Tax Law Revised Family Tax Credits?

เครดิตภาษีสำหรับครอบครัว ตามกฏหมายใหม่

 

เคยเขียนไปหลายรอบค่ะ เกี่ยวกับเครดิตที่เพิ่มขึ้นสำหรับครอบครัวที่บุตร (บุตรตามกฏหมายทุกบุตร) รวมทั้ง ผู้ที่ผู้เสียภาษีดูแลเช่นพ่อแม่.

กฏหมายใหม่ The Tax Cuts and Jobs Act (TCJA), ที่จะมีผลใช้เริ่มปีภาษี 2018-2028 นี้ได้มีการเปลี่ยนแปลง สำหรับเครดิตที่ ให้กับผู้เสียภาษีที่มีบูตร และเลี้ยงดูพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย หรือญาติ ที่ไม่ใช่บุตร มาที่คนละ  $500 per dependent.

 

Child Tax Credit increased เครดิตสำหรับบุตร

 

ผลดีต่อครอบครัวที่มีรายได้สูงมีโอกาสได้รับเครดิตที่มีบุตร ซึ่งก่อนหน้านี้แทบจะไม่ได้กันเลย เพราะรายได้สูงเกินกว่าที่ทาง กรมสรรพากรอเมริกาได้ตั้งไว้. สำหรับครอบครัวที่มีรายได้มากกว่า $200,000 of modified adjusted gross income, or $400,000 for married couples filing jointly คู่สมรสที่ยื่นภาษีร่วมกัน, ก่อนหน้านี้ในปี  2017 คนโสดที่มีลูกรายได้มากกว่า  $75,000 ก็อด กลุ่มคนมีครอบครัวที่รายได้มากกว่า  $110,000 ก็อด.

 

ก่อนหน้านี้บุตรหนึ่งคนได้เครดิตที่ $1,000 เริ่มปี ภาษี 2018 เพิ่มมาที่ $2,000 per qualifying child, เคดริตให้สำหรับครอบครัวที่มีบุตรต่ำกว่าหรือเท่ากับ 17 ปี ภายในปีภาษีนั้น. การที่จะเคลมเครดิตบุตรได้นั้น พ่อแม่ต้องเอาลูกมาเคลมในแบบภาษี  ลูก ๆ ต้องอาศัยอยู่กับพ่อแม่ที่เคลม มากกว่า หกเดือน. เอาลูกมาเคลมแล้วลูกไม่ได้อยู่ด้วยเคลมไม่ได้นะคะ.  หลักฐานที่ใช้ถ้ามีการตรวจสอบก็ลูกเข้าเรียนอยู่ในเขตบ้านเราไงค่ะ.  เด็ก ๆ ต้องมี Social Security Number ออกให้ก่อนเคลมภาษีในปีนั้นนะ คะ.

 

เครดิตสูงสุด$1,400 ต่อบุตร สามารถขอคืนเป็นคนได้แม้ว่าพ่อแม่ ไม่เคยเสียภาษีไว้เลย หรือถูกหัก ภาษีไว้เลยนะคะ.  ตัวอย่างนะคะ เพื่อนเรามีลูก สามคน เพื่อนไม่ได้เสียภาษีค่ะ เพราะ มีรายได้จากเกษียณของครอบครัวทหาร ไม่ต้องยื่นแบบภาษีก็ได้  แต่ถ้าเพื่อนอยากได้คืน เพื่อนต้องยื่นภาษีเข้าไปค่ะ แล้วจะได้รับเงินมาที่ $1400 /per child.

 

สำหรับนักภาษีที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติม อ่านได้ที่นี่ค่ะ , see Publication 972, Child Tax Credit, available soon on IRS.gov.

 

New Credit for Other Dependents เครดิตสำหรับกลุ่มที่ไม่ใช่บุตร

 

นี่เป็นกฏหมายใหม่ที่ไม่เคยมีมานะคะ. ที่ให้เครดิตสำหรับ ญาติ พ่อแม่  เครดิตนี้ให้สำหรับคนที่ไม่อยุ่ในเกณฑ์ บุตร คืออายุมากกว่า 17 ปีนะคะ.  ลูกที่อายุมากกว่านี้คือได้ค่ะ ถ้าพ่อแม่เลี้ยงดูในบ้านด้วย พ่อแม่ก็ได้เช่นกันค่ะ.

Comments from author:

 

การดุแลบิดามารดาเป็นสิ่งที่ดีงาม โดยเฉพาะกรณีที่ท่านช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หรือไม่มีรายได้เสริม ปกติ การจะใช้พ่อแม่มาลดหย่อนได้นั้น พ่อแม่ต้องมี SSN แต่ไม่จำเป็นต้องอาศัยอย่กับลูกค่ะ. แม้ว่าเครดิตจะไม่มากมายแต่สำหรับกลุ่มที่รายได้ไม่เยอะ ก็พอช่วยเหลือได้บ้างนะคะ.

 

ลูกเราก็ทำหน้าที่เต็มที่คะ ทำตัวไม่ดีก็สั่งสอนกันไปตามารยาท ลูก  คือ ลูก นะคะ ไม่ใช่พ่อแม่  ลูก  ไม่จำเป็นต้องมีมือถือราคาแพง และมีเงินเดือนประจำ  แต่บางกลุ่มถือว่าจำเป็นเพราะ ลูกยังทำงานไม่ได้ แม่พ่อยอมทำงาน สามงาน ไม่ได้พัก เพื่อลูก จัดหามาให้หมด.  นี่ไม่ใช่ครอบครัวดิฉันค่ะ  เมื่อตอนยังเด็ก ดิฉันต้องทำงานช่วยเหลือตัวเอง  แม่ก็ทำงานไมได้มาก เพราะสุขภาพกายและจิตไม่ค่อยดี แค่พอมีกินก็ถือว่าหรูแล้ว  การเลี้ยงลูก การให้ลูกทุกอย่างไม่ได้เป็นตัวการันตีว่า ลูกนั้นจะกลับมาเลี้ยงดูเราหรือประสบความสำเร็จค่ะ . นอกเรื่องนิด ๆ ที่เห็นคนเลี้ยงลูกแบบ เทวดา โดยเฉพาะ คนใกล้ตัว หลายๆ คน.  ญาติ ๆ เราจะมาสำออย หรือ สปอยส์ลูกเรา เรายังไม่ชอบเลยค่ะ ทำให้เขานิสัยไม่ดี ไม่รู้จักช่วยเหลือตัวเอง.

 

ที่มา                             :  Issue Number:    IR-2018- 217

 

เรียบเรียงโดย            : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

 

วันที่                       :  วันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑, Wednesday, November 7th,  2018

 

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

 

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**