Taxpayers with dependents

ว่าด้วยภาษีสำหรับ ใครที่มีลูกๆ พ่อแม่ ญาติมาลดหย่อน

 

ภาษีสิทธิประโยชน์นี้บอกไปหลายรอบคะ แต่มาพูดอีกรอบ.

 

กฏหมายภาษีอากรที่ประกาศใช้ The Tax Cuts and Jobs Act, enacted in เมื่อเดือนธันวาคม ปีที่แล้ว  2017,  ได้เพิ่ม credit – เครดิต Credit for สำหรับคนอื่น ๆ ที่ผู้เสียภาษีเป็นผู้ดูแลนอกจากลูก. เครดิตนี้ขอคืนไม่ได้นะคะ แต่เอาเป็นเครดิตไปหัก ออกจากภาษีที่เราต้องเสียได้ค่ะ ไม่เกิน ปีละ $500 ต่อคน ถ้ามีห้าคน ก็ คุณไปค่ะ (5×5 เท่ากับ $2,500).

 

คำว่า Other Dependents คือกลุ่มที่ไม่ใช่ลูกนะคะ กลุ่มนี้คือกลุ่ม พ่อแม่ ญาติ หรือคนที่อยู่อาศัยกับเรา เราเป็นผู้ดูแล อย่างน้อยครึ่งปี ในปีภาษีนั้น ๆ

 

สำหรับเครดิตที่เรา ๆ จะได้รับ กับ ญาติ ๆ ที่เราดูและ หรือ ลูก ๆ เรานั้น ถ้าคุณรายได้ $400,000 ต่อปี ก็ “อด” สนิทนะคะ  (กลุ่มรวยอดค่ะ ไม่ต้องกังวลนะคะ กลุ่มนี้รายได้ขนาดนี้เขาอาจจะไม่สนใจเครดิตก็ได้)  ถ้าคนโสด หรือ กลุ่มที่โสด แต่มีลูกและยื่นภาษีแบบ head of house hold รายได้มากกว่าปีละ  $200,000 ก็ “อด” เช่นกัน . พูดถึงคนโสด รายได้ปีละ สองแสนเหรียญนี่ถือว่าโอเคนะคะ แต่ถ้าอยู่ ในนิวยอร์คนี่ต้องคิดหนักหน่อย ถ้ารายได้เท่านี้ อยู่เมือง เล็ก ๆ หน่อย ก็ เศรษฐีเล็ก ๆ นะคะ.  ใครอยากศึกษาภาษีที่เริ่มใช้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมเข้าไปได้ที่เวบไซด์นะคะ, visit Steps to Take Now to Get a Jump on Next Year’s Taxes on IRS.gov.

 

เครดิตที่เราจะได้คือของปีภาษี 2018 นะคะ เรายื่นภาษีกันที่ ภายในเมษายน ปี 2019. ใครที่มีลูก หลายคน ในที่นี้หมายถึงสองคนขึ้นไป และทำงานคนเดียว ทำงานประจำ จำให้นายจ้างเปลี่ยนแปลงการหัก ภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ก็ลองคำนวณ ได้ตามแบบลิงค์นะคะ The IRS Withholding Calculator, available on IRS.gov, can help people with dependents – and others – apply the new law correctly.

 

สรุปนะคะ child tax credit $2,000/person/year นะคะ ถ้าคุณมีลูก 5 คนก็ คุณกันไปค่ะ ได้เครดิตที่ $10,000 ($2,000×5). Credit นี้ได้คืนเป็นเงินที่คนละ $1,400/person/year อีก $600 เอาไปหักภาษีที่เราเคยเสียไว้ค่ะ  เช่นนะคะ คุณถูกหัก ภาษีไว้ที่ $3000, แล้วคุณมีลูก ห้าคน  คุณจะได้เงินคืนที่ $10,000 กำไร ก็คือ $7,000 ($1,400×5) ส่วนที่รัฐบาลให้เงินคืนแม้ว่าจะได้เสียภาษีค่ะ.

 

อ้าว แล้วถ้าคุณไม่ได้ถูกหัก ภาษี Federal withholding taxes ไว้เลยล่ะ  คุณก็ได้แค่ $7,000 กรณีมีลูกห้าคนนะคะ. เนื่องจาก รัฐบาลให้คืนเงินแค่คนละ $1,400/person/year.

 

คล้าย ๆ กับว่า รัฐบาลสนับสนุนคนให้มีลูกนะคะ แต่ คนรายได้เยอะ ๆ จะไม่ได้นะคะ เช่น ครอบครัวรายได้มากกว่า $400,000 /year or Single or head of household $200,000/year/person ก็อดไม่ได้สิทธิค่ะ.

