Articles for February 2019

Here’s how tax reform affects taxpayers who claim the child tax credit

Here’s how tax reform affects taxpayers who claim the child tax credit

กฎหมายภาษีอากรฉบับใหม่มีผลกระทบอย่างไรต่อครอบครัวที่เคลมเครดิตจากลูกๆ


ผู้เสียภาษีหลาย ๆ ท่านก็มีครอบครัว มีลูก ๆ ที่อายุต่ำกว่า 17 ปี รวมถึงเราด้วย ก็มีโอกาสเค Tax reform legislation กฏหมายฉบับใหม่นี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลง และก็ได้บอกข่าวกันบ่อยมากๆ ว่า ปี ภาษี  2018 จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านเครดิตสำหรับกลุ่มมีลูก  ประมาณว่าจะได้มากขึ้นนะคะ  คนที่ไม่เคยได้ ก็อาจจะได้บ้างตามความเหมาะสมและ ฐานรายได้ของครอบครัว. 

Credit amount จำนวนเครดิต.  เครดิตใหม่ที่จะได้รับอยู่ที่ประมาณ $1,000 to $2,000. คุณสมบัติของกลุ่มที่จะได้รับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมาย. คนที่จะเคลมเครดิตจากการมีลูกได้ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้.

 1. เด็ก ๆ ต้องอายุต่ำกว่า 17 ภายในสิ้นปีภาษี ตราบใดที่สิ้นปีอายุยังไม่ถึง 18 ก็ได้ค่ะ.
 2. ผู้เสียภาษีต้องมีชื่อบุตรในแบบภาษี แบบ dependent
 3. ลูก ๆ ต้องอยู่กับผู้เสียภาษีอย่างน้อย หกเดือน (6) ในรอบปี.

Credit refunds เครดิตที่สามารถได้รับเงินคืนได้. เครดิตสามารถรับเงินได้มากถึง $1,400 ต่อลูกหนึ่งคน. ถ้าผู้เสียภาษีไม่มีภาษีที่ต้องชำระเลยก่อนที่จะเคลมลูก คือไม่ได้เสียภาษีไว้เหมือนกันก็ได้รับเงินคืนสูงสุดถึง $1,400.
 
Earned income threshold ข้อจำกัดด้านรายได้ (รายได้จากการทำงาน). ครอบครัวหนึ่งที่ยื่นแบบภาษี ต้องมีรายได้ อย่างน้อยที่ $2,500 (รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะคะ กรณีรับงานอิสระ).ตีความว่า ถ้าไม่มีรายได้อะไรเลย หรือมีแต่ต่ำกว่า  $2,500 ก็ไม่ได้รับเครดิตจากการมีบุตรนะคะ.

 
Phaseout จุดที่ไม่สามารถเคลมเงินเครดิตได้.  สำหรับคนโสด ทุกหมู่เหล่า โสด ตามกฏหมายจากหลายๆ สาหุต แต่มีลูก ๆ (ตามกฏหมายด้วย ลูกบุญธรรมก็นับรวม)  ถ้ารายได้มากกว่าปีละ $200,000 ก็อดกับเครดิตนะคะ , หรือ คู่สมรสที่มีรายได้มากกว่าปีละ  $400,000 ยื่นภาษีร่วมกันก็อดเช่นกันค่ะ.  โอยถ้ารายได้ขนาดนี้ อย่าไปเคลมกับรัฐบาลเลย เอาไปให้คนเขามีรายได้น้อย ๆ ดีกว่าค่ะ  มีความสามารถหารายได้ขนาดนี้ ก็ ดีกว่าหลาย ๆ กลุ่มแล้วค่ะ.

New credit for other dependents เครดิตใหม่ที่เพิ่มมาที่ไม่ใช่ลูก ๆ . กรณีนี้คือพ่อแม่เลยค่ะ  แต่คนอื่มห้ามเอาพ่อแม่เราไปเคลมซ้ำซ้อนนะคะ  ต้องให้ลูกคนใด คนหนึ่งที่เลี้ยงดูเคลมนะ.  เครดิตประเภทนี้ ไม่สามารถขอคืนเป็นเงินได้ค่ะ  แต่เอาไปหัก ภาษีที่เราต้องชำระได้นะคะ ได้มากถึง ปีละ $500 ต่อคนนะคะ.  อ้อ เกือบลืม กรณี คุณ ๆ มีลูก อายุ มากกว่า 17 แล้ว คุณเลี้ยงดู ก็ยังเคลมได้อยู่นะคะ แต่ได้แค่ $500 เท่านั้น.

Comments from author:

ใครมีรายได้ แม้ว่าจะไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี เช่น คนโสด รายได้ต่ำกว่า $12,000 คู่สมรสรายได้ที่ต่ำกว่า $24,000 ซึ่งเท่ากับค่าใช้จ่ายมาตราฐาน แต่มีลูก ๆ เยอะแยะมากมาย ให้ยื่นภาษีเข้าไปนะคะ คุณมีโอกาสได้เงินคืนนะคะ. 

สนับสนุนให้กลุ่มที่จนจริง ยื่นภาษีเข้าไปนะคะ กลุ่มนี้ น่าเห็นใจ เช่น มีการหย่าร้าง แม่ต้องทำงานคนเดียว รายได้ไม่ได้มีมากมาย ยื่นไปเถอะคะ. 

**ขอให้ทุกท่านได้ภาษีคืนกันทั่วหน้าและไม่ถูกตรวจสอบนะคะ** 

ที่มา                   :  Tax Reform Tax Tip 2019-15

เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                    :  วันพุธที่ ๒๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒, Wednesday, February 27th, 2019

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

EITC provides tax break for low to moderate income taxpayers

EITC provides tax break for low to moderate income taxpayers

เครดิตที่ได้จากการทำงานสำหรับกลุ่มรายได้ต่ำกับกลุ่มมากกว่าต่ำนิดหนึ่ง

เรียนท่านผู้เสียภาษีที่น่านับถือ  ข่าวนี้กลุ่มรายได้น้อยถึงกลางอาจจะพอทราบมาบ้างว่า ทางรัฐบาลกลางช่วยให้ท่านได้เงินเครดิตจากการทำงานบางส่วน สำหรับกลุ่มทุกกลุ่มนะคะ โสด ไม่โสด มีลูก ไม่มีลูก แต่รายได้ต้องแบบต่ำแบบเปิดเผย

The earned income tax credit benefits low to moderate income people and families. The credit can lower the tax someone owes or mean a refund for the taxpayer. เครดิตนี้จะช่วยให้คนได้รับภาษีคืนมากขึ้นหรือเสียภาษีน้อยลง.

Taxpayers can do these things to determine if they qualify for the EITC and make claiming it easier: อยากรู้ว่าตัวเอง มีคุณสมบัติไม๊ พอจะได้เครดิตกับเขาไม๊ ตามนี้ค่ะ

 

Review their eligibility กรณีที่จะเข้าข่ายได้รับเครดิตมีดังนี้ค่ะ

 

 • Taxpayers must have earned income of $54,884 or less.  รายได้จากการทำงาน จากการรับจ้างอิสระ (1099 หัก ค่าใช้จ่าย) รายได้เล่นหุ้นไม่ได้นะคะ ปล่อยคนเช่าบ้านก็ไม่ได้ค่ะ.  รายได้ต้องต่ำกว่า $54884 นะคะ

 • Taxpayers must file a federal tax return claiming the credit even if no tax is due and filing a return is not otherwise required. ต้องยื่นแบบแสดงภาษีนะคะ ถึงจะได้เครดิต จู่ ๆ ทางรัฐบาลจะให้นี่ไม่มีนะคะ.

 • Even if they didn’t qualify for the EITC in the past, filers should review EITC eligibility if their household income or family situation has changed. ทางกรมสรรพากรยังแจ้งอีกว่า แม้ว่าคุณนะจะรายได้มากกว่า $54,884 คุณก็ลองยื่นดู เผื่อ ๆๆ ไว้.

Learn the EITC rules  กฏของ เครดิตมีตามนี้ค่ะ

 

 • Taxpayers who are married and file a separate return don’t qualify for the EITC. สำหรับกลุ่มไม่โสดตามกฏหมาย ถ้าคุณแยกยื่นคุณจะไม่ได้เครดิตตัวนี้นะคะ  อ้าวรายได้ขนาดนี้ อย่าไปยื่นแยกเลยท่าน ๆ ยกเว้นแต่อีกฝ่ายหนี้ตรึม นี่ แยกดีกว่าค่ะ เครดิตที่ได้จะไม่คุ้มหนี้ที่จะต้องชำระ.

 • Filers must have a valid Social Security number for themselves, their spouse and any qualifying child listed on their tax return. คนที่จะได้ต้องมี SSN สำหรับกลุ่มมี  ITIN นี่จะไม่ได้นะคะ ให้เฉพาะ กลุ่ม มีเลขประจำตัวประกันสังคมเท่านั้น E2 treaty Investor and employees or other type of  work visa ได้หมดนะคะ ที่มี SSN  ไม่แน่ใจกลุ่มเคยมี เลข แล้วปล่อยให้ตัวเองโดดแล้วขอเครดิตจะได้หรือไม่ ยังไม่เคยทำภาษีให้ใครจุดนี้ค่ะ.

 • Taxpayers must have earned income. This includes money they earn from working as an employee or being self-employed. รายได้ต้องมาจากการทำงานนะคะ เหมือนที่เกริ่น ๆ ไว้เบื้องต้นนะคะ เล่นหุ้นไม่ได้นะคะ ต้องเป็นรายได้ประเภท Active income นะคะทุกท่าน.

