Articles for March 2019

Social Security: Understanding Spouse’s Benefits

เรื่องผลประโยชน์ของคู่สมรสนี่เป็นอะไรที่บรรดา สาว ๆ หนุ่ม ๆ สนใจกันมาตลอด โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ทำงานอยู่บ้านเลี้ยงลูก ไม่ได้นำส่งเงิน social security and medicare เหมืนกับคนทำงานทั่วไป.  พอชรามาจะทำไรกินหว่า คงต้องนึกถึงกันบ้างละ เว้นว่าจะคิดแค่ว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วพรุ่งนี้จะดีเอง  ถ้ากลุ่มนี้ได้เผลอมาอ่าน ให้รีบผ่าน ๆ ค่ะ อย่าไปอ่านมันจะปรี๊ด กรี๊ดสนั่นแล้วจะหาว่าเรา พูดถึงจริงอีก.  ไม่แขวะแระ เข้าเรื่องกันดีกว่า. 

คนเขียนบทความนี้คือคุณ Jim Borland, Acting Deputy Commissioner for Communications จากสำนักงานเองเลยคะ ดิฉันแค่แปล ๆ ให้พวกใส่ไข่.  คุณจะได้เห็นมุมอองของเจ้าหน้าที่โดยตรง. ส่วนการใส่ไข่ก็เป็นมุมดิฉันเองนะคะ ไม่ใช่คนอื่นใดทั้งนั้น. J

การใช้ชีวิตร่วมกัน ในกระบวนการ คือ การมีส่วนร่วมต่าง ๆ ของคู่สมรส เช่น บ้าน และ ทรัพย์สินต่าง ๆ ด้วย. ถ้าคุณมีความเข้าใจว่าในอนาคตคุณจะเกษียณอย่างไร มีผลกระทบอะไรบ้างระหว่างคุณกับคู่สมรส.  การวางแผนชีวิตวัยเกษียณนั้นจะช่วยได้ดีอย่างยิ่งค่ะ.

เราจะมองในมุมของคุณในฐานะคู่สมรสที่ไม่ได้ทำงานนะคะ.  ผลประโยชน์สูงสุดที่คุณจะได้รับ เมื่อเกษียณตามปกติคือ 62 ½  นั่นคือ เต็มที่ 50 % ของคู่สมรส เมื่อเขาเกษียณ.

ถ้าคุณทำงานด้วย ทางสำนักงานจะจ่ายเงินในส่วนของคุณก่อน. ถ้าคุณยังสมรสอยู่ คุณไม่สามารถไปขอรับเงินส่วนของคู่สมรสได้จนกว่าเขาจะรับเงินส่วนของเขา ข้อยกเว้นคือกลุ่มหย่า (แต่งงานนานกว่า 10 ปีถึงได้) คุณไปขอสวัสดิการเมื่อคุณเกษียณได้ แม้ว่าอดีตคุ่สมรสยังไม่ขอรับผลประโยชน์ก็ตาม. ตีความว่า สมมุตคุณ 62 ½  อดีต คู่สมรส มีเมียใหม่แล้ว ไม่รับเงินเกษียณ แต่คุณถึงเกณฑ์ ก็จัดการไปรับเลย. percent of your spouse’s full retirement age amount if you are full retirement age when you take it. If you qualify for your own retirement benefit and a spouse’s benefit, we always pay your own benefit first.  You cannot receive spouse’s benefits unless your spouse is receiving his or her retirement benefits (except for divorced spouses).

อันนี้แบบสับสน ขอตีความว่า  ถ้าคุณรับส่วนของคุณก่อนขณะที่รอรับคู่สมรส รับผลประโยชน์เมื่อเขาอายุถึงเกณฑ์, เมื่อต่อมาคุณมาขอรับผลประโยชน์ในส่วนของคู่สมรส, คุณยังคงได้รับส่วนของคุณต่อไป ซึ่งทำให้คุณอาจจะได้รับต่ำกว่า ครึ่งหนึ่งถ้ารอรับส่วนของสามี.  อ่านเพิ่มเติมในเวบไซด์ค่ะ.  จำได้เมือปี 2015 มีกฏหมายออกมาว่า ถ้าเลือกรับผลประโยชน์แล้ว จะเปลี่ยนไม่ได้ รับแล้วรับเลย นี่น่าจะเป็นการขยายความค่ะ  ก่อนปี 2015 คู่สมรสสามารถเปลี่ยนกลับมารับยอดเงินที่มากกว่าได้  กรณีนี้ จะเป็นกลุ่มที่ภรรยาก็ทำงานของตัวเองด้วยนะคะ. If you took your reduced retirement first while waiting for your spouse to reach retirement age, when you add spouse’s benefits later, your own retirement portion remains reduced which causes the total retirement and spouses benefit together to total less than 50 percent of the worker’s amount. You can find out more on our website.

