Taxpayers should be ready to verify their identity when calling the IRS

ท่านผู้เสียทั้งหลายเมื่อต้องการคุยกับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรอเมริกาเตรียมข้อมูลสวนตัวให้พร้อมดังนี้

สวัสดีคะ ช่วงนี้หลายๆ ท่านก็ได้ยื่นภาษีกันไปเรียบร้อย  สำหรับเราเองยังไม่เรียบร้อย ต้องทำให้คนอื่นคะ อีกอย่างเราก็จ่ายภาษีไว้เยอะพอสมควรคาดว่าไม่มีต้องเสียเพิ่ม  แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเสียเพิ่ม ไม่เสีย ได้เงินคืน ทุกคนควรจะยื่นแบบให้ตรงเวลา คือ 15 เมษายนนะคะ.  สำหรับกลุ่มที่มีปัญหา ขัดข้องใจ ทุกกรณี สามารถโทรเข้าไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่ค่ะ. 

ก่อนโทรหาเจ้าหน้าที่ควรเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้นะคะ เพราะส่วนใหญ่ถ้าใครมีประสบการณ์จะรู้ว่า กว่าจะได้คุยกับเจ้าหน้าที่นั้น ช่างนานแสนนาน นี่ฤดูกาลภาษีด้วยแล้ว ท่านจงรอไปเถอค่ะ.

ถ้าใครภาษาดีก่อนโทรไปก็หาข้อมูลเองได้ค่ะ กรณีทั่วๆ ไปนะคะ ถ้าเป็นกรณีส่วนตัวถึงต้องโทรนะคะ. IRS.gov to access resources like the IRS Service Guide .

 • Social Security numbers and birth dates for those who were named on the tax return เลขประจำตัว SSN และ วัน เดือน ปี เกิด
 • An Individual Taxpayer Identification Number letter if the taxpayer has one instead of an SSN  สำหรับกลุ่มไม่มี SSN ก็เตรียมเลข ITIN ไว้ค่ะ.
 • Their filing status: single, head of household, married filing joint or married filing separate สถานะตอนยื่นภาษีแบบต่าง ที่ยื่นไป โสด หัวหน้าครอบครัว สมรส
 • The prior-year tax return. Telephone assistors may need to verify taxpayer identity with information from the return before answering certain questions ภาษีที่ยื่นไปปีที่แล้ว เพราะเจ้าหน้าที่อาจจะถามว่า เสียภาษีไปเท่าไร รายได้เท่าไร.  ถ้าไม่เคยยื่นแบบก็ไม่ต้องเตรียมแค่บอกว่าไม่เคยยื่นไปค่ะ.
 • A copy of the tax return in question  เตรียมคำถามไว้ค่ะ บางคนโทรเพราะไม่เข้าใจว่าทำไมมีหนังสือประเมินนะคะ หรือทำไมไม่ได้เงินคืนภาษีตรงกับที่ยื่นแบบไป.
 • Any IRS letters or notices received by the taxpayer  จดหมายต่าง ๆ จาก กรมสรรพากรอเมริกา เพราะต้องมีการถามเลขที่จดหมาย พร้อมกับเรื่อง ด้วยค่ะ.

ตามกฏหมายแล้ว เจ้าหน้าที่จะคุยกับผู้เสียภาษีเท่านั้นค่ะ.  ถ้ามีผู้รับมอบอำนาจก็ให้คนนั้นโทรหาได้ค่ะ  หรือไม่มีผู้รับมอบอำนาจ แต่มีล่ามก็ใช้ได้ค่ะ. By law, IRS telephone assistors will only speak with the taxpayer or to the taxpayer’s legally designated representative


สำหรับผู้รับมอบอำนาจ โทรหาเจ้าหน้าทีแทนผู้เสียภาษีก็ควรเตรียมเอกสารดังนี้ค่ะ:

 • Verbal or written authorization from the third-party to discuss the account มีหนังสือมอบอำนาจ หรืออยู่ด้วยกับผู้เสียภาษีค่ะ
 • The ability to verify the taxpayer’s name, SSN or ITIN, tax period, and tax forms filed เขาถามหาเลขประจำตัวต้องบอกได้หมดค่ะ ทั้งผู้เสียภาษีและคนโทรหาแทน
 • Preparer Tax Identification Number or PIN if a third-party designee สำหรับกลุ่มวิชาชีพต้องมีเลขประจำตัวของตัวเองเตรียมไว้ค่ะ.
 • One of these forms, which is current, completed and signed: ฟอร์ม ที่ต้องเตรียมไว้สำหรับกรณีอยากโทรหาเจ้าหน้าที่แทนผู้เสียภาษี โดยที่เขาไม่ต้องอยู่กับเราค่ะ.
  • Form 8821, Tax Information Authorization หนังสือมอบอำนาจ
  • Form 2848, Power of Attorney and Declaration of Representative หนังสือมอบอำนาจและเป็นตัวแทนตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจ.

กรณีโทรแทนผู้เสียภาษีที่จากโลกนี้ไปแล้ว แล้ว ญาติ ๆ จ้างให้โทรเตรียมไว้ดังนี้คะ:

 • ใบมรณบัตร The deceased taxpayer’s death certificate
 • สำเนา จดหมายจาก ศาล หรือ มี IRS Form 56, Notice Concerning Fiduciary Relationship

Comments from author:

มีวันนี้มาแบบสั้น ๆ และไม่ยืดเยื้อ เพราะแอบเขียนช่วงที่ทำงานค่ะ. ลางานไม่ได้ ใช้พักร้อนเกือบหมดแล้ว เดี๋ยวมีคนสงสัยว่าทำไมว่างจัง.  เป็นห่วงค่ะ ยิ่งยุ่ง ๆ ก็มีคนให้โทรหา กรมสรรพากรอเมริกาตลอดเลย  ยิ่งรู้ว่าโทรติดยากอยู่.  ถ้าบ้านใครอยู่ใกล้ สำนักงานสาขาของ กรมสารพากรนั้น ควรจะโทรนัดเจ้าหน้าที่ไปเลยค่ะ สะดวกกว่าโทรมาก.  หลายๆ ครั้ง โทรช่วยลูกค้า ตอบไม่ตรงกันสักที จนอะไรหว่า ต้องทำหนังสือเข้าไปอีกสองสามรอบค่ะ.

ติดต่อกับราชการก็ต้องทำใจคะ ที่ไหนก็เหมือนกัน  ราชการที่อเมริกา ทำงานจะมีประสิทธิภาพพอสมควร จากประสบการณ์ค่ะ และมีระเบียบที่ชัดเจนในทุก ๆ เรื่อง  ยกเว้นกฏหมายใหม่ๆ  บางเรื่อง ถ้าจะแย้ง ต้องหาเคสที่มีการฟ้องร้องคล้าย ๆ กัน กรณีมีกรณี พิพาท.  โดยทั่วไปเจ้าหน้าที่จะสุภาพค่ะ ทำตามหน้าที่และตามมารยาท

**ขอให้ทุกคนอย่ามีปัญหาถึงต้องโทรหาเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรอเมริกา หรือ IRS** 

ที่มา                   Issue Number:    Tax Tip 2019-17


เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                    :  วันจันทร์ที่ ๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, Monday, March 4th, 2019

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**