 • Filers may be married or single.  คนโสดก็ได้นะคะ โสดตามกฏหมายนะคะ ไม่ใช่ได้แค่คู่สมรสยื่นร่วม  โสดตามกฏหมายคือสถานะ โสดแท้ โสด หม้าย โสด หย่านะคะ.

 • Taxpayers can be with or without qualifying children. จะมีลูกหรือไม่ก็มีโอกาสได้นะคะ  ปีก่อนทำให้น้องหนุ่มโสด ฮีได้ รายได้ตัวนี้ คงแอบตกใจ ผมได้ไงเจ๊ะ  น้องคงไม่กล้าถาม เจ๊ะ ก็ทำตามโปรแกรมน้องเอ๊ย.

 • A child must have lived with the taxpayer for more than six months in 2018. ถ้ามีลูกนะคะ ลูกต้องอยู่กับท่านนะคะ อย่างน้อย 6 เดือนนะคะ ขั้นต่ำ.

 • The child must meet the age, residency, relationship and joint return rule. เด็กต้องมีคุณสมบัติด้านอายุนะคะ พักกับพ่อแม่ เป็นลูกนะคะ

 • Filers who don’t have children must also meet the age, residency and dependency rules. สำหรับกลุ่มที่ไม่มีเด็ก โสด สนิทชิดเชื้อ จะมีข้อกำหนดเรื่องอายุนิดหนึ่ง

 • Members of the U.S. military serving in a combat zone have special rules that may apply. ทหารมีสิทธิพิเศษอีกแล้วนะคะ ก็เขาเสี่ยงสละชีวิตนี่เนาะ ก็ให้เขาหน่อย คลิกไปที่ลิงค์นะคะ กลุ่มเมียทหารหาข้อมูลช่วยผัว ทหารรายได้ไม่เยอะ ถ้ามีจุดนี้มาช่วยจะดีมากนะคะ.

ภาษาอังกฤษด้านล่างไว้ให้ฝรั่งอ่านค่ะ ด้านบนก็ไม่ได้ลบ เอาไว้ให้อ่านเพิ่มอีกที จะได้ไม่ต้องมาหาลิงค์อะไรให้กันอีก.

 

Do I Qualify for EITC?

To qualify for EITC you must have earned income from working for someone or from running or owning a business or farm and meet basic rules. And, you must either meet additional rules for workers without a qualifying child or have a child that meets all the qualifying child rules for you.

 

EITC Assistant

 

Use the EITC Assistant to see if you qualify for tax years: 2018, 2017, and 2016. The EITC Assistant helps you find out your filing status, if your child is a qualifying child, if you are eligible and estimate the amount of the EITC you may get.

 

Comments from author:

 

มีรายได้เท่าไรก็ให้ยื่นแบบนะคะ 5000 ก็ยื่นไปแม้ว่าจะไม่มีภาษี แต่จะได้เครดิตนะคะ ได้เงินกลับมาก็มีหลายราย

 

มีหลายคนบอก ฉันทำงานรายได้ต่ำกว่า 12500 ฉันโสด สนิท ฉันมีค่าใช้จ่ายมาตราฐานมาเท่ากันฉันจะไปยื่นแบบทำไม  อ้าว ไม่ยื่นก็ไม่ได้เงินภาษีที่ถูกหักไว้คืนสิคะคุณขา

 

แม้ว่าจะไม่ได้ภาษีคืนอะไรก็ตามการยื่นภาษีเป็นหน้าที่ของทุกคนควรจะกระทำกันให้เป็นธรรมเนียมกันไปนะคะ.

**อย่าหมิ่นเงินน้อย  อย่าคอยวาสนา เด้อค้า**

 

ที่มา                           :  IRS Tax Tip 2019-10, February 19, 2019

 

เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

 

วันที่                            :  วันจันทรที่ ๒๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒,

Monday, February 25th, 2019

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

 

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

 

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

 

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

Free tax preparation available for millions of families

Free tax preparation available for millions of families

แหล่งบริการทำภาษีแบบ “ฟรี”

สวัสดีคะ แม้ว่าจะยุ่งมาก ยุ่งน้อยแค่ไหน อย่างไร ก็จะมีคนมาถามเรื่องค่าบริการการทำภาษี และเราก็จะแจ้งว่า ถ้ารายได้คุณไม่เกินปีละที่ $50,000-$60,000 มีแหล่งบริการภาษีฟรีหลายกลุ่ม ที่ตั้งขึ้นมาช่วยคนรายได้ระดับไม่มาก และอำนวยความสะดวก.

 • Volunteer Income Tax Assistance: The VITA program offers free tax return preparation for eligible taxpayers who generally earn $55,000 or less. กลุ่มนี้คือกลุ่มเรียกว่า VITA แม้ว่าหลายคนจะไม่ได้เป็น EA or CPA แต่จะมี หัวหน้างานที่มีลายเซ่น อาจจะ Attorney, CPA, and EA เป็นคนดูแล  ให้กูเกิ้ล ถามหา VITA zip code. แล้วจะโผล่มาตรึมเลยค่ะ. บางเมืองอาจจะไม่มีค่ะ ถ้าเป็นเมืองเล็ก ๆ ส่วนใหญ่จะมีเมืองที่ใกล้มหาวิทยาลัย และกลุ่มอาจารย์ด้านภาษีอากรจะมาช่วยด้านนี้  กลุ่มนี้รับทำที่รายได้ไม่เกิน $55,000 นะคะ.
 • Tax Counseling for the Elderly: TCE is mainly for people age 60 or older, but offers service to all taxpayers. The program focuses on tax issues unique to seniors. AARP participates in this program through AARP Tax-Aide.  บริการสำหรับกลุ่มหนุ่มที่สูงวัยแต่ใจหนุ่ม คือต้องอายุ 60 ขึ้นไปนะคะ ถึงจะได้บริการได้  ถ้ามีภรรยายังสาวให้สามีสูงวัยเสนอหน้าค่ะยื่นแบบสมรสนะคะ  จะได้บริการฟรี.  วิธีการหาก็ กูเกิ้ลได้เลยค่ะ .”AARP Tax-Aide Zip code” นะคะ จะเข้ามาตรึมเลยค่ะ.  ไม่ได้ระบุว่ารายได้ต้องต่ำหรือสูงนะคะ ถ้าอายุมากกว่า 60 น่าจะได้ทำฟรีหมด คาดว่านะคะ.                              

Here are some additional details about these two programs: ใครมีแฟนฝรังภาษาดีก็อ่านได้จากนี้นะคะ

 • Free tax prep around the country. The IRS works with community organizations to offer free tax help at thousands of sites nationwide. Most of these sites are open now. บริการทำภาษีฟรี นี้เป็นการร่วมมือระหว่าง กรมสรรพากรอเมริกา กับ ชุมชนต่าง ๆ นะคะ หลายคนจะสังเกตุเห็น ตามห้องสมุด ตามโรงเรียนมหาวิทยาลัย หรือ คนทำงาน ที่ขอ ทุนจาก กรมสรรพรกรอเมริกามาตั้งความช่วยเหลือชาวบ้านได้นะคะ.
 • Free electronic filing. VITA and TCE provide free electronic filing. E-file is the safest, most accurate way to file a tax return. Taxpayers can combine e-file with direct deposit for quicker refunds. เมื่อมีการทำภาษีให้ฟรี เจ้าหน้าที่จะยื่นภาษีออนไลน์ทางอินเทอรเน็ทให้ทุกท่านฟรีด้วยนะคะ  ใครจะได้เงินคืนก็จัดแบงค์ให้เลย เงินจะได้เข้าบัญชีอัตโนมัติ  ใครมีภาษีค้างก็ให้ทาง รัฐบาลตัดจาแบงค์ได้เลย เงินหดหายทันใจและทันท่วงดีมากอย่างยอดเยี่ยม.
 • Volunteer preparers trained to help find tax benefits. Certified volunteers help people get all the tax benefits for which they are eligible. These include the earned income tax credit, American opportunity tax credit, credit for the elderly, child tax credit and credit for other dependents.  คนที่ทำภาษีให้นะคะ จะไดเครดิต พวก CPE, CE สำหรับการต่ออายุทะเบียนได้ด้วยค่ะ เป็นข้อดี สำหรับคนไม่เป็นก็จะได้ทำเป็นมีประสบการณ์เอาไว้ใช้อ้างอิงในการหางานได้ค่ะ
 • Bilingual help. Some VITA and TCE sites provide bilingual assistance.  ศูนย์ทำภาษีหลาย ๆ ที่มีพูดหลายภาษานะคะ ส่วนใหญ่จะเป็น ภาษา สแปนิชนะคะ ไทยก็มีถ้าเราไปอาสา แต่ย่งมากค่ะ แค่นี้ก็เอาตัวเองแทบจะไม่รอด (เดี๋ยวจะเทรนทีมงานให้ไปอาสา)
 • Help for military. Many military bases have VITA sites offering free tax assistance to members of the military and their families. Volunteers can help with military tax topics, which include special rules and tax benefits that apply to those serving in combat zones.  ครอบครัวทหารมีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือเช่นกันค่ะ  ฮีโร่ของเราไม่มีใครทอดทิ้งนะคะ.
 • Self-preparation option. At many VITA sites, people who earn $66,000 or less may be able to prepare their own tax returns. They can do this by using free web-based software. This option is for those who do not have a home computer and do not need much help. ใครภาษาดี ทำเองได้เลยคะ ทางกรมสรรพากรอเมริกา มีออนไลน์ให้ทำฟรีเลยค่ะ ถ้ารายได้ไม่เกิน ปีละ $66,000 แต่จะไม่ได้ฟรีของรัฐนะคะ คงต้องเสียเงิน เว้นแต่รัฐนั้น ๆ มีโปรแกรมฟรีให้นะคะ.  ตามสังเกตุหลาย ๆ รัฐจะมีที่ทำภาษีให้ฟรีนะคะ.
 • Site information available on IRS.gov. Taxpayers can find the nearest VITA site by using the VITA Locator on IRS.gov. Sites are currently open, but the IRS is still adding some to the locator. Taxpayers can also find sites by downloading the IRS2Go app or calling the IRS at 800-906-9887. Find more on AARP Tax-Aide locations by using the AARP Locator.  มาเลยนีดีสุดค่ะ คลิกไปที่ลิงค์นะคะ จะช่วยหาที่ไหนทำภาษีฟรีนะคะ. โทรไปก็ได้คะตามเบอร์โทรนั้นเลย  800-906-9887 .