ในทางกลับกัน, ถ้าเงินเกษียณคู่สมรสมากกว่าคุณ , แล้วเขาเลือกรับผลประโยชน์รวดเร็ว คืออาจจะเริ่มที่ 62 ½  เลย ไม่รอจน 67, พอรับแล้วคู่สมรสคุณเกิด จากโลกนี้ไป  (รับแล้วเดสสะมอเร่)  ในฐานะที่คุณเป็นคู่สมรสที่ยังมีชีวิต คุณก็จะได้รับส่วนของเขา แต่อาจจะมากกว่า ส่วนที่เขาเคยได้รับก็ได้  (รับในฐานะหม้าย มากกว่ารัฐในขณะยังมีชีวิตค่ะ).  On the other hand, if your spouse’s retirement benefit is higher than your retirement benefit, and he or she chooses to take reduced benefits and dies first, your survivor benefit will be reduced, but may be higher than what your spouse received.

ถ้าคนที่ทำงาน ขอรับผลประโยชน์เร็ว ก่อนอายุ ชราที่สุด สมมุต 67 แล้วขอรับที่ 62 ½  จะมีกฏหมายอีกตัวมาบังคังใช้. ยิ่งสับสนเข้าไปอีก กฏมีแบบนี้นะคะ ถ้าขอรับแล้วต่อมาเสียชีวิต เงินที่คู่สมรสจะได้รับก็จะ เอามาเปรียบเทียบกัน  ระหว่าง ถ้าคู่สมรส ขอรับที่อายุ 67 แล้วไม่ได้เสียชีวิต อยู่ยงคงกระพันธ์ จะได้เท่าไร มาดูเทียบกับ 82.5 เปอรเซ็น ของเงินที่คู่สมรสจะได้รับเมื่อ อายุ 67 แล้วเดสสะมอเร่.  งงเนอะ  ถ้าเราตีความเอง เขาจะดูว่า ถ้านาย ก ไก่ รับที่อายุ 67 ได้ 2500 แล้วไม่เคยเสียชีวิตเลย ภรรยาใน ก. ไก่ ก็ไม่ได้รับมากกว่านี้หรอก.  If the deceased worker started receiving reduced retirement benefits before their full retirement age, a special rule called the retirement insurance benefit limit may apply to the surviving spouse. The retirement insurance benefit limit is the maximum survivor benefit you may receive. Generally, the limit is the higher of:

 • The reduced monthly retirement benefit to which the deceased spouse would have been entitled if they had lived, or
 • 82.5 percent of the unreduced deceased spouse’s monthly benefit if they had started receiving benefits at their full retirement age (rather than choosing to receive a reduced retirement benefit early).

ใครอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก ให้สามี อ่านเองนะคะ เขาจะได้เข้าใจด้วยกัน  คุณแค่รู้คร่าว ๆก็พอ (คนแปล ให้ยังมึนเลย) Knowing how your finances affect your spouse’s can help both of you avoid future impacts on your incomes. When it comes to information, we have over 80 years of experience. Access a wealth of useful information by visiting our benefits planners.

Comments from author:

ไม่ได้ยุให้นั่งรอรับสวัสดิการนะคะ  ยุให้คุณนะ ช่วยตัวเอง อย่าคอยแต่พึ่งคนอื่น เกิดเหตุการณ์ไรขึ้นมาจะลำบาก มีเงินก็จ้างอย่างเดียวแล้วจะไปเหลืออะไรใช่เปล่าค่ะ.  เรื่องการดูแลครอบครัวใช่จะเป็นหน้าที่สามี เสมอไป ภรรยาก็ต้องช่วยกัน   ไม่ว่า จะรวยน้อย รวยกลาง รวยมากก็เหอะ ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน มีโอกาสได้มาอเมริกา ก็ฉกฉวยกันนะคะ  คุณเท่านั้นที่จะช่วยตัวคุณเองได้ สำหรับดิฉันเอง ช่วยได้แต่คำแนะนะคะ  คงไม่มีเวลาไปทำไรได้มากกว่านี้  เพราะก็มีหน้าที่การเป็นผู้ดูแลครอบครัวเช่นเดียวกับ สามี.

