขอย้ำ).

เนื้อหาระบุว่า

สาว ๆ อายุยื่นกว่า หนุ่มๆๆ หนุ่มน้อย หนุ่มมาก อายุยืนนานถึง 87  ขณะที่หนุ่ม ๆ อายุเฉลี่ย ก่อนจากโลกนี้ไปก็ประมาณ 64 ปี ก็ตั้งสามปีเนาะ ถือว่ายืนกว่าละกัน

สาว ๆ นี่จริงว่า ทำงานรายได้ส่วนใหญ่ยังน้อยกว่าชายค่ะ  แม้ว่าสาว ๆ บางกลุ่มจะรายได้เยอะกว่า แต่แค่ส่วนน้อยนะคะ.  รู้จักไม่กี่คนกับสาว ๆ ที่ทำงานได้มากกว่าผู้ฉายทั้งหลาย   เรามีสถิติด้วยนะคะ เพราะตอนนี้ทำงานด้านข้อมูลฝ่ายบุคคลอยู่ค่ะ.  สรุป หญิง ยังมีรายได้ภาพรวมน้อยกว่า ชาย ค่ะ.

เนื่องจากหญิงรายได้น้อยกว่า มีผลให้เรารับเงินเกษียณน้อยกว่า ในที่นี่จากสำนักงานประกันสังคมนะคะ. ไม่พูดถึงแหล่งอื่น ถ้าแหล่งอื่น ก็เป็นไปในแนวทางเดียวกันค่ะ.  ส่วนใหญ่ สาว ๆ ก็ยังเป็นแม่บ้าน ดูแลครอบครัว เงินเกษียณที่จะได้รับ ถ้าสามียังมีชีวิต อยู่ก็ได้แค่ไม่เกินครึ่งของสามีนะคะ  ถ้ารับเร็วหน่อย ก็ต่ำกว่าครึ่งของสามีลงมาอีกค่ะ.

สำนักงานประกันสังคมตระหนักถึงข้อนี้จึงมีโครงการสวัสดิการต่างๆ ให้กับคู่สมรสที่ไม่ได้ทำงาน ซึ่งอาจจะเป็นสาว ๆ ส่วนใหญ่  ตอนนี้ หนุ่ม ๆ เป็นแม่บ้านก็เยอะค่ะ  หนุ่ม แต่ง หนุ่ม สาว แต่ง สาว ก็เริ่มเยอะพักนี้ แล้วก็ได้สิทธิเหมือนกันทั่วไปด้วยนะคะ.  สำนักงานยังให้กลุ่มสาว ๆ คอยใส่ใจ สนใจสวัสดิการของตัวคุณเอง อย่าได้แต่คอยพึ่งคู่สมรสที่ทำงาน  เขาอาจจะยุ่ง หรือไม่ยุ่งเลย เราก็หาเรื่องยุ่งกันไปเองเลยค่ะ. 

กรณีหม้าย คู่สมรสเสีย คุณก็อาจจะขอรับสวัสดิการได้ก่อนที่ อายุ 65 ซึ่ง เราๆ ก็ทราบกันว่า 60 ก็เริ่มขอได้แล้วค่ะ แต่อาจจะไม่ได้เต็มที่ 100 เปอรเซ็นของสามีที่จากไป หรือภรรยาที่จากไปได้นะคะ.  ยิ่งคุณมีลูกเล็ก ๆ อายุไม่เกิน 18 ปี คุณอายุอาจจะแค่ 40 (บังเอิญแต่งงานเร็วหน่อย)  จุดนี้คุณก็เริ่มรับสวัสดิการทันที่ที่สามีคุณเสียได้แล้วนะคะ  ยกเว้นเขาทำงานไม่ถึง 10 ปี นี่คงจะอีกประเด็น  เพราะการจะรับสวัสดิการส่วนของสามีนั้นเขาต้องทำงาน ต้องมีเครดิตอย่างน้อย 40 เครดิต สะสมปีละ 4 เครดิต ระยะเวลา 10 ปีคะ ส่งมากก็ได้มาก สงน้อยก็ได้น้อยนะคะ.

สำหรับสาว ๆ ที่ภาษาอังกฤษดีหน่อย ก็ ไปลงทะเบียน ขอรับข้อมูลข่าวสารได้เลยค่ะ.

Our “People Like Me” website for women has valuable resources for people of all ages.

To read more about how we can help you, read and share the publication What Every Woman Should Know.

Comments from author:

ส่วนตัวแล้วจะคอยแนะนำให้สาว ๆ รักษาสิทธิของตัวเองและสวัสดิการที่พึงได้ แม้ว่าจะไม่เคยทำงานและเป็นแม่บ้านอย่างเดียวก็ตาม.  สิ่งที่ต้องตระหนักคือ ถ้าสามี หรือ คู่สมรส รายได้น้อย เงินเกษียณที่อาจจะได้รับคงจะไม่พอยังชีพ เมื่อยามชราภาพ. ดังนั้น เมื่อลูก ๆ โตแล้ว หรือพอมีเวลา ก็ควร สรรหา วิชาชีพทำเพื่อเลี้ยงชีพนะคะ.  วันหนึ่งวันใด สามี จากไป หรือตกงานคุณจะได้เป็นหัวหน้าครอบครัว ดูและ ลูก ๆ ได้ (ก่อนที่จะหาผัวใหม่ ซึ่งก็ใช่จะหาได้ดีกันทุกคน บางคนก็หาไม่ได้ด้วยซ้ำ ยิ่งกรณี สามีเสียตอนแก่).  มันเศร้านะคะ แต่ก็คือเรื่องจริง.

สำหรับสาว ๆ ที่สามีรายได้เยอะ เงินเกษียณรับครึ่งก็ 1500-2500 ก็ดูว่าจะพอกินไม๊ พอยังชีพไม๊  ถ้าคนอยู่แบบพอเพียง เงิน เท่านี้ก็อยู่ไทยได้สบายค่ะ.  แต่ถ้าแบบต้องสวย เริด เชิด หรูตลอดก็คงลำบากหน่อยนะคะ. 

ส่วนใหญ่ คนเราจะไม่ใช่แค่รอรับสวัสดิการเงินเกษียณจากสำนักงานประกันสังคมนะคะ เขาจะมีเกษียณ เพนชั่น อื่นๆ เช่น 401k, IRA, 403, 405, US Government retirement., Military pension, private pension from company สารพัดค่ะ  เงินเหล่านี้ใช่ จู่ๆ จะลอยมานะคะ เขาก็ต้องทำงาน แลกมา  

ที่มา                   Social Security website

                             Posted on March 7, 2019 by Jim Borland, Acting Deputy Commissioner for Communications      

เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                    :  วันพฤหัสบดีที่ ๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, Thursday, March 7th, 2019

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**