Comments from author:

รบกวนบอกต่อ ๆ กันไปด้วยนะคะ เรื่องทำภาษีฟรีนะคะ บางคนเขาไม่เล่นเฟคบุค ไม่เล่นออนไลน์ รุ่นแรก ๆ จะไม่ค่อยรู้อะไร  หรือรุ่นใหม่ ๆ หลายๆ กลุ่มก็ไม่รู้ค่ะ. 

รายได้เท่าไร ถ้ามีที่ทำฟรีไปทำเถอะค่ะ ไม่เสียหาย ยื่นภาษีไว้ คุณก็อยู่ในระบบ เกิดมีใครขโมยเลขไปใช้ยื่นภาษีจะได้เจอ เพราะมันจะยื่นออนไลน์ให้ไม่ได้  เจ้าหน้าที่หรือคนทำภาษีให้ จะได้ช่วยแนะนำว่าต้องทำเช่นไรต่อนะคะ.

ไม่ได้รับเกียจการตอบคำถามเรื่องทีทำภาษีฟรี เพราะขาดรายได้ หรืออย่างไรนะคะ  ไม่ใช่คะ ยุ่งมากเลย และข้อมูลก็บอกไว้บ่อยมาก บ่อย จนไม่รู้กี่บ่อยนะคะ

ถ้าจะทำเองแล้วมาถามต้องทำอย่างไร  ตอบยากนะคะ คุณต้องเรียนมาถึงจะเข้าใจ เราก็เรียนมาหลายปี กว่าจะทำเป็นนะคะ เห็นคนทำเองกันเยอะนะคะ ถ้ามีแค่เงินเดือนไม่ได้ยุ่งยากอะไร.

ถ้ามีกิจการ มีบ้านให้เช่า คนทำภาษีกันเอง บังเอิญเห็นแบบทีไร 90 เปอรเซ็นจะผิดค่ะ ไม่ได้ดูผิดนะคะ ดูถูกจริง ๆ เก่งกันจริง ๆ ยอมรับกันมากมายเลย และโชคดีมากไม่ถูกตรวจสอบ ยินดีด้วยนะคะ. คนทำเองเป็นก็มีค่ะ แต่เขาจบบัญชีมา แค่ไม่ได้ไปสอบเอาลายเซ่นภาษีเท่านั้นเอง ยิ่งมีบ้านเช่านี่คิดค่าเสื่อมอะไรต้องเป็น อ่านกฏหมายภาษีเพิ่มก็ทำได้นะคะ.

**ขอให้ทุกท่านได้ภาษีคืนกันทั่วหน้าและไม่ถูกตรวจสอบนะคะ** 

ที่มา                   :  Tax Tip 2019-11

VITA LOCATOR: https://www.irs.gov/individuals/free-tax-return-preparation-for-you-by-volunteers

 

เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                    :  วันพุธที่ ๒๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒, Wednesday, February 20th, 2019

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

US Businesses’ case studies (for Thais)

US Businesses’ case studies (for Thais)

กรณีศึกษาสำหรับธุรกิจในอเมริกาในกลุ่มคนไทย

สวัสดีคะท่านผู้อ่านที่มีความสนใจจะเป็นเจ้าของกิจการในอเมริกาในหลากหลายรูปแบบ ทั้งที่ลงทุนเอง ลงทุนกับเพื่อน ลงทุนกับหุ้นส่วนต่างๆ รวมถึงการลงทุนในระหว่างครอบครัว; พ่อ แม่ พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา หลาน เหลน โหลน ปู่ ย่า ตา ยาย (ประทานโทษถ้าพูดมาไม่ครบ).

วันนี้จะมาเล่าโดยไม่เอ่ยชื่อเสียงเรียงนามใคร ๆ รัฐไหนนะคะ แต่สิ่งที่เล่านั้น รับฟังมาจากเจ้าตัวผู้ประสบเหตุและอยากจะเล่าต่อ เพื่อจะได้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนรุ่น ๆต่อไป  จะได้ไม่ต้องเสียเงินสะสม เงินออม ที่มีมาตลอดชีวิต ไปกับ ความฝันในอเมริกานะคะ.

เคสพี่ลงทุนกับน้อง

น้องอยู่ประจำที่อเมริกา  มีหน้าที่การงานมั่นคงมีการศึกษา  น้องรู้ระเบียบกฏหมาย การจ้างงาน และรู้ดีมากถึงระบบการจ่ายเงินสด ของพนักงานที่มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง แต่ไม่อยากเข้าระบบ แต่ร้านขาดทุนทำงาน จำเป็นต้องจ่าย เงินออก  เงินสดรับจากลูกค้าก็น้อยมากแทบจะไม่พอ  ก็ต้องทำเงินเดือนจ่ายเจ้าของร้านและเอาเงินนั้นมาจ่ายพนักงานเงินสด  สาเหตุหลักคือน้องสาวจะรู้จุดนี้ และจะเก็บเงินสดแยกไว้ เพื่อที่ไว้จ่ายกลุ่มนั้น.

ต่อมาพี่สาวเจ้าของเงิน มาอเมริกา หวังว่าจะมาเปลี่ยนวีซ่าลงทุน แต่ไม่ทัน ช่วงอยู่ ได้ หกเดือน ก็บริหารร้าน และก็เกิดการสงสัยน้องโกง กรูแหง  และก็มีกลุ่มคนไทยที่นี่ คอยเสี้ยมสารพัด ฟังสารพัด  จนน้องกลายเป็นคนเลว  (คาดว่าคนไทยคงเห็นน้องเก็บเงินสดตลอด แต่ไม่รู้ว่าเก็บไว้สำหรับจ่ายพวกคุณๆ นะแหละ)  ไปฟ้องคนพี่ พี่ฉุนมาก ตัดพี่ตัดน้อง สารพัด  คนเป็นน้อง เนื้อไม่ได้กิน กระดูไม่ได้รอง  มีชื่อในกิจการทุกอย่าง เอาละหว่า ตูจะออกมาทำไงเนี่ย ไปหาทนาย ร่างจดหมายลาออกหมดจากบริษัทก็หมดไปเกือบ หมื่นเหรียญ  นี่นะบทเรียนราคาหมื่น  แถม ไม่มองหน้าพี่น้องกันอีก

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การบริหารงานต้องชัดเจน และต้องเปิดอกคุยกัน ฟังความข้างเดียวไม่ดี  เสียกันไปหมด

พี่ลงทุนกับน้องที่อเมริกา พี่อีกคนอยู่ไทย พี่อีกคนอยู่อเมริกา 

พี่คนเจ้าของเงินมากสุดอยู่ไทย น้องคนที่บริหารลงแรง  พี่อีกคน แม่บ้าน ดูแลสามี  เรื่องของเรื่องคือ ร้านร่ำรวย ขยายกิจการ แต่พี่สาวที่ไทย ไม่ได้เงินเลย เจ้าของเงิน  พี่สาวแม่บ้านก็ไม่ได้เงินเลย นั่นก็เจ้าของเงิน  เกือบหย่ากับสามี เพราะว่ารักน้องมากถึงมากที่สุด  พี่คนโตจะขอวีซ่าลงทุน เอกสารต่างๆ ของกิจการก็ไม่มีให้พี่สาว  (เดาว่าระบบเงินสดล้วน ๆ เอามาปรุงเลย)  พอพี่สาวขอหลักฐานการขาย ต่าง ๆไม่มีประการเดียว  เพื่อตัดปัญหาพี่สาวที่อเมริกา ขอขายหุ้นให้น้องจัดการหมด  หรือซื้อหุ้นน้อง นับมูลค่าพอสมควรแบบพี่น้อง ไม่มีทุนที่จะจ่าย 

เรื่องจบลง(ไม่แน่ใจ) รู้แต่ล่าสุด พี่สาวตัดสินใจเดินออกมา ไม่น่าจะได้อะไรเลย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า พี่น้องกันก็เถอะ เงินไม่เข้าใครออกใครสาไปหมด

กรณีนักลงทุนกับคนทำอาหาร

ฟังมาจากเจ้าตัวนักลงทุนเลย   ลงทุนไปเยอะแยะหมดไปแสนกว่า  เนื่องจากตัวเองไม่มีทักษะ  เลยอาศัยความสามารถเชฟใหญ่  เอาละหว่า ต้นทุนอาหารก็สูงมาก ควบคุมอะไรไม่ได้เลย  พูดไรมากไม่ได้ เดี๋ยวเชฟใหญ่ลาออก  นักลงทุนมีแต่จะเข้าเนื้อตลอดเพราะค่าเช่าแพง  (ตัวเองรวยด้วยคาดว่า)  ตัดสินใจ กลับไทยไปเลย เงินก็ไม่ได้คืนไร  ร้านก็คงให้เชฟใหญ่  ลืมเตือนนางให้ถอนชื่อออกให้หมด  ไม่งั้นเกิดเชฟใหญ่ ไปสร้างนี้ อยู่ไทยก็ถูกตาม แถมกลับเข้ามาไม่ได้อีก ถ้าเจอจะเตือนอีกรอบ