ที่มา                 SSA, Jim Borland, Acting Deputy Commissioner for Communications

เรียบเรียงโดย               : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                  :  วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, Wednesday, March 14th, 2019

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

IRS: Refunds of $1.4 billion waiting to be claimed by individuals who have not filed federal income tax returns for 2015

IRS: Refunds of $1.4 billion waiting to be claimed by individuals who have not filed federal income tax returns for 2015

ตกใจ! IRS ของอเมริการะบุว่า มีคนไม่เคลมภาษีที่ควรได้ในปี 2015 ประมาณ 1.4 บิลเลี่ยนดอลล่าร์

หัวข้อนี้เป็นไรที่น่าสนใจ เพราะว่ามีคนไม่ยื่นแบบภาษีทั้งที่ตัวเองจะได้เงินคืนกัน เฉพาะปี 2015 ที่ประมาณ 1.4 บิลเลี่ยนดอลล่าร์กันไปเลย.  มีสถิติแยกออกมาเป็นรัฐด้วยนะคะ. ย้ำนะคะ เป็นภาษีบุคคลธรรมดาไม่ใช่ นิติบุคคลค่ะ.

หลายคนคงสงสัยว่าทำไม ทางกรมสรรพากรอเมริการู้ล่ะ.  เขาก็รู้สิค่ะคุณ รู้ได้อย่างไร ก็จากการายงานจากทางนายจ้างนี่แหละค่ะ  ถ้าใครทำงานบริษัท ทาง รัฐบาลสั่งให้รายงานไปว่า ใครมีรายได้เท่าไร จุดไหน ภาษีหักไว้เท่าไร ไปยังที่กรมสรรพากรอเมริกา.  ถ้านายจ้างไม่รายงานก็มีค่าปรับเงินเพิ่มคนไม่รายงานอีกรอบ สูงด้วยนะคะ  บางรายเจอ ทบต้นทบดอก ปิดบริษัทไปแล้ว ทางรัฐบาลมาทวงต่อจากกรรมการ ประธาน หรือผู้มีอำนาจแบบไม่จบสิ้นเลยค่ะคุณ.

ใครรู้จักใครไม่ชอบรัฐบาลเรื่องการจ่ายภาษี ไป กระตุ้น ถาม ๆ กันหน่อยนะคะ ว่ายูยื่นภาษีกันยัง ถ้ายูทำงานมาตลอดนะ หักภาษีไว้ แต่ไม่เคยมีจดหมายมาทวงจากกรมสรรพากรนี่แหละตัวดีว่า “คุณจะได้เงินคืนค้า”.  ที่บอกอย่างนี้ เพราะรู้ว่า ใครค้างภาษี ไม่เกิน ปีครึ่ง ทาง กรมสรรพากรอเมริกาจะทวงมาทันที พร้อมคำนวณเบี้ยปรับและเงินเพิ่มให้แบบสวยสดงดงามค่ะ.

บอกเขาไปนะคะ ยูอยากได้เงินคืน ยูต้องยื่นภายในปีนี้นะ ไม่เกิน 15 เมษายน สำหรับภาษีปี 2015 ถ้านานกว่านี้ก็อดเลย เพราะจะได้แค่เครดิต แต่จะไม่ได้คืนนะคะ..

ทาง The IRS ได้ประมาณว่ายอดที่แต่ละคนจะได้รับประมาณ $879 — เงินจำนวนนี้ ถ้าคนไทยเรา ๆ ก็ซื้อตั๋วกลับไทย ไปกลับได้สบายนะคะ.

อุ๊บ ขอเตือนนิดหนึ่ง ถ้าจะยื่นแบบ 2015 ให้ยื่น 2016-2017 รวมถึง 2018 นะคะ ไม่งั้นจะไม่ได้เงินคืนค่ะ ทาง The IRS ต้องรู้ก่อนคะว่าปีต่อ ๆ มาคุณจะไม่ค้าง เพราะถ้าปีต่อมามียอดต้องจ่ายเขาจะหักกลบลบหนี้ให้คุณได้นะคะ. ข้อดีอีกข้อหนึ่งกรณีใครค้างค่าเลี้ยงดูบุตร ถ้าคุณยื่นแบบไปแล้วจะได้คืน ทางเจ้าหน้าที่ก็จะหักกลบลบหนี้ให้คุณได้ด้วย กลุ่มนี้จะรู้ตัวแน่นอน เพราะรัฐจะส่งจดหมายทวงยันเลย. .นี่รวมถึงหนี้พวก กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาด้วยนะคะ เขาจะหักไว้หมดนะแหละค่ะ หักจากภาษีที่ไม่ได้ยื่นดีกว่าไปหักเงินในบัญชีธนาคารคุณนะคะ.