 

เครดิตญาติ หรือคนอื่นๆ ได้อีกคนละ $500 ถ้าเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยก็ได้อีก $1,000 ต่อปี แต่คุณต้องมีนำส่งภาษีไว้นะคะ  ถ้าไม่ได้นำส่ง ก็ไม่ได้อะไรค่ะ ดูจาก Federal withholding taxes in your paycheck นะคะ หรือดูจากสรุปรายได้ประจำปี W2 นะคะ

 

 

Remove personal exemption ไม่ให้หักค่าลดหย่อนส่วนตัวแล้ว

 

กรณีนี้คือ ปีก่อน ๆ เราเคลม ค่าใช้จ่ายมาตราฐานและเคลมค่าลดหย่อนส่วนตัวใช่ปะคะ ตัวอย่างนะคะ คนโสด ค่าใช้จ่ายมาตราฐานอยู่ที่ $6000 และลดหย่อนส่วนตัวอยูที่ $4000 รวมแล้วเราหักได้ที่ 10000 แต่กฏหมายใหม่ ยกเลิก $4000 นี่ออกมาเลยค่ะ  ใครมีลูกหลายคน เคยเคลม คนละ $4000 รวมถึงพ่อแม่ และญาติที่พักอาศัยด้วย ก็ไม่ได้แล้วค่ะ  แต่รัฐบาลได้เพิ่มค่าใช้จ่ายมาตราฐานเพิ่มให้นะคะ  เช่นคนโสด  เคยได้ $6000 ก็เพิ่มมาเป็น $12000 คู่สมรสเคยได้ 12000 ก็เพิ่มมาที่ $24,000

 

 

**มีพี่อีกคนสังเกตุ ว่าเราได้พักผ่อน และเริ่มวาง ถึงมีเวลา ให้ความรู้ และหรือ เผยแพร่ความรู้แก่คนที่อยากรู้ได้บ้าง  ข้อเท็จจริง เรายุ่งตลอดค่ะ ไปพักผ่อน ก็ยังคุยโทรศัพท์กับลูกค้า หรือ ตอบปัญหาคนที่ต้องการความช่วยเหลือบ้าง.  เราถือว่าเป็นนโยบาย ส่วนตัวค่ะ  ถ้าเราเห็นแก่ตัวแก่เงินมาก ๆ เราคงทำงานให้กลุ่มลูกค้าเราให้เสร็จ ๆ แทนที่จะมานั่งเขียนไร พร่ำเพรื้อคะ. เราเลือกทำไรที่เราสุขค่ะ (โดยเฉพาะ “สุข” กับการเขียนไรแบบนี้)  บางครั้ง เราก็ไม่รับเคสลูกค้าที่ติดต่อมา เพราะเราต้องแบ่งเวลาให้ครอบครัว และ เขียนบทความ หรือ ทำไรที่เราไม่ได้ตังค์แต่สุขใจ. จึงเรียนมาเพื่อทราบ หลังจากอ่านเรื่องภาษี.

 

** แม้ว่าต้นทุนในการเลี้ยงดูลูก ๆ นั้นจะสูง แต่ความสุขที่เราได้มาจากการที่เห็นเขาเจริญเติบโตพัฒนานั้น ไม่สามารถวัดค่าเป็นเงินได้  ฉันใด  การดูแลพ่อแม่ของเราให้ท่านสุขสบายนั้นก็ ไม่สามารถ ตีราคาเป็นเงินได้ ฉันนั้น (ปล. พ่อแม่ เล่นไพ่ ใช้เงินฟุ่มเฟือย อีกประเด็นนะคะ)**

 

ที่มา                             :  Issue Number:    IR-2018-166

 

เรียบเรียงโดย               : แหวนเพ็ชร วังคีรี โรลล์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่ใช่ทนาย)

 

วันที่                             :  วันพฤหัสบดีที่  ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑, 

     Thursday, August 16th  2018

 

Practitioners advising clients on the financial and tax consequences of entity alternatives is not viewed as a practice of law.  การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงเกี่ยวกับทางภาษีอากรและการเงินเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการ ไม่ถือว่าเป็นการให้ทำปรึกษาด้านกฏหมาย

 

**I am not an attorney, this article is only for information and comments about investment and taxes.**

 

 

**ดิฉันไม่ใช่ทนายค่ะ บทความนี้ทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรและเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น.**