นักลงทุนกับหุ้นส่วนอเมริกัน

ฟังมาแต่จากนักลงทุน  ไม่ได้ฟังมาอีกฝ่ายนะคะ    กรณีนี้คือ นักลงทุน ทำงานแก็บออม สร้างตัวมาหวังว่าจะมาประสบความสำเร็จ รวยที่อเมริกา หรือได้ประสบการณ์ที่ดี  อยากเห็นงบการเงิน ผลกำไรขาดทุนร้าน อยากดูยอดขาย ร้านถึงไหน จ่ายไรไปบ้าง  ไม่เห็นฮะ  ถามผู้ร่วมหุ้นก็ไม่มีมีเอกสารอะไรให้ดูเลย  เขาเดาว่า คงใช้บัตรเครดิตของร้านใช้จ่ายส่วนตัวสารพัด อย่าง จนร้านไม่มีเงิน มีเท่าไรไปจ่ายหนี้กันไปหมด  จะได้ส่วนแบ่งผลกำไร นี่เหมือนฝันกลางวัน   เศร้าจับใจ คิดมาก เก็บเงินมาจะหมดไปแบบนี้รึ  จนสุดท้ายตัดสินใจขายหุ้นคืนกลับไทยแบบละมุนละไม  ไม่รู้ว่าจะได้กี่เหรียญขายหุ้นคืน

ลงทุนกับเพื่อน

มีสัญญาเรียบร้อย ดันเป็นภาษาไทยอีก  เพื่อนมีเครดิตดี  ลงเงินด้วย แต่ไม่มาทำงานที่ร้าน คนทำงานที่ร้าน ก็ลงทุนเท่ากัน  แต่ไม่ได้เงินเดือนฮะ  ผลกำไรแบ่งครึง  เอ ไมใช่สิ คนที่ไม่มาทำงานจะขอ 70 เปอรเซ็น เพราะฉันเซ็นสัญญาเช่า เอาละหว่า ตัวเองลงทุนเท่ากัน อีกคนทำงานไม่ได้เงินเดือน แต่ไม่ได้เซ็นสัญญาเช่า เครดิตไม่ดี  ไม่ไหว (ใครไหวก็บ้าแล้ว ทำไปไม่ได้อะไร)  เลยขอถอนหุ้น เอาเงินคืน   ไม่ให้ค้า  บอกว่าฉันเซ็นสัญญาเช่า อยากได้ฟ้องเอา  ดู ๆ แล้ว ฟ้อง ไป ค่าทนายคงจะหมดไปพอดีกับเงินที่จะได้คืน   ไม่ได้ข้อสรุป  แต่คิดว่าคงจะลาจากกันละฉะนี้

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  สัญญาระหว่างกัน ต้องให้ทนายเป็นคนร่าง และทำตามความยุติธรรมต้องมีนะคะ

ลงทุนกับคนธรรมะธรรมโม

เรื่องมีอยู่ว่า ทั้งคู่รู้จักกันผ่านเพื่อน เพื่อนคนที่ทำงาน ไม่มีทุน  คนมีทุน มีงานประจำ  เห็นว่าเขาเป็นคนมีชื่อเสียงจิตใจงดงามตามศาสนา เข้าวัดเข้าวา  จึงถอนเงิน รีไทมเม้นมาให้เกือบหมด จริง ๆ  (ตอนนี้คงสร้างใหม่อยู่ เพราะเงินก้อนที่ให้ไปก็เกือบหมดตัว)  คนลงทุนไม่ได้ทำงานก็อยากแบ่งผลกำไร  คนทำงาน ก็ได้เงินเดือนกินอยู่ที่ร้าน   ทำมาได้เกือบสองปี ถามหากำไรไม่เคยมี  กลายเป็นว่าคนทำร้าน เลย เอาเงินต้นคืนไปละกัน  (สงสัยเอาเงินต้นจากไหนมาคืนนักลงทุน ถ้าร้านไม่มีกำไร แอบบ งง ถ้าบอกว่าได้ค่าแรงก็ไม่ใช่ เพราะบอกว่าไม่ได้รับค่าแรง สงสัยเข้าไปอีก )  กำไรแบ่งครึ่ง คนหนึ่งลงทุน คหนึ่งลงแรง

สุดท้าย ท้ายสุด ต้องพยายามทุกวิธีทางอย่างน้อยได้เงินต้นคืน  (คงได้มังคะ เห็นเงียบๆ ไป ) ก็ดีกว่าสูญสิ้นไปหมด

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคนธรรมะธรรมโม

ให้คนมีชื่อเสียงใช้ชื่อตัวเองในการจดทะเบียนธุรกิจ

สาเหตุจริง ๆ คืออะไรก็ไม่ทราบ  ไปลงทุนร่วมกับคนมีชื่อ แล้วใช้เฉพาะชื่อตัวเองในการจดทะเบียน  ในการลงทุนนั้น สามารถเพิ่มชื่อประธาน รองประธาน ได้สารพัด กรรมการ ไม่จำเป็นต้องเป็นคนเดียวเลย  (คาดว่าคงไม่ทราบกันในจุดนี้)   ถึงได้ให้ใช้ชื่อ และลงทุนร่วมกัน  ต่อมาอีกฝ่ายเดินออกมาและยกกิจการให้อีกฝ่าย  คนเดินออกมา  ดัน ไม่ได้ถอนชื่อตัวเองออกจากการเป็นผู้ก่อตั้ง งานนี้ละสิ  หนี้ตามมาเยอะแยะ กิจการก็ปิดไป  ลืมไปว่า หนี้นะโอนกันไม่ได้ระหว่างกรรมการ เสตทจะตามล่าทุกคนที่มีชื่อด้วย  แม้ว่าจะร้างรามาแล้ว  พอตามคนที่เหลือไม่จ่าย ก็จะตามคนที่จ่ายได้    ขนาดมีการเจรจากับเสตท ขอแบ่งหนี้เป็นสามส่วนแล้ว จ่ายส่วนตัวเองแล้ว  อีกสองคนไม่จ่าย  เสตทยังมาตามตื้อ ให้อีกฝ่ายจายอีก  ไม่เคยจบสิ้น นี่คือจดทะเบียนในรูปบริษัทนะคะ

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า แม้ว่าจะทำธุรกิจในรุปกิจการ ถ้ามีการค้างภาษีอากร ทางรัฐบาลจะตามไปยังกรรมการผู้มีอำนาจทุกรายโดยไมม่มีข้อยกเว้น

สงสาร โรบินฮู๊ด เลยช่วยทำร้าน

เนื่องจากโรบินเคยทำงานในร้านขยันขันแข็งแรง จิตใจดี ไว้ใจมือขวาของนาย  ต่อมานายไม่ไหว ขอเลิกทำกิจการให้ ลูกน้องสารต่อ แต่คงไว้ชื่อนาย  นายใจดี น่ารักคาดว่า   ต่อมา เสตททวงหนี้ไปยังนาย บอกว่า ยูไม่จ่ายภาษีนะ เดือนโน่นนี่นั่น  เอาละหว่าไหน ลูกน้องตูจะจ่ายว่ะ  ทำไมผิดคำพูด  ค่าร้านก็ยังให้ผ่อน แถมผ่อนไม่หมดอีก  ทำไงได้ ชื่อเป็นเจ้าของกิจการ เลี่ยงไม่ได้ ต้องขอผ่อนจ่ายกับเสตทไป ค่าภาษีขายด้วย  ทำได้ไงน้อ ขายของไม่จ่ายภาษีขายให้กับเสตท ถุกประเมินด้วย คือไม่ได้ยื่นแบบแล้วเสตทใช้สถติติเดือนผ่านมาประเมิน กรรมจริงๆ

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การช่วยเหลือมีน้ำใจนั้นดีมาก แต่ควรจะห่างๆ กับรัฐบาล ทั้งท้องถิ่นและ กรมสรรพากรอเมริกา  เพราะหนี้สินเหล่านี้ ประนีประนอมยากมาก และหนีก็ไม่ได้ต้องจ่ายไปให้หมด.

จบแค่นี้ก่อนยังมีอีกเยอะ เขียนช่วงทำงาน(อู้นะแหละ)

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

จงใช้วิจารณาณในการอ่าน เรื่องที่เล่าอาจจะขึ้นจริง หรือไม่เกิดขึ้นก็ได้  ไม่ได้ระบุชื่อ นาม และเจาะจงว่าต้องเป็นบุคคลใด รัฐไหนทั้งนั้น

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

I owe the IRS but I can’t pay in full, what should I do?

I owe the IRS but I can’t pay in full, what should I do?

เป็นหนี้กรมสรรพากรอเมริกา ไม่สามารถจ่ายเต็ม ๆ ได้ ทำไงดี

ช่วงนี้มีส่วนใหญ่จะมาคนมาถามเรื่องหนี้ สารพัดหนี้กับรัฐบาล ที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เพราะว่ามีรายได้ แล้วรับเชคหรือเงินสด โดยหารู้ไม่ว่า คนที่จ่ายเงินให้นั้นดันออก 1099Mis สำหรับคนที่ไม่ใช่ลูกจ้างต่างๆ  ปกติ เขาจะออกใบนี้ให้เฉพาะบุคคลธรรมดานะคะ ไม่ใช่กิจการ เนื่องจากฏหมายบังคับว่า ถ้ากิจการใด ๆ ก็ตามจ่ายเงินให้บุคคลธรรดา จากการทำงานมากกว่า $600 ต่อปี ต้องออกเอกสารนี้ให้. 