สำหรับกลุ่มที่รายได้ไม่เกินปีละ  53267 แล้วไม่ได้ยืนภาษีไป เพราว่าฉันไม่มีภาระภาษีนั้น น่าจะลองยื่นดูนะคะ เพราะคุณจะได้เครดิต พวก earned income ( By failing to file a tax return, people stand to lose more than just their refund of taxes withheld or paid during 2015. Many low- and moderate-income workers may be eligible for the Earned Income Tax Credit (EITC). For 2015, the credit was worth as much as $6,242. The EITC helps individuals and families whose incomes are below certain thresholds. The thresholds for 2015 were:

 • $47,747 ($53,267 if married filing jointly) for those with three or more qualifying children;
 • $44,454 ($49,974 if married filing jointly) for people with two qualifying children;
 • $39,131 ($44,651 if married filing jointly) for those with one qualifying child, and;
 • $14,820 ($20,330 if married filing jointly) for people without qualifying children.

ถ้าหาฟอร์มที่จะยื่นไม่เจอ ก็ติดต่อ ไปยัง กรมสรรพากรอเมริกาได้เลยนะคะ น่าจะมีโปรแกรมปีเก่า ๆ ขายนะคะ ถ้ากรอก แบบกระดาษกันไม่เป็น. Current and prior year tax forms (such as the tax year 2015 Form 1040, 1040A and 1040EZ) and instructions are available on the IRS.gov Forms and Publications page or by calling toll-free 800-TAX-FORM (800-829-3676).

สำหรับใครที่เคยทำงาน รู้ว่านายจ้างหัก ภาษี ไว้ เพราะรู้ตัวไม่เคยรับเงินเต็ม ๆ แล้วแบบสรุปเงินเดือนค่าจ้างหาย แบบทีว่าคือ W-2, 1098, 1099 or 5498 for the years 2015, 2016 or 2017 ทวงนายจ้างเดิมก็แล้ว ทวงคนทำบัญชีให้ก็แล้ว เขาก็ไม่ให้อีก.  วิธีที่ดีที่สุดมั่นคงและแน่นอนให้ติดต่อกับ ทางกรมสรรพากรอเมริกา ขอแบบ wage and income transcript ได้ค่ะ.  หรือไปที่เวบไซด์ แล้วกรอกข้อมูลขอได้เลยนะคะ.  at IRS.gov using the Get Transcript Online tool. หรือกรอกฟอร์ม file Form 4506-T เพื่อขอแบบ wage and income transcript. เอกสารที่เราขอไปนั้นจะระบุว่าเรามีรายได้จากหล่งไหนนะคะ ข้อมูลเหล่านี้ เป็นข้อมูลที่ทางนายจ้างหรือผู้จ่ายเงินส่งเข้ามาให้ทางกรมสรรพากรโดยตรงนะคะ. Forms W-2, 1099, 1098, Form 5498 and IRA contribution information.

สถิติของแต่ละรัฐที่น่าจะได้เงินภาษีคืนถ้ายื่นแบบแสดงรายการนะคะ.