มีบางกรณี ที่รับต่ำกว่านี้ ก็ไม่ต้องออกค่ะ  อาจจะเป็นกรณี ลูกจ้าง นายจ้างบอกเดี๋ยวฉันออก W2 ให้นะทำได้ไม่ถึงอาทิตย์ออกแระ นายจ้างหาเอกสารไม่เจอเลยไม่ได้ออกเอกสารไรให้เลย ลูกจ้างเผ่นก่อนก็มี. กรณีแบบนี้ นายจ้างไม่ได้ออกเอกสารให้ถือว่าไม่ผิดทั้งกรณี 1099Mis & W2 นะคะ.

ไม่ว่าคุณจะเป็นหนี้ใครก็ตาม คุณควรจะรับผิดชอบหนี้นะคะ ยิ่งหนี้จาก กรมสรรพกรอเมริกา และหนี้ของรัฐต่าง ๆ นั้น คุณเป็นบุคคลล้มละลายหนี้นั้นก็ไม่ลบไปนะคะ ไม่เหมือนหนี้บัตรเครดิตหนี้บ้าน พวกนี้ลบออกได้ค่ะ มีหนี้อีกตัวหนึ่งที่ลบไม่ได้คือ หนี้จากการกู้ยืมเพื่อการศึกษา  นอกเรื่องหนี้มากแล้ว มาดูว่า ถ้าคุณเป็นหนี้ IRS USA คุณจะทำไงได้บ้าง แบบว่าคุณไม่มีเงินจ่ายเป็นก้อน.  กรมสรรพากรอเมริกาขึ้นชื่อว่าเป็นหน่วยงานที่ใจดี มีเหตุผลมากกว่ารัฐแต่ละรัฐนะคะจากประสบการณ์ตรงเลยในการเจรจาพวกนี้สารพัดให้ลูกค้าเนี่ย บางรัฐนะเงิน ค่าปรับ $20 เหรียญยังไม่ลดให้เลย กรรมจริง ๆ . แย่ไปกว่านั้น ถ้ากิจการมีหนี้ แล้วปิดตัวไปเอง ไม่ได้ปิดกับเสตทเพราะหนี้ค้าง  เสตท หรือ ไออาเอส ตามทวงกับกรรมการคะ ไปไหนไม่รอดคะคุณ เจอมาหลายเคสมาก เกือบทุก สามเดือนด้วย.

เนื่องจากมีกฏหมายใหม่ ๆ มาเยอะมาก major tax law changes. คนส่วนใหญ่จะได้คืนจากการมีกฏหมายใหม่ แต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่ต้องจ่ายเพิ่ม ฉะนั้น ลองเข้าไปดูที่เวบไซด์นะคะ ว่าคุณมีคุณสมบัติที่จะได้รับยกเว้นดอกเบี้ยไม๊ กรณีที่จ่ายภาษีไปน้อยมาก แล้วต้องจ่ายเพิ่มมากมาย.  waiver กฏหมายที่เกี่ยวข้องมีค่ะ และฟอรมที่ใช้คือ Form 2210, Underpayment of Estimated Tax by Individuals, Estates and Trusts, and its instructions for details.

The IRS รณรงค์อย่างแรงให้ผู้เสียภาษี ยื่นแบบ ณ วันที่ 15 เมษายน  April 15 deadline ถึงแม้ว่ารู้ตัวเองว่าไม่มีปัญหาจ่ายก็ตาม. ทำไมเหรอค่ะ เพราะจะได้ป้องกัน ค่าปรับที่ไม่ได้ยื่นนะคะ อย่างต่ำไม่ได้ยื่นแบบก็ปาเข้าไป 250 เก็บเงินไว้กิน บัพเฟ่ หรือ ซื้อหุ้นดีกว่าค่ะ. เมื่อยื่นภาษีตรงเวลาแล้วไม่มีปัญญาจะจ่ายให้ทำตามนี้ค่ะ

การจ่ายหนี้ให้กับกรมสรรพากรอเมริกามีหลากหลายแบบนะคะ payment options:

 • IRS Direct Pay ให้หักบัญชีได้เลย ไม่มีค่าบริการ แต่คุณต้องมีเงินนะคะ ไม่งั้นค่าปรับแพงมาก.
 • Electronic Federal Tax Payment System, or จ่ายทางโทรศัพท์ได้ค่ะ โทรไปที่ IRS คุยกับเจ้าหน้าที่.
 • Debit or credit card payment.  จ่ายจากบัตรเครดิตเหมือนเราจ่ายซื้อของทั่วไปค่ะ ค่าธรรมเนียมก็ว่าไปนะคะ 2.75% – 5% แบบโหด ๆๆ จริงๆ แล้วดีกว่าปล่อยไว้ไม่จ่ายโดยเบี้ยปรับเงินเพิ่มทบต้นทบดอก ยื่นบุคคลล้มละลายก็ไม่จบ จ่ายจากบัตรเครดิต เป้นหนี้บัตรเครดิตไปเลย ได้ พ้อยด้วย ยื่นล้มละลายหนี้ก็หาย (เป็นการแนะนำที่แย่ แต่ดีกว่าปล่อยให้ IRS ทวงหนี้ยึดเงินในแบงค์ ขายทรัพย์สินทอดตลาด เสียค่าทนายสู้คดีกับไออาเอส น่าจะถูกกว่าดอกเบี้ยบัตรเครดิตด้วยค่ะ.)
 • Check or money order จ่ายเชคโดยตรงไปที่ United States Treasury (or U.S. Treasury) ที่ศูนย์ หรือ เมลล์เอกสารไปได้ตามใบแจ้งหนี้ค่ะ.
 • Cash payments มีโปรแกรมนี้ด้วยนะคะ เพิ่งทราบเหมือนกัน แถมมีสถานที่ให้ด้วย PayNearMe location. Some restrictions apply. ห้ามส่งเงินใส่จดหมายเป็นอันขาดนะคะ.

มาเข้าหัวข้อจริง ๆ สักทีสำหรับคนจ่ายหนี้ไม่ได้ ทำตามนี้ค่ะ:

 • Online Payment Agreement — ทำการผ่อนหนี้ออนไลน์ได้ค่ะ สำหรับคนที่เป็นหนี้ไม่เกิน $50,000 หนี้รวมดอกเบี้ยค่าปรับสารพัดนคะ ห้ามเกินยอดนี้.  สำหรับธุรกิจนะคะ ที่มีหนี้ไม่เกิน  $25,000 ก็ทำเรื่องออนไลน์ผ่อนได้เช่นกัน. การทำเรื่องผ่อนออนไลน์ ต้องทำระหว่างวันทำการค่ะ วันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์นะคะ agreements, are available Monday – Friday, 6 a.m. to 12:30 a.m.; Saturday, 6 a.m. to 10 p.m.; Sunday, 6 p.m. to midnight. ปล. เป็นเวลา ฝั่งตะวันออกนะคะ ก็กลุ่ม จอเจียร์ หลัก ๆ นะคะ เวลาแต่ละที่ไม่ตรงกันก็พึงดูเวลาด้วยนะคะ.
 • Installment Agreement — การทำเรื่องขอผ่อนแบบเป็นเอกสารฟอร์มเข้าไปสำหรับกลุ่มที่มีหนี้มากกว่า $50,000 (individual) $25,000 (for business). หนี้เป็นแสน ๆ ก็ผ่อนได้ค่ะ มีหนี้ขนาดนี้ กลุ่มไหนหว่า น่าสนใจ.
 • Delaying Collection สามารถคุยกับทาง กรมสรรพากรอเมริกาได้ถึงภาวะทางการเงินว่าไม่ไหว ขอหยุดผ่อนนี้แพลบ หรือขอเลื่อนเข้าไปได้  ให้โทรคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะ ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง  ที่แน่ ๆ ต้องมีหลักฐานแสดง เช่น ป่วย ตกงาน สารพัดค่ะ.
 • Offer in Compromise — กรณีแบบนี้คือ ขอลดหนี้ค่ะ ที่โฆษณา ดึงโครมครามนี่แหละค่ะ เข้าข่ายจุดนี้  ส่วนใหญ่ จะได้ลด อาจจะทั้งต้นดอก ด้วย ถ้าจนจริง ๆนะคะ การทำเรื่องพวกนี้ ถ้ามีทรัพย์สิน จะถูกนำมาพิจารณาหมดเลยค่ะ  เคยทำเคส ของคนเป็นตัวแทนขายบ้าง ช่วงเศรษฐิจ รุ่งเรือง รายได้ปีก็หลายแสนนะคะ ตอนนั้นแต่งงานด้วย ต่อมาเศรษฐกิจแย่ จ่ายหนี้ไม่หมด หนี้ค้างเยอะมาก ส่วนใหญ่กลุ่มเอเจ้นเป็นการทำงานอิสระคะ จะไม่ได้เสียภาษี ไว้เลย ต้องทยอยจ่าย คนมีเงินก็ใช้เยอะมือเติบ หามาเท่าไรใช้ไป มันก็หมดเนาะ  ใครมีนิสัยแบบนี้เตือนตัวเองด้วยนะคะ.  มาเข้าเรื่อง ต่อมาก็หย่าค่ะ หนี้สินเยอะมาก มาขอความช่วยเหลือเพราะรายได้ต่ำ  ทางคลีนิค มีทนายด้านภาษีที่เก่งมาก อาจารย์เราเอง ศรัทธามากที่สุด เราทีมงานก็ช่วยกันค่ะ  จากหนี้แสน  กว่านะคะ เหลือจ่ายเดือนละ 300 เวลา 3 ปีค่ะ ถ้าจ่ายได้หมด ทางรัฐบาลตัดหนี้ให้เลยค่ะ  ต้องมีระเบียบอย่างมาก และต้องจนจริงๆ  เจ้านี้จนค่ะ บ้านไม่มีต้องเช่า งานประจำก็ไม่มี ขายบ้านสามเดือนได้หลัง ให้คลิกไปที่ลิงค์สำหรับคนจนจริงและอยากทำเรื่องและศึกษาดู  คนทำเรื่องจะเป็น ทนาย CPA, EA ทำให้ได้ค่ะ Offer in Compromise Pre-Qualifier tool.