State-by-state estimates of individuals who may be due 2015 income tax refunds

State or Estimated Median Total
District Number of Potential Potential
  Individuals Refund Refunds*
Arizona 27,300 $780 $29,486,000
Arkansas 11,200 $824 $12,000,000
California 111,200 $832 $124,397,000
Colorado 23,500 $824 $26,173,000
Connecticut 12,700 $952 $15,981,000
Delaware 4,800 $886 $5,570,000
District of Columbia 3,400 $918 $4,219,000
Florida 84,000 $887 $95,697,000
Georgia 41,100 $799 $44,754,000
Hawaii 7,000 $935 $8,523,000
Idaho 5,200 $712 $5,209,000
Illinois 45,800 $924 $54,804,000
Indiana 26,900 $895 $30,670,000
Iowa 12,300 $913 $13,737,000
Kansas 12,700 $874 $14,283,000
Kentucky 15,700 $874 $17,246,000
Louisiana 22,600 $884 $26,759,000
Maine 4,700 $806 $4,820,000
Maryland 25,700 $897 $31,274,000
Massachusetts 26,100 $973 $32,579,000
Michigan 39,700 $873 $45,535,000
Minnesota 18,000 $813 $19,222,000
Mississippi 11,200 $814 $12,032,000
Missouri 27,000 $825 $29,008,000
Montana 4,100 $831 $4,521,000
Nebraska 6,300 $870 $6,923,000
Nevada 13,700 $867 $15,728,000
New Hampshire 5,500 $976 $6,859,000
New Jersey 33,100 $960 $41,353,000
New Mexico 8,600 $860 $9,950,000
New York 62,500 $964 $77,662,000
North Carolina 37,100 $831 $39,955,000
North Dakota 3,700 $980 $4,493,000
Ohio 43,600 $852 $47,428,000
Oklahoma 19,100 $886 $22,006,000
Oregon 17,900 $779 $19,118,000
Pennsylvania 46,000 $934 $53,541,000
Rhode Island 3,300 $949 $4,025,000
South Carolina 14,600 $777 $15,701,000
South Dakota 3,300 $928 $3,646,000
Tennessee 24,000 $853 $25,976,000
Texas 129,300 $929 $158,244,000
Utah 9,300 $791 $9,859,000
Vermont 2,200 $876 $2,388,000
Virginia 32,900 $867 $38,441,000
Washington 32,400 $939 $40,142,000
West Virginia 5,900 $948 $6,979,000
Wisconsin 16,100 $787 $16,532,000
Wyoming 3,300 $958 $3,964,000
Totals 1,197,600 $879 $1,379,412,000

* Excluding credits.

Comments from author:

ช่วงก่อนที่จะยุ่งมาก ๆ มีทำภาษีย้อนหลังให้น้องอีกคน ฮีก็ไม่เคยคิดจะยื่นแบบเลยมั๊ง เพราะปีนั้นรายได้ไม่เยอะอะไร น่าจะ แค่ ครึ่งหมื่น เราก็จัดให้เนาะยื่นใหน้องมัน น้องก็ได้เงินคืน เกือบ 600 เหรียญ หักค่าทำภาษียังเหลือไปกินขนมได้สบาย ๆ แถมมีประวัติการยื่นแบบที่ถูกต้อง.

ใครไม่เคยยื่น ก็ลองยื่นๆ แบบกันบ้างนะคะ อาจจะได้เงินคืนมาบ้าง เช่นกลุ่มรายได้ไม่ค่อยเยอะ มันไม่ได้เสียหายอะไรค่ะ ไม่ต้องกลัวสงสัยว่าคุณอยู่ยังชีพยังไร ถ้ามีรายได้แค่นี้  รัฐบาลเขารู้ค่ะ รายได้บางแหล่ง ไม่มีภาษีอากร เช่น เพนชั่นจากทหารผ่านศึก ค่าประกันชีวิตที่ได้รับจากคนเสียชีวิต กลุ่มมี government bond., state bond พวกนี้ ดอกเบี้ยจะได้รับยกเว้น แบบว่ารวยไงค่ะ มีเงินซื้อตราสารไว้. 

ก็เอาที่คุณ ๆๆ สบายใจนะคะ เรื่องภาษีอากร เราก็ได้แค่พูด และก็ดูแลตัวเองและคนรอบข้างที่มีความคิดคล้ายกันต่อไปค่ะ.

ที่มา                   Issue Number:    IR-2019-38

เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                    :  วันพุธที่ ๑๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, Wednesday, March 3rd, 2019

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

Why Social Security Retirement is Important to Women

Why Social Security Retirement is Important to Women

ทำไมเงินเกษียณจากสำนักงานประกันสังคมอเมริกาจึงสำคัญต่อสาว ๆ ทุกกลุ่ม

วันนี้เจอ บทความที่น่าสนใจที่เขียนโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมที่อเมริกา ซึ่งอ่านแล้ว ล้วนเห็นด้วยและเป็นความจริงเสียส่วนใหญ่ (ไม่ได้บอกว่าทั้งหมดนะคะ ขอย้ำ).

เนื้อหาระบุว่า

สาว ๆ อายุยื่นกว่า หนุ่มๆๆ หนุ่มน้อย หนุ่มมาก อายุยืนนานถึง 87  ขณะที่หนุ่ม ๆ อายุเฉลี่ย ก่อนจากโลกนี้ไปก็ประมาณ 64 ปี ก็ตั้งสามปีเนาะ ถือว่ายืนกว่าละกัน

สาว ๆ นี่จริงว่า ทำงานรายได้ส่วนใหญ่ยังน้อยกว่าชายค่ะ  แม้ว่าสาว ๆ บางกลุ่มจะรายได้เยอะกว่า แต่แค่ส่วนน้อยนะคะ.  รู้จักไม่กี่คนกับสาว ๆ ที่ทำงานได้มากกว่าผู้ฉายทั้งหลาย   เรามีสถิติด้วยนะคะ เพราะตอนนี้ทำงานด้านข้อมูลฝ่ายบุคคลอยู่ค่ะ.  สรุป หญิง ยังมีรายได้ภาพรวมน้อยกว่า ชาย ค่ะ.