ไม่รู้ทำไม กรมสรรพากรอเมริกาคิดเหมือนเราเลย กับการมีหนี้ บัตรเครดิต หรือกู้มาใช้หนี้ กรมสรรพากร เพราะ ดูไปแล้ว ถูกกว่า ค่าปรบดอกเบี้ยเงินเพิ่ม  เราเคยทำเคสแบบ ทบต้น ทบดอกเลยค่ะ ระยะเวลา สามปี นึกสภาพดูเอาละกันนะคะ .  เสียน้อยเสียมาก เสียยาก เสียง่าย ถึงจะสะใจสำหรับคนที่เป็นศัตรูกับ IRS.

Warning: If you owe state taxes, you will have to contact individual department directly ประมาณว่าถ้าดันไปเป็นหนี้เสตท ต้องดูว่าหนี้ไหนด้วยนะคะ  หนี้แยกค่ะ เช่นภาษีขาย Sales taxes, withholding taxes เกี่ยวกับการจ้างงานค่ะ Income taxes บางรัฐจะมีพวกนี้ค่ะ มีค่าโน่นนี่นั่นสารพัด เช่น Washington State มีCity tax, business tax ไรไม่รู้สารพัด ภาษี รัฐนี้ไม่มีภาษี Income taxes., แต่ Sales Tax, city business taxes แพงมากมาย.ทุกรัฐมีระบบให้ผ่อนได้หมดค่ะ ต้องคุยกับเจ้าหน้าที่ บางที่ต้องกรอกฟอร์มทำเป็นหนังสือ แต่ส่วนใหญ่ รับผ่อนหนี้ทางโทรศัพท์ได้ด้วย เริดมาก  แต่งง ขอลดค่าปรับต้องทำเป็นหนังสือ งงเข้าไปอีก.

Comments from author:

เนื่องจากดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่มีงานประทำและถูกหัก ภาษี ณ ที่จ่ายไว้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย และยอมรับกรณีแบบนี้มานาน ว่าทำงานไปเถอะ ถึงบ้านมากกว่า 60% นี่ก็ดีใจแล้ว.  ภาษีที่เราต้องเสียนะคะ อย่างต่ำ social security & medicare 7.65%, state tax in Utah 5% flat rate ไม่บอกตัวเลขอัตรของ Federal withholding tax หรอก มันขึ้นอยู่กับการกรอก W4 ว่าระบุไปเท่าไร 0, higher withholding taxes., 4 lower withholding taxes ปลายปีมาก็จ่ายเท่ากันคะ ไม่แตกต่างอะไร จ่ายไว้น้อย ก็มาเสียเพิ่ม จ่ายไว้เยอะก็อาจจะไม่ต้องเสียเพิ่ม หรืออาจจะได้คืนบ้างตามระเบียบ. 

คนที่ไม่เคยทำงานแล้วเสียภาษี จะตกใจ เอ้ย ทำไมเสียเยอะขนาดนี้ มีเพื่อนฝรั่งค่ะ สนิทกันด้วย เขาไม่มีความเชื่อว่ารัฐบาลควรจัดเก็บภาษี ฮีพูดน่าฟังนะคะ ปีหนึ่งฮีจ่ายภาษี $22,000 ฮีบอกว่ายูไม่เสียดายเหรอแหวน ถ้ายูจ่ายขนาดนี้  เราก็ไม่ตอบ เพราะเราทยอยจ่ายทุกเดือนจะได้ไม่หนัก และก็เป็นหน้าที่ของปถุชนที่ทำงานแล้วก็ต้องมีจ่ายภาษีบ้าง แม้ว่าจะไม่ครบถ้วนก็จ่าย  คนที่บ่นฮีก็จ่ายเต็ม ๆ นะแหละคะ ลูกก็ไม่มี มีแต่เมีย ต่างคนทำงานรายได้ก็ปาเข้าไปเท่าไรไม่รู้

อยากประหยัดภาษีให้ย้ายไปรัฐที่ไม่มีภาษีของเสตท เช่น Alaska, Florida, Nevada, South Dakota, Texas, Washington and Wyoming. Residents of New Hampshire and Tennessee  วอชิงตันเสตท เท็กซัส เนวาด้า ฟอริด้า เทนเนสซี่ อลาสก้า เซ้าดาโกต้า (ไม่รู้เขียนถูกเปล่า).

แต่รัฐที่ไม่มีภาษีเสตท ภาษีบ้านจะแพงหน่อยนะคะ ก็คำนวณเทียบกันดูละกันอันไหนดีกว่า  รัฐจ่ายภาษีแพงเช่น แคลิฟอเนียก็ สวัสดิการให้คนจนจริง ไม่จนจริง (แบบเจ้าของกิจการ ขับเบ๊นส์ ขอสวัสดิการ) ก็มีเรื่อยๆ ให้เห็นนะคะ. รัฐเสียภาษีแพง คนก็อยากย้ายไปเนาะ เพราะงานเยอะ คนเยอะ ธุรกิจเล็ก ๆ ก็ชอบไปทำที่นั่น. ส่วนเราทำงานให้กับลูกค้ารัฐใหญ่ เช่นแคลิฟอเนีย ฟอริด้า นิวยอรคพอสมควร จากไม่รู้เรื่องไร จนกลายเป็นรัฐที่ตัวเองอยู่เลยว่างั้น.

อุ๊บ ลืมเตือนเรื่องหนี้กับเสตท ว่าลักษณะเดียวกับทางกรมสรรพากร อเมริกา ค่าปรับเงินเพิ่มหนักมากค่ะ มีกำลังหาวิธีขอลดดอกเบี้ยค่าปรับให้ลูกค้าอยู่ค่ะ ไม่รู้จะออกมาในรูปไหน แต่ละเสตท ระเบียบจะซ่อนไว้เยอะไม่เหมือน IRS ระเบียบมีไหวให้หรา ๆ หาๆ ที่ไหนก็เจอ.

ที่มา                   :  IR-2019-15, February 13, 2019

เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                    :  วันศุกรที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒, Friday, February 15th, 2019

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

Ten things for taxpayers to think about when choosing a tax preparer

Ten things for taxpayers to think about when choosing a tax preparer

กรมสรรพากรอเมริกาแนะนำวิธีการเลือกคนทำภาษี.

สวัสดีคะท่านผู้อ่านที่ที่ให้ความใส่ใจการยื่นแบบภาษีอากร เพราะเป็นหน้าที่ของผู้ที่มีใบเขียวและอเมริกันชนที่มีรายได้ทุกแหล่ง  ยื่นไปแล้ว อาจจะไม่มีภาษีที่จะต้องเสีย อาจจะได้เงินคืน ทั้งที่ไมได้จ่ายภาษีใด ๆ เลย เพราะมีลูก มีค่าเทอมในวิทยาลัย หรือเสียภาษีมากมายเพราะทำงานอิสระ รับมาเต็ม ๆ ไม่เคยทยอยจ่าย  ไม่ว่าท่านจะมาในรุปแบบไหน ท่านต้องยื่นแบบไปถึงรู้นะคะ.  คราวนี้ เรามาลองเลือกผู้ทำภาษีนะคะ มีแบบทั้งฟรีและเสียเงินค่ะ  ใช่ว่าเสียเงินแล้วจะดีหมด หรือใช่ว่าฟรีแล้วจะห่วยแตกนะคะ ทุกอย่างมีในวงการทั้งนั้นค่ะ. นี่ก็แปลตรงมาจาก กรมสรรพากรอเมริกาเลยนะคะ  ใครอยากอ่านภาษาอังกฤษก็ ก๊อปปี้ตรง ที่อ้างอิงไปวาง กูเก้ลได้เลยค่ะ หรือไปที่เวบไซด์แล้วคลิกไปที่ลิงค์ค่ะ จะได้ไม่ต้องมาถามแหล่งภาษาอังกฤษ.   ใครทำภาษีเองผ่านไปนะคะ เหมาะสำหรับกลุ่มให้คนอื่นทำทุกรูปแบบค่ะ.