เนื่องจากหญิงรายได้น้อยกว่า มีผลให้เรารับเงินเกษียณน้อยกว่า ในที่นี่จากสำนักงานประกันสังคมนะคะ. ไม่พูดถึงแหล่งอื่น ถ้าแหล่งอื่น ก็เป็นไปในแนวทางเดียวกันค่ะ.  ส่วนใหญ่ สาว ๆ ก็ยังเป็นแม่บ้าน ดูแลครอบครัว เงินเกษียณที่จะได้รับ ถ้าสามียังมีชีวิต อยู่ก็ได้แค่ไม่เกินครึ่งของสามีนะคะ  ถ้ารับเร็วหน่อย ก็ต่ำกว่าครึ่งของสามีลงมาอีกค่ะ.

สำนักงานประกันสังคมตระหนักถึงข้อนี้จึงมีโครงการสวัสดิการต่างๆ ให้กับคู่สมรสที่ไม่ได้ทำงาน ซึ่งอาจจะเป็นสาว ๆ ส่วนใหญ่  ตอนนี้ หนุ่ม ๆ เป็นแม่บ้านก็เยอะค่ะ  หนุ่ม แต่ง หนุ่ม สาว แต่ง สาว ก็เริ่มเยอะพักนี้ แล้วก็ได้สิทธิเหมือนกันทั่วไปด้วยนะคะ.  สำนักงานยังให้กลุ่มสาว ๆ คอยใส่ใจ สนใจสวัสดิการของตัวคุณเอง อย่าได้แต่คอยพึ่งคู่สมรสที่ทำงาน  เขาอาจจะยุ่ง หรือไม่ยุ่งเลย เราก็หาเรื่องยุ่งกันไปเองเลยค่ะ. 

กรณีหม้าย คู่สมรสเสีย คุณก็อาจจะขอรับสวัสดิการได้ก่อนที่ อายุ 65 ซึ่ง เราๆ ก็ทราบกันว่า 60 ก็เริ่มขอได้แล้วค่ะ แต่อาจจะไม่ได้เต็มที่ 100 เปอรเซ็นของสามีที่จากไป หรือภรรยาที่จากไปได้นะคะ.  ยิ่งคุณมีลูกเล็ก ๆ อายุไม่เกิน 18 ปี คุณอายุอาจจะแค่ 40 (บังเอิญแต่งงานเร็วหน่อย)  จุดนี้คุณก็เริ่มรับสวัสดิการทันที่ที่สามีคุณเสียได้แล้วนะคะ  ยกเว้นเขาทำงานไม่ถึง 10 ปี นี่คงจะอีกประเด็น  เพราะการจะรับสวัสดิการส่วนของสามีนั้นเขาต้องทำงาน ต้องมีเครดิตอย่างน้อย 40 เครดิต สะสมปีละ 4 เครดิต ระยะเวลา 10 ปีคะ ส่งมากก็ได้มาก สงน้อยก็ได้น้อยนะคะ.

สำหรับสาว ๆ ที่ภาษาอังกฤษดีหน่อย ก็ ไปลงทะเบียน ขอรับข้อมูลข่าวสารได้เลยค่ะ.

Our “People Like Me” website for women has valuable resources for people of all ages.

To read more about how we can help you, read and share the publication What Every Woman Should Know.

Comments from author:

ส่วนตัวแล้วจะคอยแนะนำให้สาว ๆ รักษาสิทธิของตัวเองและสวัสดิการที่พึงได้ แม้ว่าจะไม่เคยทำงานและเป็นแม่บ้านอย่างเดียวก็ตาม.  สิ่งที่ต้องตระหนักคือ ถ้าสามี หรือ คู่สมรส รายได้น้อย เงินเกษียณที่อาจจะได้รับคงจะไม่พอยังชีพ เมื่อยามชราภาพ. ดังนั้น เมื่อลูก ๆ โตแล้ว หรือพอมีเวลา ก็ควร สรรหา วิชาชีพทำเพื่อเลี้ยงชีพนะคะ.  วันหนึ่งวันใด สามี จากไป หรือตกงานคุณจะได้เป็นหัวหน้าครอบครัว ดูและ ลูก ๆ ได้ (ก่อนที่จะหาผัวใหม่ ซึ่งก็ใช่จะหาได้ดีกันทุกคน บางคนก็หาไม่ได้ด้วยซ้ำ ยิ่งกรณี สามีเสียตอนแก่).  มันเศร้านะคะ แต่ก็คือเรื่องจริง.

สำหรับสาว ๆ ที่สามีรายได้เยอะ เงินเกษียณรับครึ่งก็ 1500-2500 ก็ดูว่าจะพอกินไม๊ พอยังชีพไม๊  ถ้าคนอยู่แบบพอเพียง เงิน เท่านี้ก็อยู่ไทยได้สบายค่ะ.  แต่ถ้าแบบต้องสวย เริด เชิด หรูตลอดก็คงลำบากหน่อยนะคะ. 

ส่วนใหญ่ คนเราจะไม่ใช่แค่รอรับสวัสดิการเงินเกษียณจากสำนักงานประกันสังคมนะคะ เขาจะมีเกษียณ เพนชั่น อื่นๆ เช่น 401k, IRA, 403, 405, US Government retirement., Military pension, private pension from company สารพัดค่ะ  เงินเหล่านี้ใช่ จู่ๆ จะลอยมานะคะ เขาก็ต้องทำงาน แลกมา  

ที่มา                   Social Security website

                             Posted on March 7, 2019 by Jim Borland, Acting Deputy Commissioner for Communications      

เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                    :  วันพฤหัสบดีที่ ๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, Thursday, March 7th, 2019

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

Taxpayers should be ready to verify their identity when calling the IRS

Taxpayers should be ready to verify their identity when calling the IRS

ท่านผู้เสียทั้งหลายเมื่อต้องการคุยกับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรอเมริกาเตรียมข้อมูลสวนตัวให้พร้อมดังนี้

สวัสดีคะ ช่วงนี้หลายๆ ท่านก็ได้ยื่นภาษีกันไปเรียบร้อย  สำหรับเราเองยังไม่เรียบร้อย ต้องทำให้คนอื่นคะ อีกอย่างเราก็จ่ายภาษีไว้เยอะพอสมควรคาดว่าไม่มีต้องเสียเพิ่ม  แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเสียเพิ่ม ไม่เสีย ได้เงินคืน ทุกคนควรจะยื่นแบบให้ตรงเวลา คือ 15 เมษายนนะคะ.  สำหรับกลุ่มที่มีปัญหา ขัดข้องใจ ทุกกรณี สามารถโทรเข้าไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่ค่ะ. 

ก่อนโทรหาเจ้าหน้าที่ควรเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้นะคะ เพราะส่วนใหญ่ถ้าใครมีประสบการณ์จะรู้ว่า กว่าจะได้คุยกับเจ้าหน้าที่นั้น ช่างนานแสนนาน นี่ฤดูกาลภาษีด้วยแล้ว ท่านจงรอไปเถอค่ะ.

ถ้าใครภาษาดีก่อนโทรไปก็หาข้อมูลเองได้ค่ะ กรณีทั่วๆ ไปนะคะ ถ้าเป็นกรณีส่วนตัวถึงต้องโทรนะคะ. IRS.gov to access resources like the IRS Service Guide .

 • Social Security numbers and birth dates for those who were named on the tax return เลขประจำตัว SSN และ วัน เดือน ปี เกิด
 • An Individual Taxpayer Identification Number letter if the taxpayer has one instead of an SSN  สำหรับกลุ่มไม่มี SSN ก็เตรียมเลข ITIN ไว้ค่ะ.
 • Their filing status: single, head of household, married filing joint or married filing separate สถานะตอนยื่นภาษีแบบต่าง ที่ยื่นไป โสด หัวหน้าครอบครัว สมรส
 • The prior-year tax return. Telephone assistors may need to verify taxpayer identity with information from the return before answering certain questions ภาษีที่ยื่นไปปีที่แล้ว เพราะเจ้าหน้าที่อาจจะถามว่า เสียภาษีไปเท่าไร รายได้เท่าไร.  ถ้าไม่เคยยื่นแบบก็ไม่ต้องเตรียมแค่บอกว่าไม่เคยยื่นไปค่ะ.
 • A copy of the tax return in question  เตรียมคำถามไว้ค่ะ บางคนโทรเพราะไม่เข้าใจว่าทำไมมีหนังสือประเมินนะคะ หรือทำไมไม่ได้เงินคืนภาษีตรงกับที่ยื่นแบบไป.
 • Any IRS letters or notices received by the taxpayer  จดหมายต่าง ๆ จาก กรมสรรพากรอเมริกา เพราะต้องมีการถามเลขที่จดหมาย พร้อมกับเรื่อง ด้วยค่ะ.