 • Check the Preparer’s Qualifications. People can use the IRS Directory of Federal Tax Return Preparers with Credentials and Select Qualifications.  ให้ตรวจสอบลายเซ่นคนทำภาษีได้จากเวบไซด์ค่ะ สามารถเสริทหาได้จากลิงค์นะคะ.
 • Check the Preparer’s History. ตรวจสอบประวัติการทำงานที่ผ่านมาคนทำนะคะว่ามีชื่อเสียงเรียงนามเช่นไร.  ถ้าซีพีเอก็ตรวจสอบได้จากเสตทบอร์ด  ถ้าทนายก็ตรวจสอบได้จากเสตทบาร์เลยค่ะ. ถ้าเป็นคนมีลายเซ่นทำภาษีของกรมสรรพากรอเมริกาเชคได้จากเวบไซด์ค่ะ verify enrolled agent status page on IRS.gov or check the directory.  ตรวจสอบประวัติการทำงานที่ผ่านมาคนทำนะคะว่ามีชื่อเสียงเรียงนามเช่นไร.  ถ้าซีพีเอก็ตรวจสอบได้จากเสตทบอร์ด  ถ้าทนายก็ตรวจสอบได้จากเสตทบาร์เลยค่ะ. ถ้าเป็นคนมีลายเซ่นทำภาษีของกรมสรรพากรอเมริกาเชคได้จากเวบไซด์ค่ะ
 • Ask about Service Fees. คุณสามารถให้คนทำภาษีบอกค่าบริการล่วงหน้าได้ค่ะ อาจจะเป็นยอดขั้นต่ำขั้นสูง ซึ่งเราจะบอกไปแบบนี้กรณีลูกค้ารายใหม่  สำหรับลูกค้าประจำ เราแทบจะไม่กล้าขึ้นค่าบริการค่ะ แม้ว่าจะมีลูกเมียมาเพิ่ม ถือว่าช่วยกัน แต่อาจจะคิดเพิ่มนะคะ รอลูกโตแพลบ.   กรมสรรพากรบอกด้วยนะคะ ตอนที่ถามค่าใช้จ่ายห้ามให้เอกสารสำคัญต่างๆ นะคะ. 
 • Ask to E-File. ให้ทางคนทำภาษียื่นออนไลน์ให้เลยค่ะ ถ้าทำได้  เพราะสะดวก รวดเร็วแม่นยำนะคะ. มีบางกรณีเราทำให้ไม่ได้เพราะ หลายสาเหตุ อาจจะเกี่ยวกับการที่ ไปเคลมลูกซ้ำกัน  หรือ W2 Employer ID ไม่ตรง หรือจะให้ผู้เสียภาษีโทรหา กรมสรรพากรอเมริกา ตรวจสอบว่าทำไมยื่นไม่ได้ อาจจะ พิน ผิดก็ได้ ใครจะไปรู้.  เราเองก็นิยมยื่นออนไลน์เช่นกันค่ะ electronically file their federal tax return and use direct deposit.
 • Make Sure the Preparer is Available. ให้แจ้งคนทำภาษีไว้ค่ะ ทางคุณอาจจะมีการติดต่อไปหลังจากวันที่ 15 เมษายน เผื่อติดขัดอะไร. คนไหนติดต่อไม่ได้ อย่าไปทำด้วยค่ะ.
 • Provide Records and Receipts. เมื่อมีการจ้างนะคะ ให้ขอสำเนาภาษีไว้และก็ใบเสร็จค่ะ  จริง ๆ แล้วพยายามจ่ายด้วยเชคค่ะ จะเป็นหลักฐานที่ดีมาก  เราชอบเชคเงินสดค่ะ เพราะเคยได้รับเชคเด้งจากลูกค้า เสียเครดิต และก็ไม่คุ้มกับการติดตามทวงถามด้วย. 
 • Never Sign a Blank Return. ถ้ามีการให้เซ็นแบบเปล่า ห้ามเซ็นเป็นอันขาดเพราะไม่รู้ว่าเขาไปกรอกอะไรให้คุณบาง กรณีเซ็น efile ให้ขอดูแบบก่อนก็ได้ค่ะ คุณจะได้ตรวจสอบท้วงติงได้ค่ะ.
 • Review Before Signing. เพิ่งพูดไปหัวข้อที่ผ่านมา  ให้ตรวจสอบค่ะ  ไม่ใช่การจับผิดค่ะ คนเราย่อมทำผิดพลาดได้ เช่น สะกดชื่อผิด  เบอร์โทรผิด  บ้านเลขที่ผิด  คนทำภาษีต้องอธิบายได้ บางคนมีที่อยู่ไทย  ระบบ รับตัวหนังสือได้ไม่หมด เราก็แจ้งไปค่ะ บางทีเราก็สะกดชื่อผิด ก็ทำการแก้ไข ก่อนยื่นค่ะ  เนื่องจากทำเยอะ ตาลาย ก็เลยพลาดนะคะ  ถ้าจะด่าไม่รับฟังนะคะ จะส่งให้ไปหาคนอื่นทำ  ปกติ ต่างคนต่างเข้าใจค่ะ ผู้เสียภาษีเองก็พลาด ได้ เช่นให้ วันเดืนอปีเกิด ลูกผิด ใบขับขี่ก็ผิด จนต้องขอสำเนากันไปเลย. 
 • Ensure the Preparer Signs and Includes Their PTIN. คนทำภาษ๊จะมีเลขประจำตัวทุกคนค่ะ ให้ถามหาได้
 • Report Abusive Tax Preparers to the IRS. เจอคนทำภาษีเหลี่ยมจัดตุกติก แจ้งได้นะคะ รายงานได้หมด. Use Form 14157, Complaint: Tax Return Preparer. If a taxpayer suspects a tax preparer filed or changed their return without the taxpayer’s consent, they should file Form 14157-A, Return Preparer Fraud or Misconduct Affidav

 Comments from author:

ถ้าไม่มีเงินจ่ายให้หาที่ทำฟรีคะ อย่าไปทำเอง เพราะ พลาดแล้วต้องไปแก้ไข  คนทำฟรีเขาก็มีฝีมือมีอาชีพ มีลายเซ่น เพราะไม่งั้นมาทำฟรีไม่ได้ บางคนเป็น CPA, EA, สารพัดเป็น ลองไปถามดูนะคะ ส่วนคนมีกิจการ หาทีทำฟรีไม่มีค่ะ เขาจะปฏิเสธกลุ่ม 1099Mis , Schedule C, and all type of corporations นะคะ

กลุ่มที่มาบอกว่ามาทำกับฉันรับรองได้เงินคืนเยอะแยะ พึงระวังด้วยนะคะ เคยเจอ แบบ ได้เงินคืนหลายพัน สุดท้ายก็ถูกกรมสรรพากร จ่ายคืนพร้อมเงินเพิ่ม เช่น ระบุว่าค่าเทอมทั้งที่ไม่มีใบ 1099T รายได้ก่อนภาษีปีละ 200000 ยื่นภาษีเหลืขาดทุน 2000 กลุ่มนี้ก็ระวังหน่อยนะคะ เพราะ ถ้า เจ้าหน้าที่มีเวลาเขาคงเรียกตรวจและมาเยี่ยมเยียน จะหาค่าใช้จ่ายมาตัด กรณีมีกิจการ ให้มีบิลแสกน เก็บไว้นะคะ อย่าซี้ซั่ว

ว่าแล้วไปทำภาษีก่อน มีคนเร่งมาก อิอิ

 ที่มา                   :  IRS Tax Tip 2019-06

เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                    :  วันเสาร์ที่ ๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒, Saturday, February 9th, 2019

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**

Why you consider Roth IRA for retirement

ทำไมการวางแผนการเกษียณแบบการออมหลังจ่ายภาษีแบบ Roth IRA

สวัสดีคะท่านผู้อ่านที่สนใจเกี่ยวกับการวางแผนการใช้ชีวิตช่วงเกษียณ  ไม่ว่าจะเกษียณแบบอายุมาก หรืออายุน้อย เพราะคนเกษียณใช่ว่าจะต้องอายุ 65 ปีกันทุกคนนะคะ  คนเกษียณรุ่นใหม่กันที่อายุ แค่ 40 ต้นๆ ก็มีนะคะ.  คนเกษียณเร็ว อาจจะไม่เยอะมากเท่ากับกลุ่มที่เกษียณตามเวลาคืออายุ มากกว่า 60 ขึ้นไป กลุ่มอายุน้อย ส่วนใหญ่จะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ แล้วขายธุรกิจมีเงินก้อน ก็หยุดทำงานประจำ แล้วหาทำงานตัวเองท่องเที่ยวไปเรื่อย ๆ  ได้อ่านเรื่องราว ต่าง ๆ  ของฝรั่งที่เกษียณอายุน้อยนี่ทึ่งพอสมควรค่ะ  และก็ทราบอีกว่า คนที่เกษียณเร็วนั้น มีระเบียบวินัยทางการเงินมาก ๆ แบบน่ายกย่อง  บางคนอาจจะเพราะไม่มีลูก ๆ ถึงไม่มีภาระมากมาย  ที่พูดนี่ใช่ว่าลูกเป็นตัวถ่วงค่ะ ความสุขของเราที่แท้จริง ที่ทำให้เรายิ้มได้ตลอด ก็ลูก ๆ นี่แหละค่ะ.

มาพูดเรื่องการออมแบบที่ไม่ต้องจ่ายภาษีเมื่อมีการถอนเงินดีกว่าค่ะ ว่ามันทำไมถึงดี๊ ๆ นะคะ.  ก่อนอื่นคุณทราบนะคะ เงินรายได้ประเภทใด ๆ ก็ตามค่ะ คุณต้องเสียภาษี ไม่ก่อนหรือหลังที่มีรายได้ค่ะ มันก็มีรายได้บางประเภทนะคะที่ไม่มีภาษีเลย เช่นดอกเบี้ยปันผล จาก municipal bonds, us bonds ที่ออกโดยทางรัฐ  แต่ แต่ แต่ เงินที่คุณเอาไปซื้อพันธบัตรนะ เป็นเงินหลังภาษีมาแล้วค่ะ ถูกปะคะ  เพราะรัฐเขาไม่รับเงินสดในการขายพันธบัตรให้คุณหรอกค่ะ  กลุ่มเงินสดอดไปนะคะ. 