ตามกฏหมายแล้ว เจ้าหน้าที่จะคุยกับผู้เสียภาษีเท่านั้นค่ะ.  ถ้ามีผู้รับมอบอำนาจก็ให้คนนั้นโทรหาได้ค่ะ  หรือไม่มีผู้รับมอบอำนาจ แต่มีล่ามก็ใช้ได้ค่ะ. By law, IRS telephone assistors will only speak with the taxpayer or to the taxpayer’s legally designated representative


สำหรับผู้รับมอบอำนาจ โทรหาเจ้าหน้าทีแทนผู้เสียภาษีก็ควรเตรียมเอกสารดังนี้ค่ะ:

 • Verbal or written authorization from the third-party to discuss the account มีหนังสือมอบอำนาจ หรืออยู่ด้วยกับผู้เสียภาษีค่ะ
 • The ability to verify the taxpayer’s name, SSN or ITIN, tax period, and tax forms filed เขาถามหาเลขประจำตัวต้องบอกได้หมดค่ะ ทั้งผู้เสียภาษีและคนโทรหาแทน
 • Preparer Tax Identification Number or PIN if a third-party designee สำหรับกลุ่มวิชาชีพต้องมีเลขประจำตัวของตัวเองเตรียมไว้ค่ะ.
 • One of these forms, which is current, completed and signed: ฟอร์ม ที่ต้องเตรียมไว้สำหรับกรณีอยากโทรหาเจ้าหน้าที่แทนผู้เสียภาษี โดยที่เขาไม่ต้องอยู่กับเราค่ะ.
  • Form 8821, Tax Information Authorization หนังสือมอบอำนาจ
  • Form 2848, Power of Attorney and Declaration of Representative หนังสือมอบอำนาจและเป็นตัวแทนตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจ.

กรณีโทรแทนผู้เสียภาษีที่จากโลกนี้ไปแล้ว แล้ว ญาติ ๆ จ้างให้โทรเตรียมไว้ดังนี้คะ:

 • ใบมรณบัตร The deceased taxpayer’s death certificate
 • สำเนา จดหมายจาก ศาล หรือ มี IRS Form 56, Notice Concerning Fiduciary Relationship

Comments from author:

มีวันนี้มาแบบสั้น ๆ และไม่ยืดเยื้อ เพราะแอบเขียนช่วงที่ทำงานค่ะ. ลางานไม่ได้ ใช้พักร้อนเกือบหมดแล้ว เดี๋ยวมีคนสงสัยว่าทำไมว่างจัง.  เป็นห่วงค่ะ ยิ่งยุ่ง ๆ ก็มีคนให้โทรหา กรมสรรพากรอเมริกาตลอดเลย  ยิ่งรู้ว่าโทรติดยากอยู่.  ถ้าบ้านใครอยู่ใกล้ สำนักงานสาขาของ กรมสารพากรนั้น ควรจะโทรนัดเจ้าหน้าที่ไปเลยค่ะ สะดวกกว่าโทรมาก.  หลายๆ ครั้ง โทรช่วยลูกค้า ตอบไม่ตรงกันสักที จนอะไรหว่า ต้องทำหนังสือเข้าไปอีกสองสามรอบค่ะ.

ติดต่อกับราชการก็ต้องทำใจคะ ที่ไหนก็เหมือนกัน  ราชการที่อเมริกา ทำงานจะมีประสิทธิภาพพอสมควร จากประสบการณ์ค่ะ และมีระเบียบที่ชัดเจนในทุก ๆ เรื่อง  ยกเว้นกฏหมายใหม่ๆ  บางเรื่อง ถ้าจะแย้ง ต้องหาเคสที่มีการฟ้องร้องคล้าย ๆ กัน กรณีมีกรณี พิพาท.  โดยทั่วไปเจ้าหน้าที่จะสุภาพค่ะ ทำตามหน้าที่และตามมารยาท

**ขอให้ทุกคนอย่ามีปัญหาถึงต้องโทรหาเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรอเมริกา หรือ IRS** 

ที่มา                   Issue Number:    Tax Tip 2019-17


เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                    :  วันจันทร์ที่ ๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, Monday, March 4th, 2019

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**