ROTH Individual Retirement Arrangement หรือการออมหลังหักภาษี

การออมหลังหักภาษีก็คือว่า เมื่อคุณนำเงินนี้เข้าฝาก คุณต้องฝากหลังคุณจ่ายภาษีก่อนค่ะ  ตัวอย่างนะคะ คุณรับเงินเดือนปีละ $40,000 ก่อนภาษี ก่อน social security & medicare ต่าง  นะคะ คุณก็ให้รัฐหักภาษีไปก่อน แล้วคุณถึงเอาไปฝากเข้ากองทุนรีไทเม้นนี้ค่ะ เราไม่ได้พูดถึง Traditional IRA นะคะ นี่คือก่อนหักภาษีค่ะ เช่นนะคะ ถ้าคุณรายได้ $40,000, ฝากเข้า Traditional IRA $5500 แสดงว่า รัฐจะคำนวณภาษีจากยอด  $34,500 ($40000 – $5500) จะในลักษณะนี้ค่ะ.  คนส่วนใหญ่จะฝากก่อนหักภาษีกันเยอะคะ เพราะไม่อยากจ่ายกัน แล้วค่อยมาว่ากัน หรือจ่ายกันตอนถอนเงินดีกว่า.  เราก็ฝากก่อนหักค่ะ เพราะเราจ่ายภาษีเยอะคะ  เอาไว้เกษียณค่อยบริหารถอนเงินทีละน้อยๆ เอานะคะ.

ข้อดีของ Roth IRA

เงินที่คุณเอาไปฝากและส่วนที่เพิ่มไม่มีภาษีเลย  เพราะเงินที่เอาไปฝากจ่ายภาษีแล้ว เช่นนะคะ คุณฝากไว้ที่ $5000 สิบปีต่อมาเงินเพิ่มมาที่ $8000 เงินส่วนเพิ่ม $3000 นั้นเวลาที่คุณถอนจะไม่เสียภาษีเลยค่ะ.

รัฐบาลไม่บังคับว่าคุณต้องถอนเงินออกเมื่ออายุถึงเกณฑ์  คุณจะเก็บไว้ไม่ถอนก็ได้ค่ะ เมื่ออายุมากกว่า 59 ½ เก็บไว้ให้ลูกหลานที่น่ารักต่อไป  ไม่เหมือนกลุ่มพวก Traditional IRAs and, generally, 403(b)s, Roth and traditional 401(k)s, and other employer-sponsored retirement savings plans do กลุ่มนี้เมื่อถึงเกณฑ์ต้องถอนค่ะ บังคับทีอายุ 70 ½  นะคะให้ถอน. แหม มีเงินก็ถอนกันเถอะเนาะ ทำมาก็ใช้เมื่อเกษียณ จะเก็บไว้ทำไรรึเนาะคะ .

งานนี้คนที่รักลูหลาน เหลนโหลน  ทิ้ง สมบัติด้วย Roth IRA ให้หลาน ๆ แบบไม่มีภาษีเลยค่ะ เฮกันไปใหญ่ ๆ ใครก็ชอบสมบัติไมมีภาษีใด ๆ.

มันเป็นการป้องกันความเสี่ยงได้ดีกรณี ในอนาคตอัตราภาษีจะมากขึ้น  เช่น ณ ปัจจุบันภาษีสูงสุดที่ 39% in the future it might be 45% โอยขนาดนี้ชาวบ้านก็บ่นกันจะแย่อยู่แล้ว.  แม้ว่าต่อไปภาษีจะแพง ถ้าคุณรู้จักบริหารเงิน ไม่ถอนเงินออกมามากมายจนทำให้ฐานภาษีในอัตรที่สูง ก็ถอนให้อยุ่ในระดับ 10-15% ก็ได้ค้า สำหรับคนที่ฝากก่อนหักภาษี เช่นเราเอง  เราก็ฝากก่อนหักภาษีหมดค่ะ. ณ ปัจจุบันนะคะ คนที่เสียภาษี สูงสุดคือมีรายได้มากกว่าปีละ $400,000/year (married filling jointly)., $200,0000/year (Single) นะคะ. คุณจะใช้เงินปีหนึ่ง สองแสนเลยรึ ใช้ปีละ สองแสนมีรีไทม์เม้น ล้าน ห้าปีก็หมดแล้ว ค่ะ กลับมาจนทำงานต่อเพราะใช้เงินไปหมดแล้วโรงเรียนคนใช้เงินเก่ง.

ถ้าทำงานเยอะจัดไม่มีเวลาใช้เงิน ก็ฝากต่อไปเรื่อยๆ แบบไม่มีข้อจำกัดด้วยนะคะ  มีอยู่นะคะ ทำงานอย่างเดียวเงินแทบไมได้ใช้  แต่ไม่ใช่เราแน่นอนค่ะ  เราทำงานไปก็ใช้ไปค่ะ เที่ยวไป เก็บไป ทำบุญไป สำหรับคนที่เดือดร้อน (ยกเว้นพวกเล่นห่วย เล่นไพ่ อย่าไปให้กลุ่มนี้คะ).  ใช้ชีวิตใหคุ้มคะพี่น้อง เราทำงานบ้างเก็บบ้าง  แต่ไม่ใช่ ทำมาเท่าไรเอาไปใช้หมดไม่มีจะเก็บนะคะ งานนี้ควรจะหยุดเที่ยวสักพัก สร้างเงินออมก่อนค่ะ. ว่าไปแล้วกลุ่มที่ไม่มีเงินเก็บจะไม่ได้ประโยชน์ในข้อนี้

บทความยังบอกอีกนะคะว่า คนที่ฝากเงินหลังหักภาษี คือกลุ่มที่คาดว่าในอนาคต ตัวเองรายได้จะยิ่งสูง เสียภาษียิ่งสูงมากขึ้นนะคะ คงจะจริง สำหรับบางกลุ่ม  แต่คนที่วางแผนเขาจะรู้จักปันส่วน และวางแผนทางการเงินไม่ให้เสียภาษีสูงสุดนะคะ.

Questions:

แม่บ้านไม่ได้ทำงานเลี้ยงลูกอย่างเดียวฝาก Roth IRA หรือ Traditional IRA ได้ไม

ตอบว่าได้ค่ะ   แต่ต้องยื่นภาษีร่วมกับสามีนะคะ เพราะกฏหมายอำนวนให้ฝากเงินออมได้สำหรับคู่สมรสที่ไม่มีรายได้ประจำนะคะ

อ้าวแล้ว ถ้าฝากแบบนี้สามีก็รู้สิว่าเรามีออมเอง

ตอบ ว่าถูกค่ะ ก็ยื่นภาษีร่วมกันเขาก็รู้สิค่ะ

ทำไมไม่อยากให้สามีรู้

ขอยื่นภาษีแยกค่ะ ฝากเอง หรือ เล่นหุ้นเองค่ะ แอบเปิด พอร์ต เล็ก ๆ น้อย ๆ เยอะแยะ  ถ้ายื่นภาษีเองระวังจะเคลมบุตรพวกเครดิต ต่างๆ ไม่ได้นะคะ เพราะบางตัวเขาระบุไว้ว่าถ้าสมรสต้องยื่นภาษีร่วมกันถึงเคลมเครดิตได้  แต่สำหรับการฝาก IRA คู่สมรสแยกยื่นก็ฝากเงินเองได้   ถ้าไม่มีลูกด้วยกันก็จัดไปค่ะ ยื่นภาษีแยกกันเองไปเลย  อ้อ เตือนนิดหนึ่งตรงคนที่มีกรีนกาณ์ด สองปี แล้วจะสอบเป็นอเมริกันนี่ เขาดูภาษีที่ยื่นร่วมกันด้วยนะคะ ถ้าคุณสอบด้วยสาเหตุว่ายังแต่งงาน แต่ถ้าคุณสอบหลังได้กรีนการ์ดห้าปีแล้วไม่ต้องกังวลใด ๆ ค่ะ.

Comments from author:

ผู้อ่านคงสงสัย ทำไมแหวนเพ็ชร ชอบพูดแต่เรื่อง ฝาก ๆ ออม ๆ จัง พักหลัง อารมรณ์ไหนรึ  ก็อารมณ์อยากเกษียณเร็วนี่แหละค่ะ  อยากมีเงินเก็บให้พอ จะได้มีอิสระทางการเงิน ใช้หนี้ใช้สินให้มันหมด  จะได้ทำไรได้ดั่งใจนึกนะคะ.  บางกรณีคุณหรือเราคงเทียบกับคนอื่นไม่ได้ด้วยค่ะ เพราะสถานการณ์แต่ละคนแตกต่างกันออกไป  ทำได้คือ เอาคนที่ประสบความสำเร็จในการออม การสร้างตัวเป็นแรงบันดาลใจให้คุณ ประหยัด มัธยัสธ์ และพึ่งพาตัวเองได้เมื่อวัยเกษียณ หรือ ยามที่ครอบครัวและคุณจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือนะคะ.  เนื่องจากตัวเองก็มองว่าแผนการ ออม และการ ใช้ชีวิต ก็ผ่านมาได้ระดับที่ได้ตั้งใจไว้แล้วค่ะ จึงอยากแชร์แนวคิดและประสบการณ์ ที่ผ่านมา. เอาที่คุณสบายใจนะคะ อะไรที่ชอบ รัก สมัครใจ จัดไปค่ะ one day at the time, and tomorrow is another day ค่ะ. 

ที่มา                    :  Fidelity Investment and online sources

เรียบเรียงโดย          : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

วันที่                    :  วันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒, Friday, February 1st, 2019

Disclaimer: คำเตือนสำหรับผู้อ่าน

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**